Vil du være med til at bygge til fremtiden?

Hvis du vil være med i en fremtidsorienteret virksomhed, hvor din erfaring tæller, så er GK måske dit næste skridt. I GK siger vi, at det er vores handlinger, der tæller. Ønsker du indflydelse og har ambitioner om at gøre en reel forskel, passer du godt til GK.

GK arbejder med store entrepriseprojekter og er den foretrukne servicepartner for vores kunder.  Vi leverer tekniske installationer og rådgivning, der bidrager til betydelige energi- og miljøgevinster i kombination med optimal komfort for bygningens brugere – i hele bygningens livscyklus.
 

Et klimaforbillede

Verden står over for store klimaudfordringer. Udfordringer, ingen kan løse alene, men sammen som et team kan vi gøre meget. Vores vision er at være et klimaforbillede, og derfor er det handlingerne, vi alle foretager hver dag, der skaber forandring. I GK vil du være en pådriver, der tager og får ansvar, går foran og inspirerer til at bygge bæredygtige samfund til generationer.

I GK drives vi af at reducere drivhusgasudledninger i det byggede miljø ved at forny det eksisterende og udvikle det nye. Vi er nysgerrige efter din kompetence og baner vej for, at den vil gøre nytte og gøre en forskel.

Vores vision er at være et klimaforbillede.

Læs også:

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle
Byggebranchen er en del af løsningen
Læs mere

Hos os bliver du en del af et solidt, flerfagligt miljø, der både vil udfordre og ønsker at blive udfordret. I GK er du tæt på spændende kunder, store og komplekse projekter, ny teknologi og fremtidens intelligente løsninger, der gør en forskel og virkelig tæller.

Vil du arbejde med samfundsvigtige opgaver og bidrage til, at vores branche tager sin del af klimaansvaret, vil GK være et godt skridt i den rigtige retning.

Du vil opleve, at du har kompetente ledere og medarbejdere omkring dig, og at du får spændende udfordringer og muligheder. Hvad enten du vil specialisere dig inden for dit fag eller har ambitioner om at lede projekter eller mennesker, baner vi vej for den enkeltes udvikling.

Du vil opleve, at du arbejder i en innovativ, teknologiorienteret virksomhed med store ambitioner, som værdsætter din kompetence, og at kollegerne drager omsorg for dig som medarbejder og privatperson. Du bliver en del af familien hos Skandinaviens førende tekniske entreprenør og servicepartner med omkring 3.000 GK-medarbejdere i tre lande.


 
 

Vi har taget fire strategiske valg

Vi skal være ét GK

Ét GK handler ikke om, at vi altid skal arbejde sammen, men at vi altid spiller på samme hold. At vi drager omsorg for hinanden og hjælper kollegerne, så det går godt for GK som helhed.

Vi skal fokusere på rentabilitet før vækst

I strategiperioden 2020-2025 skal vi fokusere på rentabilitet før vækst.

Vi skal være på forkant og have et klart klima- og fremtidsfokus

De kommende generationer vil stille strengere krav til os, og som virksomhed er vi nødt til at tage et større ansvar for fællesskabet. Det betyder, at vi, som er her nu, skal sørge for en udvikling, der imødekommer nuværende behov uden at forringe mulighederne for kommende generationer.

Vi skal være en teknisk totalentreprenør og servicepartner

Vi er til for klimabevidste kunder i Skandinavien, som ønsker en kompetencepartner, der kan bygge og drifte bæredygtige tekniske og teknologiske løsninger.

Job i GK

Vil du være en del af Team GK?

Hos os skal du arbejde med at få bygninger til at leve og fungere. Vi arbejder ikke altid på samme opgave, men vi er altid ét team. Lær os bedre at kende og se vores ledige stillinger.

Se vores ledige stillinger
EB-Team GK i Sverige