Smart buildings

Smart buildings for en bæredygtig fremtid

GK Cloud er en digital, leverandøruafhængig platform til effektiv drift og vedligeholdelse af bygninger. Den intelligente løsning gør det enkelt at træffe de rigtige beslutninger vedrørende alle tekniske installationer og giver store energi- og klimagevinster i hele bygningens levetid ​samt et optimalt indeklima for bygningens brugere.

Vi tænker fremad

80 procent af bygningerne, vi har i 2050, er allerede opført. Med GK Cloud forlænger vi bygningernes levetid og hjælper dig med at finde bedre og mere energieffektive løsninger.

GK Cloud giver dig sunde, smarte og værdifulde bygninger

 • 20-35 %

  mindre CO2-aftryk

 • 20-25 %

  mindre energiforbrug

 • 5-10 %

  mindre vedligeholdelsesomkostninger

 • 10-20 %

  mere komfort og bedre indeklima for brugerne

Med GK Cloud opnår du

En enklere hverdag for drift

Et moderne byggeautomationssystem, som giver  dig den information, du har behov for - på de devices, som du anvender – så du kan træffe gode og faktabaserede beslutninger om tekniske installationer, som skaber et bedre indeklima i dine bygninger. GK Cloud har et brugervenligt dashbord tilpasset mobil, tablet og PC.

Et strategisk værktøj

GK Cloud giver dig totaloverblik over alle bygninger i din portefølje. Det er kompatibelt med ældre automationssystemer, så du kan samle standardiseret data fra alle tekniske installationer i én digital plattform. Du får et strategisk værktøj, som gør data til beslutningsgrundlag.

Data og indsigt for bæredygtige valg

GK Cloud giver dig den data og indsigt, du mangler for at kunne træffe bæredygtige valg, så du kan realisere dine mål for energieffektivitet og lavere CO2-udslip gennem måling og styring af indeklima og energiforbrug. GK Cloud forlænger levetiden på komponenter med lavest mulig energiforbrug..

Mindre energiforbrug og omkostninger

GK Cloud hjælper dig med at reducere energiforbrug, tid og omkostninger. Vi skræddersyer løsningen med de integrationer, du skal bruge for at nå dine mål. Automatiske algoritmer til forebyggende service giver 5-10 % reduktion i vedligeholdelsesomkostninger, og vi forbinder elpris og vejrdata for at optimere energiomkostningerne.

Øget kvalitet og komfort

Med GK Cloud skaber vi sunde, smarte og værdifulde bygninger, der giver bedre sundhed, velvære og velvære for brugerne. Bedre indeklima giver bedre produktivitet med lavere sygefravær og tilfredse brugere, så GK Cloud bidrager til en produktivitetsstigning for slutbrugerne på 10-20 %.

Vil du læse mere om digitalisering?

19. juni 2020

Statsbygg vil drive langt mer bærekraftig og spare betydelige kostnader ved å etablere et felles, sentralt system for byggautomasjon og energioppfølging for sine bygninger. Med GK som ny hovedpartner skal Statsbygg effektivisere, modernisere og forbedre driften av 200 statlige eiendommer.

4. marts 2021

GK har vundet en rekordstor kontrakt på bygningsautomatik til det nye regeringskvarter i Oslo.

16. oktober 2020

Når Statsbygg i Norge skal investere i tung automatik til over 200 ejendomme, er det med avanceret funktionalitet i GK’s skyløsning: GK Cloud.

GK Cloud

GK Cloud er en af landets førende løsninger for behovsstyret og prædiktivt vedligehold, skabt på en unik, digital platform.

Energieffektivisering

Godt indeklima og produktive arbejdspladser kombineret med effektiv energiforbrug. Sådan vil vi have, at du og dine brugere skal have det i dine bygninger. Vi hjælper dig med at sikre lønsomhed, samtidig med dine bygninger fremtidssikres.