Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle

Byggebranchen er en del af løsningen

GK's vision er, at vi skal være et klimaforbillede

Klimaudfordringerne kræver en drastisk omstrukturering af samfundet i en mere bæredygtig retning - baseret på ny teknologi og vedvarende energi. På verdensplan står bygge- og anlægsbranchen for 40 procent af både udledning af drivhusgasser, materialeforbrug og energiforbrug, og det er nødvendigt at reducere klimapåvirkningerne af det byggede miljø.

Energieffektive bygninger sparer klimaet for CO2

Et godt indeklima og produktive arbejdspladser kombineret med effektivt energiforbrug. Det er sådan, vi ønsker at dine bygninger skal være. Vi gør det både rentabelt og fremtidsorienteret for dig.

Inngangsparti i et næringsbygg

Samarbejde for bæredygtighed

21. januar 2022

På GKs tredje bæredygtighedssprint blev kommunernes store potentiale for bæredygtighedsdagsordenen afdækket. Der var bred enighed om, at kommunerne skal bringes helt i front i den grønne omstilling.

Den grønne omstilling kommer ikke af sig selv, men skal ind i hele værdikæden - lige fra projektering til drift. Det krav bliver i stigende grad stillet fra alle sider.

Vi vil skubbe til den grønne omstilling i bygge- og anlægsbranchen. Derfor har vi i Q4 2021 taget initiativ til et såkaldt Bæredygtighedssprint. Til SPRINT 2 om upcycling af materialer fik vi indsigt i upcycling på strategisk, taktisk og operationelt niveau af Kim Kappel, Anders Lendager og Kim Hausgaard.

I Carlsberg har vi en plan, vi kalder for "Together towards zero". Vi skal blandt andet halvere vores vandforbrug og har en nulvision for CO2 inden 2030, siger forsynings- og energichef Lars Christensen i Carlsberg DK.

De sidste fire år har GK arbejdet sammen om bæredygtige løsninger med Wallenstam AB – et svensk ejendomsselskab med base i Gøteborg.

Dahl Sverige arbejder langsigtet med bæredygtige løsninger og finder nye metoder i egen virksomhed, leverandørkæden og samarbejdet med kunderne. Målet er på forskellige måder at bane vej for bæredygtige løsninger, der fører til mindre klima- og miljøpåvirkning fra bygge- og anlægsbranchen.

Vi skal ikke kun se enten det store billede eller de små detaljer, når det gælder bæredygtighed. Det er helheden, der tæller, siger Dennis Knarvik, der er bæredygtighedsansvarlig i Brødrene Dahl. Han arbejder med alt, lige fra de strategiske valg til små adfærdsændringer i hverdagen som for eksempel cykelskure til de ansatte, der vil cykle på arbejde.

Lindab har været leverandør til GK siden 1980'erne, og de to selskaber samarbejder tæt om store byggeprojekter. Det seneste år er bæredygtighed blevet en rød tråd for samarbejdet mellem Lindab og GK.

Det danske ventilationsselskab Øland har taget hul på en transformation, der skal gøre dem mere bæredygtige. De håber, at GK vil være med på at samarbejde yderligere om miljø og bæredygtighed i fremtiden.

De største udfordringer på vores fabrik er strømforbruget og udledning af oliedampe (olietåger) i luften, siger ejendomschef Mats Axelsson i Parker.

Bæredygtighed og ESG i GK

Vores vision er at være et klimaforbillede, og bæredygtighed med en tydelig klima- og fremtidsfokus er centralt i GKs strategi. Vi tager bæredygtighed alvorligt og integrerer vores arbejde med bæredygtighedsmålene i daglig drift og virksomhedsstyring.

Neste generasjon voksen og barn