Deichman Bjørvika

Leverancer fra GK GK har leveret behovsstyret ventilation, komplet automation og SD-anlæg af typen GK Cloud. En række forskellige systemer er tilknyttet SD-anlægget fra røglemme og sanitære anlæg til sorteringsanlæg.
Bygherre Kulturbyg
Projektstørrelse 19 600 m2
Byggeår 2009 - 2019
Oslos nye hovedbibliotek er en kompakt bygning på fem etager opført i passiv husstandard med en stærk reduceret drivhusgasudledning.

Projektbeskrivelse

Det nye hovedbibliotek ligger centralt placeret i Bjørvika og er baseret på strenge miljøkrav. Selve bygningen opfylder passivhuskravene, og drivhusgasudledningen er reduceret med 69 procent sammenlignet med en TEK10-bygning. Bygningen er som udgangspunkt ét stort, sammenhængende biblioteksrum, men med mezzaniner i etagehøjde i første, tredje og femte etage.

Bygningen har kantine, restaurant, café og kontorer samt en biograf, et auditorium og lagerarealer i kælderen. Diagonale lysskakter og store vinduesflader sikrer dagslys fra flere sider og giver liv til et stort atrium, der dannes af de åbne etager.

Deichman Bjørvika har eksponerede betonlofter, og termisk masse anvendes til at reducere kølebehovet ved at absorbere temperatursvingningerne. Et termisk aktivt bygningssystem med indstøbte varme- og kølerør (TABS) sørger for termisk komfort. Alle tekniske føringsveje ligger i gulvene, ikke i loftet. Ventilationsluften forsynes via betondækkene i anden til femte etage, hvilket giver energieffektiv ventilation.

Leverancer

GK har leveret behovsstyret ventilation, komplet automation og SD-anlæg af typen GK Cloud. En række forskellige systemer er tilknyttet SD-anlægget fra røglemme og sanitære anlæg til sorteringsanlæg.

Mere om ventilation

GK har gennem en samarbejdsproces bidraget til at optimere leverancen. Der er installeret 22 ventilationsenheder. 6 enheder er placeret i underetagen, og 16 enheder er placeret på første etage og opad. Ventilationskanalerne er skjult i medietårne, og lufttilførslen sker gennem trykkamre i gulvene med integrerede VAV-spjæld. Bygningens konstruktion benyttes til at absorbere temperatursvingninger. Køling og opvarmning sker via indstøbte varme- og kølerør.

Systemet er opbygget til at styre varme-og køleanlæg effektivt, give mulighed for at reducere tilførsel af ventilationsluft og samtidig opretholde et godt og tilpasset indeklima.

Mere om bygningsautomation

Alle tekniske installationer er tilkoblet bygningens SD-anlæg. Ventilationsenheder og energicentral har regulatorer af typen Eagle. KNX bruges til zoneregulering af varme og køling. Systemer tilknyttet SD-anlægget omfatter alt fra brandgardiner og sanitære anlæg til reservestrøm og sorteringsanlæg.

Resultat

Deichman Bjørvika har energiklasse A og er et projektmæssigt forbillede i FutureBuilt. Drivhusgasudledningen for bygningen er 69 procent lavere end en TEK10-bygning. De vigtigste klimatiltag på projektet har været placeringen tæt på Norges vigtigste knudepunkt for offentlig transport, ingen p-pladser, kompakt bygningsvolumen, termoaktive betondæk og brug af beton med et lavt kulstofindhold samt genbrugsstål.

Deichman Bjørvika blev tildelt den europæiske kulturpris "Trend Brand of the Year 2020".

Prisen blev uddelt til "Brand Award" i Postdam, Tyskland. Andre finalister var Det Kongelige Teater i København og koncerthuset Blaibach i Tyskland. Deichman Bjørvika fik også Betontavlen 2020.