Privatlivspolitik - GK Gruppen

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan GK Gruppen AS med datterselskaber (herefter kaldet GK) indsamler og behandler personoplysninger, og hvordan vi værner om brugernes fortrolighed.

GK er behandlingsansvarlige for brugen af de personoplysninger, der omtales i privatlivspolitikken. Det betyder, at vi har ansvaret for at behandle personoplysninger i henhold til den gældende persondatalovgivning. Ansvaret indebærer blandt andet, at vi skal give dig information, sikre integritet og fortrolighed ved behandling af personoplysninger og sørge for, at du kan henvende dig til os, hvis du har indvendinger mod vores brug af dine oplysninger.

GK vil altid sørge for forsvarlig og lovlig behandling af persondata, og vi vil kun benytte den type information til udtrykkeligt angivne og legitime formål i overensstemmelse med persondataloven.

Hvis du er ansat hos GK, kan du på intranettet finde information om, hvordan vi bruger dine personoplysninger.

GK's behandling af personoplysninger

1. Hvilke personoplysninger indsamler GK?

Personoplysninger, som du selv angiver

Vi behandler oplysninger om dig, når du sender e-mails direkte til os, udfylder kontaktformularer på vores websites eller kontakter os via telefon. Det gør vi for at kunne svare eller kontakte dig og for at kunne levere de tjenester, som du eventuelt ønsker.

Henvendelser, som du sender direkte via e-mail eller kontaktformular, sendes ikke krypteret. Vi vil derfor opfordre dig til ikke at sende fortrolige eller følsomme oplysninger via e-mail.

Personoplysninger, der indsamles i forbindelse med rekruttering eller ansættelse

I forbindelse med en rekrutterings- eller ansættelsesproces behandler vi følgende oplysninger om dig:

  • Oplysninger, som du selv har angivet ved at søge en ledig stilling
  • Oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder
  • Oplysninger, som du har gjort tilgængelige via digitale netværks- og rekrutteringsplatforme såsom LinkedIn, Meta og HR Manager.
  • Oplysninger indsamlet internt fra ansatte, når du bliver anbefalet til en stilling i GK Gruppen

Disse oplysninger behandles for at sikre gode rekrutterings- og ansættelsesprocesser.

GK får også oplysninger om dig, hvis en ansat har anført dig som nærmeste pårørende. Det er for at vi skal kunne kontakte den pårørende, hvis der skulle ske noget med en af vores ansatte.

Vi behandler personoplysninger om dig, hvis en ansøger hos os har angivet dig som reference.

2. Vores brug af dine personoplysninger og vores retslige grundlag

Når du henvender dig til os via e-mail eller kontaktformular på vores websites, behandler vi dine personoplysninger for at besvare din forespørgsel eller levere de tjenester, som du ønsker at modtage. Det kan fx være navn, fødselsdato, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer eller andre oplysninger, som du opgiver til os. Grundlaget for denne behandling er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale om kontakt og/eller levering af tjenester.

Hvis du har været i kontakt med vores HR-afdeling i forbindelse med rekruttering eller en stilling hos os, behandler vi oplysninger om dig, fordi det er nødvendigt for at opfylde ansættelseskontrakten eller for at iværksætte de nødvendige tiltag for at indgå en ansættelseskontrakt.

Når du søger stillinger via direkte henvendelse til Hans-kristian.grabau@gk.dk, bliver du bedt om at give dit samtykke til behandling af de personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med ansøgningen. Behandlingen af dine personoplysninger udføres med grundlag i dit samtykke.

3. Hvem får adgang til mine personoplysninger?

Når du henvender dig til os, får et begrænset antal af GK's medarbejdere adgang til dine personoplysninger. Kun de medarbejdere, der har brug for at se oplysningerne for at besvare henvendelsen eller for at yde den efterspurgte tjeneste, får adgang til dine oplysninger. Dette gælder også i ansættelsesprocesser.

Eksterne tjenesteleverandører (databehandlere) kan behandle personoplysninger på vegne af GK, når de udfører tjenester på vegne af os i henhold til en aftale. GK vil iværksætte tiltag i overensstemmelse med den gældende lovgivning for at beskytte de personoplysninger, der behandles af eksterne tjenesteleverandører.

GK har indgået databehandleraftaler med eksterne tjenesteleverandører for at sikre, at også tjenesteleverandørerne behandler personoplysninger i henhold til den gældende lovgivning. Tjenesteleverandørerne har tavshedspligt og må ikke anvende oplysningerne til andet end at udføre tjenesten på vegne af os.

GK sikrer, at den europæiske lovgivning om overførsel af personoplysninger over landegrænserne følges, hvis denne type data overføres til eksterne tjenesteleverandører lokaliseret uden for EU/EØS.

4. Sociale medier

GK administrerer sine egne profiler på de sociale medier, fx Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube og Twitter. Som administrator af vores profiler på de sociale medier modtager vi aggregeret og anonymiseret information om besøgende på disse profiler. For nærmere information henviser vi til den respektive udbyders fortrolighedspolitik.

5. Dine rettigheder

Indblik og rettelse

Du kan kontakte os ved at sende en e-mail til post@gk.no.

Du har ret til at bede om:

  • Indblik i oplysninger om dig
  • Indblik i vores behandling af dine personoplysninger
  • Rettelse af mangelfulde eller forkerte oplysninger
  • Sletning eller rettelse af forkerte eller ufuldstændige oplysninger om dig.

Hvis du vil klage over vores behandling af personoplysninger, kan du henvende dig til Datatilsynet.

Dataportabilitet

Når vores behandling er baseret på en aftale eller et samtykke, kan du kræve at modtage de oplysninger, du har givet os, i et maskinlæsbart format. Oplysningerne kan overføres til en anden behandlingsansvarlig, hvis det kan gøres på en sikker måde.

Sletterutiner

GK's sletterutiner indebærer, at personoplysninger ikke bliver gemt i længere tid, end det er nødvendigt for at gennemføre formålet med behandlingen, eller så længe det er påkrævet i henhold til love og forordninger.

Du kan når som helst bede os om at slette oplysninger, der er knyttet til os. Vi sletter oplysningerne, medmindre de er nødvendige for, at vi kan levere en tjeneste, som du stadig ønsker at have adgang til, eller hvis vi i henhold til loven er forpligtet til at gemme oplysningerne.

Når vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du når som helst trække dit samtykke tilbage. Så slettes alle dine personoplysninger.

Personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med ansøgninger til ledige stillinger via vores rekrutteringsleverandør HR Manager, gemmes i henhold til samtykkeerklæringen. Når lagringstiden er udløbet, slettes oplysningerne automatisk.

Ansøgere til ledige stillinger kan sende en mail til slettmeg@gk.no og bede om at få slettet alle oplysninger.

6. Beskyttelse af personoplysninger

GK sikrer, at de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger bliver overholdt, og at rutiner og retningslinjer revideres ved behov. Alle ansatte hos GK har tavshedspligt og bliver oplært i beskyttelse af personlige oplysninger og informationssikkerhed.

7. Brug af cookies

Websiderne, der ejes og drives af GK, bruger cookies. Cookies er små tekstfiler, som vores hjemmeside gemmer på din computer for at opretholde brugervenlighed, navigation og analytisk kapacitet.

Når du bruger vores hjemmesider, kan du samtykke i at bruge cookies fuldt ud eller delvist eller vælge at undlade at blive sporet.

Vi bruger tre forskellige typer cookies på www.gk.no, www.gk.se og www.gk.dk:

Nødvendige cookies

Disse cookies er helt nødvendige for, at siderne på hjemmesiden fungerer korrekt, og vi bruger en cookie, der registrerer, at du har samtykket i, at vi bruger cookies.

Analysecookies

Som en vigtig del af arbejdet med at skabe en brugervenlig hjemmeside ser vi på brugermønstret hos dem, der besøger hjemmesiden. For at analysere informationen bruger vi analyseværktøjer.

IP-adresser og generelle bevægelsesmønstre på nettet bliver aggregeret af tredjeparter, før vi får adgang til dem. Det betyder, at ingen af cookiesene gør det muligt for os at knytte information om din brug af hjemmesiden til dig som enkeltperson.

Reklame- og markedsføringscookies

Disse cookies bruges til at vise dig annoncer, der kan være relevante for dig, på andre hjemmesider, du besøger. De er placeret på vores hjemmeside af tredjeparts reklamenetværk på vores vegne og med vores tilladelse.

Opdateret 05.01.2024.

Du kan se en fuld oversigt over vores cookies i oversigten nedenfor.