Byggebranchen er en del af løsningen

GKs års- og bæredygtighedsrapport 2021

I GK's års- og bæredygtighedsrapport kan du læse mere om, hvordan GK bidrager til FN's verdensmål, og hvordan vi fungerer som pådriver for den grønne omstilling, blandt andet ved at deltage aktivt i en række forsknings- og udviklingsprojekter i Norge, Sverige og Danmark.

Samarbejde for bæredygtighed

På GKs tredje bæredygtighedssprint blev kommunernes store potentiale for bæredygtighedsdagsordenen afdækket. Der var bred enighed om, at kommunerne skal bringes helt i front i den grønne omstilling.

Den grønne omstilling kommer ikke af sig selv, men skal ind i hele værdikæden - lige fra projektering til drift. Det krav bliver i stigende grad stillet fra alle sider.

Vi vil skubbe til den grønne omstilling i bygge- og anlægsbranchen. Derfor har vi i Q4 2021 taget initiativ til et såkaldt Bæredygtighedssprint. Til SPRINT 2 om upcycling af materialer fik vi indsigt i upcycling på strategisk, taktisk og operationelt niveau af Kim Kappel, Anders Lendager og Kim Hausgaard.

De sidste fire år har GK arbejdet sammen om bæredygtige løsninger med Wallenstam AB – et svensk ejendomsselskab med base i Gøteborg.

Vi skal ikke kun se enten det store billede eller de små detaljer, når det gælder bæredygtighed. Det er helheden, der tæller, siger Dennis Knarvik, der er bæredygtighedsansvarlig i Brødrene Dahl. Han arbejder med alt, lige fra de strategiske valg til små adfærdsændringer i hverdagen som for eksempel cykelskure til de ansatte, der vil cykle på arbejde.

I Carlsberg har vi en plan, vi kalder for "Together towards zero". Vi skal blandt andet halvere vores vandforbrug og har en nulvision for CO2 inden 2030, siger forsynings- og energichef Lars Christensen i Carlsberg DK.

Det danske ventilationsselskab Øland har taget hul på en transformation, der skal gøre dem mere bæredygtige. De håber, at GK vil være med på at samarbejde yderligere om miljø og bæredygtighed i fremtiden.

Dahl Sverige arbejder langsigtet med bæredygtige løsninger og finder nye metoder i egen virksomhed, leverandørkæden og samarbejdet med kunderne. Målet er på forskellige måder at bane vej for bæredygtige løsninger, der fører til mindre klima- og miljøpåvirkning fra bygge- og anlægsbranchen.

De største udfordringer på vores fabrik er strømforbruget og udledning af oliedampe (olietåger) i luften, siger ejendomschef Mats Axelsson i Parker.

Lindab har været leverandør til GK siden 1980'erne, og de to selskaber samarbejder tæt om store byggeprojekter. Det seneste år er bæredygtighed blevet en rød tråd for samarbejdet mellem Lindab og GK.

Sådan arbejder GK med bæredygtighed

Som en af Nordens førende virksomheder har GK et ansvar for at bidrage til den grønne omstilling. Vi er på mange måder allerede en grøn virksomhed. Energieffektivisering, indeklima og smarte løsninger i bygninger ligger i vores DNA. Men vi kan gøre meget mere. Vi skal selv gøre en indsats for at blive mere bæredygtige, og samtidig ønsker vi at være en inspiration for vores leverandører og kunder, så de også bliver endnu mere bæredygtige.

Vores miljømål

  • 50%

    Reduktion af egen CO2-udledning inden 2030

  • 50%

    Klimaneutral kundeportefølje inden 2035

Hvad betyder bæredygtighed for GK?

Koncernchef Kim Robert Lisø fortæller, hvad bæredygtighed betyder for GK.