Hurtigrutemuseet "MS Finnmarken" i Stokmarknes

Leverancer fra GK GK har leveret behovsstyret ventilation med komplet styringssystem og centralt driftskontrolanlæg af typen GK Cloud. En række forskellige systemer er tilknyttet SD-anlægget, fra ventilationsanlæg og varmeanlæg til lysstyring og brandanlæg.
Bygherre Vernebygg AS
Byggetype Kulturbygg
Projektstørrelse ca. 3600 m2
Byggeår 2019-2021
En signalbygning i glas beskytter MS Finnmarken (1956-1999) mod det heftige nordnorske vejr og vil bevare skibets historie i flere generationer.

MS Finnmarken blev søsat i begyndelsen af 1956, og i 1999 forlod hurtigruteskibet det våde element og blev sat på land ved Hurtigrutemuseet i Stokmarknes som en af verdens største museumsgenstande. Meningen har hele tiden været at bevare skibet for eftertiden og være en historiebærer for fremtidige generationer, men siden har skibet stået på land, og MS Finnmarken begyndte at ruste og tage vand ind. 

Ved Hurtigrutens fødested har der været et stort engagement for at få finansieret og realiseret en beskyttende bygning over skibet. Efter mange års kamp fra blandt andet lokale ildsjæle lykkedes det endelig at skaffe midler nok til at starte projektet, som i dag kaldes en signalbygning mod nord.

Hurtigrutemuseet er et monument over nordnorsk kystkultur.

Det nye museum på 4.400 m2 vil være hjemsted for fremtidens hurtigrutemuseum. Med en separat afdeling til bevarelse af DS Finnmarkens overbygning fra 1912 med saloner, trappehus og intakte kahytter samt et oplevelsescenter rundt om MS Finnmarken fra 1956.

En bygning som denne skal kunne tåle vejr og vind

Hurtigrutemuseet og de beskyttende bygninger skal kunne tåle et hårdt klima, præcis som hurtigruteskibene langs kysten. I Stokmarknes er det ikke usædvanligt med vindstød af orkanstyrke. For at udnytte skibets placering i bybilledet og kulturlandskabet er bygningen transparent med en stor åben glasvæg, som eksponerer skibet maksimalt mod havet.

– I forbindelse med byggeriet af museet i Stokmarknes havde Bjørn Bygg glæden af at samarbejde med GK om ventilationssystemer og automation. Byggeriets udformning krævede flere innovative løsninger til blandt andet ventilationsføringer, hvilket GK løste rigtig godt. Vi takker for samarbejdet på dette flotte projekt, siger Erik Fredriksen, anlægsleder fra Bjørn Bygg

Leverancer

GK i Tromsø, Bodø og Stokmarknes har leveret behovsstyret ventilation med komplet styringssystem og centralt driftskontrolanlæg af typen GK Cloud. En række forskellige systemer er tilknyttet SD-anlægget, fra ventilationsanlæg og varmeanlæg til lysstyring og brandanlæg.

Ventilation

Vi har leveret tre ventilationsenheder på totalt 61.000 m3/h med roterende varmegenvinding (85 %) og vandbåret eftervarmebatteri. I rum med varierende persontrafik reguleres luftmængden ved hjælp af sensorer (CO2, temperatur), der styrer VAV- og CAV-spjæld på anlægget. 

Det særlige ved bygningen er, at MS Finnmarken er placeret i en glasbygning, som bevæger sig op til 8-9 cm i horisontal retning (pga. vind) og nogle cm i vertikal retning (pga. snebelastning). Vi har derfor leveret specialfremstillede, fleksible kanaler, der går hen over taget og ind i glasbygningen for at levere lufttilførslen – kanalerne skulle isoleres og beklædes til ekstern installation. Sammen med Norlense, en lokal entreprenør i Vesterålen, har vi samarbejdet tæt for at få disse to kanaler på plads. 

Læs mere om ventilation

Varmepumpe

Varmesystemet i museet er udstyret med en elkedel og varmepumpe. Varmepumpen har fast sætpunkt, mens elkedlen kompenseres udefra. På anlægget er ingen af ​​de udgående ledninger udstyret med reguleringsventiler, den eneste centrale styring er varmepumpen og elkedlen. Alternative styringsvalg er til, fra og auto. 

Læs mere om køling

Bygningsautomation og GK Cloud

Vi har leveret lysstyring til hele Hurtigrutemuseet. I kontorer og gange er der monteret bevægelsesdetektorer og dæmpning af lys via display på væggen samt rumstyring, der omfatter opvarmning via radiatorer.  
 
I beskyttelsesbygningen er der monteret ca. 70 RGB-armaturer, som styres fra SD eller display via KNX/Dali-kommunikationsplatformen. Kunden kan skifte farve og intensitet på lysene i 4 zoner – nord, syd, øst og vest. Anlægget indenfor har mulighed for at programmere scenarier, som indebærer, at hver lyskilde kan styres på en måde, der giver de ønskede lyseffekter. 

 

Tre ventilationsanlæg fra Systemair med Centraline Eagle-controllere. De to anlæg, der betjener beskyttelsesbygningen, arbejder med faste luftmængder, mens anlægget i administrationsbygningen er trykstyret. Administrationsbygningen indeholder kontorarealerne, mens beskyttelsesbygningen er den del af museet, hvor MS Finnmarken står.

Opvarmning af beskyttelsesbygningen sker via otte store varmluftsventilatorer monteret på væggene, og de forsynes fra varmeanlægget. Ved behov for køling om sommeren kan man fra SD-anlægget aktivere komfortkøling via røglemmene. Så åbnes de store glasluger i toppen af beskyttelsesbygningen, så overskudsvarmen kan slippe ud.

Teknisk overvågning af nødbelysning, brand og elevatorer. Ved fejl på en af disse installationer sendes et signal til SD-anlægget.

Automation og SD-anlægget fungerer via vores cloudbaserede platform GK Cloud.

– Jeg vil takke for et godt samarbejde med GK i Bodø og GK i Sortland. Vi har haft det utrolig sjovt og skabt et godt samarbejde, og det har resulteret i et velgennemført projekt. Jeg er også meget tilfreds med samarbejdet mellem GK og Bjørn Bygg samt de øvrige entreprenører på projektet. Vi er stødt på flere udfordringer undervejs, og det hele toppede, da covid-19 indtraf sidste år, men vi er trods alt kommet i mål og har haft det vældig sjovt undervejs, siger Karoline Bratteng, projektleder hos GK i Tromsø.

LINK Arkitektur har tegnet museet og PEAB Bjørn Bygg har været hovedentreprenør på beskyttelsesbygningen.

Tak til Magasinet Nordfra.no og fotograf Kolbjørn Hoseth Larssen for foto og film.