De sidste fire år har GK arbejdet sammen om bæredygtige løsninger med Wallenstam AB – et svensk ejendomsselskab med base i Gøteborg.

Wallenstam bruger GK som partner til nybyggeri og til service og energiprojekter i eksisterende bygninger. Selskabet er en miljøforkæmper og har som mål at reducere energi- og vandforbrug, kun tage fornyelige energiformer i brug, mindske udledning via transport samt øge brugen af fornyelige materialer.

Robert Norin, driftssjef for Wallenstam AB i Stockholm
Robert Norin, driftssjef for Wallenstam AB i Stockholm

Vi arbejder hårdt på at reducere energiforbruget i både nybyggeri og eksisterende bygninger, og vi har et internt mål om, at vi skal mindske vores CO2-påvirkning med 15 procent inden 2023. Her er GK en vigtig partner, siger Robert Norin, der er driftschef for Wallenstam AB i Stockholm.

Samarbejder om bæredygtige bygninger 

Wallenstam har udviklet en bæredygtighedspolitik der følger fem af FN's verdensmål: nr. 5 (ligestilling mellem kønnene), nr. 7 (bæredygtig energi til alle), nr. 8 (anstændige jobs og økonomisk vækst), nr. 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund) og nr. 13 (klimaindsats).

Det seneste år har selskabet arbejdet aktivt sammen med GK for at udvikle mere bæredygtige løsninger. Det står i kravspecifikationerne til alle vores projekter, at de skal udføres på en bestemt måde, men vi har også jævnligt møder med GK om, hvordan vi ønsker, at bygningerne skal udformes, og hvordan arbejdet skal udføres, siger han.

Et ekstra vigtigt mål for selskabet er at mindske affaldet i projekterne.

Her kan vi finde muligheder for et nærmere samarbejde med GK om for eksempel kun at bruge bestemte produkter, og at man indfører krav til, at affaldet håndteres på en god måde.

Flere bæredygtige løsninger

Ifølge Norin har Wallenstam et godt samarbejde med GK:

Vi har en god fremtid sammen som partnere, og jeg ser frem til et endnu tættere samarbejde mellem vores to bæredygtighedsafdelinger. Måske finder vi endnu flere områder at samarbejde om i fremtiden, afslutter han.

Sådan arbejder GK med bæredygtighed og ESG

Som af Nordens førende virksomheder har GK et ansvar for at bidrage til den grønne omstilling. Vi er på mange måder allerede en grøn virksomhed. Energieffektivisering, indeklima og smarte løsninger i bygninger ligger i vores DNA. Men vi kan gøre meget mere. Vi skal selv gøre en indsats for at blive mere bæredygtige, og samtidig ønsker vi at være en inspiration for vores leverandører og kunder, så de også bliver endnu mere bæredygtige.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle