Ventilation

Sundt indeklima giver øget livskvalitet og øget produktivitet. Den rigtige temperatur, frisk luft og god cirkulation, der fjerner overskydende varme, luftforurening og fugtighed skaber ikke kun et mere tilfredsstillende arbejdsmiljø; det skaber også et optimalt produktionsmiljø.

I dag bygges der tættere end før – og med færre kvadratmeter, men flere mennesker stilles der højere krav til korrekt dimensioneret ventilation. Prioritering af god ventilation vil bidrage til større værdiskabelse.

Erhvervsdomicil, efterskole, hospital eller en idrætshal. Uanset bygningstype kan vi hjælpe din virksomhed med at optimere, designe og installere samt levere et ventilationssystem til et sundere og bedre indeklima. Hos GK tilpasser vi de nye ventilationsinstallationer i både nye og eksisterende bygninger i overensstemmelse med gældende regler og med lavest mulige driftsomkostninger.

Godt indeklima styrker produktiviteten

Forskning viser, at et dårligt indeklima kan resultere i et produktivitetstab på seks til otte procent. Dermed kan produktivitetstabet være ti gange dyrere end investeringen i et godt og optimalt indeklima.

Dermed er et korrekt og tilpasset ventilationssystem afgørende for medarbejdernes trivsel og produktivitet.

Kompetence og erfaring

Siden 1964 har vi leveret ventilation og har deraf et af de førende kompetencemiljøer i Norden. Vi designer og installerer energieffektive luftbehandlingssystemer, ventilationssystemer, ventilationsenheder, kanalsystemer og luftdistributionskomponenter i nye og opgraderede bygninger, ligesom vi driver og vedligeholder klimaanlæggene i eksisterende bygninger.

Med vores mangeårige erfaring har vi dermed stor viden om, hvad det kræver at skabe et velfungerende indeklima i alle typer bygninger.

Tilpasset og komplet udvalg af tjenester

Vedligeholdelse og god service er nøglen til velfungerende og effektive ventilationssystemer. Hos GK har vi et komplet udvalg af tjenester baseret på vores kunders forskellige behov. Vi tilbyder blandt andet forebyggende vedligeholdelse, energioptimering, genopbygning og udvidelsesprojekter.

Gennem en tværfaglig kontrakt sikrer vi, at alle tekniske fag koordineres og fungerer optimalt sammen. Vi har et stærkt fokus på projektets planlægningsfase for at sikre en jævn implementering og et slutresultat, vi kan være stolte af.

Vores projekter stiller høje krav til planlægning og udførelse, eftersom ventilationstekniske installationer involverer en høj grad af integration med de øvrige tekniske og bygningsdiscipliner.

Ventilationssystemer, der fungerer

Et ventilationssystem skal fungere uden udfordringer. Vi plejer at stræbe efter, at vores kunder ikke ligger mærke til ventilationssystemet. Det betyder nemlig, at indeklimaet er helt naturligt, veljusteret og følger den rette temperatur.

Vi er eksperter inden for tilpasset ventilation, der skaber et velfungerende indeklima og samtidig sænker energibehovet i din virksomhed.

Behovstyret anlæg fra GK betyder:

Et energioptimalt system tilpasset efter hvor folk befinder sig
  • Eksisterende kanalnetværk benyttes
  • Kort installationstid uden behov for nedlukning af bygningen
  • Fleksibelt system som tilpasser sig automatisk - også efter ombygning
  • Støjsvag og unik teknologi, der sikrer god luftfordeling
  • Automatisk styring med mulighed for fjernstyring via internettet
Temperaturstyring
  • Styrer altid temperaturen efter et set-punkt
  • Kan sammenkobles med regulering af luftkvalitet

Behovstyret ventilation sparer energi

Med behovstyret ventilation sikrer systemet, at I ikke spilder energi eller penge. Temperaturen på kontoret reguleres alt efter, hvor mange mennesker, der er. Hvis kontoret er tomt for mennesker, så reguleres temperaturen derefter. Det er smart!