Hos GK har vi et generationsperspektiv. GK er en familievirksomhed, og det har vi været, siden vi begyndte som et lille ventilationsselskab i 1964. Siden dengang er vi vokset til at blive Skandinaviens førende tekniske entreprenør og servicepartner med over 3.000 familier med GK-ansatte i tre lande.

I 1964 startede Kristian Nordberg en lille virksomhed, der arbejdede med ventilationsentrepriser og ejendomme. Tre år senere gjorde Gunnar Karlsen ham følge, og virksomheden fik navnet Nordberg og Karlsen a.s. De drev virksomheden i fællesskab indtil 1981, hvorefter de gik hvert til sit, og Gunnar Karlsen overtog driften af virksomhedens entreprenørdel.

Virksomheden fik navnet Gunnar Karlsen (GK) og dannede grundlaget for den virksomhed, som vi kender i dag. Allerede dengang var miljø et vigtigt fokusområde, og Gunnar Karlsens vision var at bidrage til at give så mange som muligt et bedre indendørsmiljø.

Kristian Nordberg og Gunnar Karlsen.jpg
Kristian Nordberg og Gunnar Karlsen

Vækst og ekspansion

Man havde allerede på et tidligt tidspunkt en ambition om at udvikle GK til en landsdækkende virksomhed, og op gennem 1970'erne åbnede vi flere kontorer i Norge, bl.a. i Porsgrunn, Ålesund, Molde, Hamar, Førde, Mo, Trondheim og Bergen. Senere fulgte en række ekspansioner, blandt andet gennem opkøbet af Glent & Co.

I anden halvdel af 80'erne blev det en vigtig del af strategien at udvide den faglige kompetence. Bygningsautomation og klimakøling supplerede hovedproduktet ventilation. I denne periode kom anden generation til i form af John-Erik Karlsen. Virksomheden voksede ved at opkøbe en række ventilationsfirmaer og etablerede et separat forretningsområde med fokus på eksisterende bygninger.

Køleproduktleverandøren Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS blev opkøbt i 1995 og blev drevet videre under samme navn, frem til det blev solgt til ABK i 2018 som et led i rendyrkningen af GK's strategi.

Opkøbet af Honeywells norske afdelinger for bygningsautomation og ventilationsentrepriser i 1999 tilførte nye, stærke afdelinger til GK. Dermed var grundlaget for videre ekspansion i region Nord og region Vest lagt, og GK havde etableret sig i hele Norge. I 2002 rundede omsætningen for første gang en milliard norske kroner.

Etablering i Sverige og Danmark

Henimod slutningen af 90'erne ekspanderer GK til resten af Skandinavien. Først ved at etablere sig i Sverige i 1998 gennem opkøbet af serviceorganisationen EVR & Wahlings, som har kontorer i Norrköping, Eskilstuna, Örebro, Gøteborg, Kristianstad og Malmø. I 2002 købte GK virksomheden Teknik & Fastighetsservice og fik dermed en stærk, lokal organisation. Opkøbet dannede grundlag for den videre ekspansion i Sverige.

I 2005 blev den danske virksomhed Ventilationsgruppen, med hovedsæde i Odense og afdelinger i Jylland samt på Fyn og Sjælland, en del af GK Gruppen. Med tiden blev virksomheden udvidet til også at omfatte fagområderne ventilation, køling, VVS og bygningsautomation og skiftede i 2010 navn til GK Danmark.

Teknisk totalleverandør

GK's ambition om at være en førende leverandør af tekniske totalløsninger inden for nybyggeri og service krævede en styrkelse af kompetencen og kapaciteten på rørområdet, hvilket skete i 2011 med opkøbet af Jørstad Drift AS og etableringen af GK Rør. I GK Sverige blev rør- og VVS-tjenester en del af virksomheden fra 2016, hvor man opnåede en stærk position i Stockholms-området med opkøbet af Täby Rör, Rörcompaniet og US Rörteknik i 2018. 

GK Elektro blev etableret i Norge i 2014 og fik hurtigt landsdækkende fodfæste takket være opkøb af virksomhederne Trondheim Elektro AS, Ing. Hans Pedersen og Økern Elektriske i 2014 samt Totaltek i 2015.

I 2017 blev GK Sikkerhet etableret og senere blev sikkerhedsselskabet Jotel AS opkøbet. GK's nye strategi og retning i 2020 satte fokus på kernevirksomheden, og GK Sikkerhet fortsatte fra 2021 på egne ben uden for GK Gruppen under navnet Arexa.

Strategi 2020-2025: G-Kraft

De globale klimaudfordringer kræver en drastisk omstilling af samfundet i en mere bæredygtig retning. At reducere klimabelastningerne i byggeriet er nødvendigt, men det bliver også en konkurrencefordel for dem, der formår at udvikle gode løsninger. GK skal derfor gå forrest og bære vores del af ansvaret for at sikre et bedre klima for kommende generationer.

GK har udarbejdet en ny strategi for koncernens virksomhed i Norge, Sverige og Danmark for perioden 2020-2025. Koncernstrategien sikrer en tydelig fælles retning for hele koncernen og skal bidrage til øget effektivitet, motivation og interaktion internt samt øget rentabilitet og konkurrenceevne. Internt kalder vi strategien for "G-Kraft" – den kraft, som vi skal have ud af at være ét GK.

I strategien har vi taget fire overordnede strategiske valg:

 • Vi skal være ét GK
 • Vi skal fokusere på rentabilitet før vækst
 • Vi skal have et tydeligt klima- og fremtidsfokus
 • Vi skal være en teknisk totalentreprenør og servicepartner

Vi har defineret GK's mission, vision, værdier, rolle og løfter over for medarbejdere, kunder og samfundet, og vi har opstillet et klart mål for, hvilken vej vi skal gå i strategiperioden:

 • Vi tiltrækker, udvikler og fastholder de mest kompetente og engagerede medarbejdere og ledere i branchen
 • Vi har en præstationskultur, som er kundeorienteret og drevet af vores værdier
 • Vi har Skandinaviens stærkeste varemærke inden for vores branche
 • Vi har branchens mest tilfredse kunder
 • Vi er førstevalg for kunder og partnere, der lægger vægt på innovative og bæredygtige løsninger
 • Vi anerkendes for at være et forbillede og en drivkraft for en mere bæredygtig byggebranche
 • Vi vil halvere vores egen CO2-udledning inden 2030
 • Halvdelen af vores portefølje skal være klimaneutral i 2035

Generationsperspektivet

Her kan du se en film, hvor John-Erik Karlsen, den nuværende bestyrelsesformand og søn til Gunnar Karlsen, fortæller om GK's historie.

John-Erik Karlsen, ejer i GK