Autorisationer, godkendelser, certifikater og medlemsskabe

GK Danmark A/S er en stor og professionel aktør indenfor tekniske installationer i bygninger og har et mål om at leve op til seriøsitet i branchen. Vi arbejder aktivt med at videreudvikle vores fagområder og løsninger for vores kunder, og engagerer os i branchen. 

Generelt:

GK er autoriseret hos Sikkerhedsstyrelsen til at lave:

  • Vand, afløb og gas
  • Kloak
  • El og solceller

Ventilation:

GK er medlem af FAV – Foreningen af ventilationsfirmaer i Danmark.

Ligeledes er GK medlem af VENT-ordningen, og udfører service på ventilationsanlæg i henhold til denne

vent dk.png

www.vent.dk

Køling:

GK er medlem af KMO Kølebranchens miljøordning, som betyder at GK har forpligtet sig til at leve op til en række miljømæssige aftaler, bl.a. korrekt håndtering og bortskaffelse af kølemidler.

GK er medlem af AKB Autoriserede køle- & Varmepumpefirmaers Brancheforening.

At være medlem af AKB er et kvalitetstempel af virksomheden, som forpligter og sikre at både produkt og service altid er af højeste kvalitet

Brand:

GK er godkendt installationsfirma hos DBI til at lave:

  • AVS - Automatisk sprinkleranlæg (DBI retningslinje 251/4001)
  • ABV – Brandventilationsanlæg, mekaniske (DBI retningslinje 027)

Kvalitetsledelsessystem:

GK har ISO 9001 certifikat i kvalitetsledelsessystem til salg, projektering, installation og service af teknikopgaver inden for: VVS-installationer, El-installationer, sprinkleranlæg, brandventilationsanlæg, ventilationsanlæg samt varmepumper og køleanlæg.

Kontakt os på:
Telefon +45 23 67 14 11 eller på mail Kvalitetschef
Custom sub menus