Service og vedligehold

Kontaktperson

Lars Sjørring

Regionsdirektør / Eksisterende byggeri

T: +45 20 13 79 40 E: Lars.Sjorring@gk.dk

Har du spørgsmål?

Kontakt Lars

Moderne bygninger er fyldt med tekniske installationer, som sørger for frisk luft, lys og varme, varmt vand og meget mere. Disse har brug for service og vedligeholdelse for at fungere optimalt og uden udfordringer hver dag.

Hos GK kan vi hjælpe jer med at optimere systemerne fra et funktionelt, økonomisk og miljømæssigt perspektiv.  Vi bidrager til at minimere de løbende driftsomkostninger samtidig med, at vi sikrer en lang levetid og optimale funktioner, så længe installationen er i drift.

Vores landsdækkende serviceorganisation består af kvalificerede og erfarne serviceteknikere, som hjælper jeres virksomhed med at energioptimere - altid baseret ud fra jeres behov og økonomiske ramme. Med mange års erfaring og bred vifte af kompetencer tager vi ansvaret for service og vedligeholdelse af stort set alt teknik inden for byggeri, ventilation, el-installationer, VVS og sprinkler, styresystemer, køleanlæg og varmepumper.  

Helhedsorienteret styring og én kontaktperson

Vi tror på tværfaglighed og har koordineret de tekniske tjenester indenfor både drift og vedligeholdelse under fællesbetegnelsen ”totalteknisk service”, også kaldet TTS. Med TTS kan I være trygge ved, at teknikken i bygningen virker, som den skal og at den holder sin værdi. Derudover tilbyder vi altid råd om, hvordan teknikken kan drives økonomisk ansvarligt.

Som en del af den totaltekniske serviceaftale får I én kontaktperson fra GK, der har det overordnede ansvar for byggeriets funktion.

Aftalen sikrer, at al service bliver udført til tiden, så I undgår dobbeltarbejde eller at ting falder mellem to stole. Når al service planlægges og koordineres på ét sted, bliver det både mere omkostningseffektivt og giver et bedre resultat.

En totalteknisk serviceaftale med GK er den optimale løsning for kunder, der ønsker at overlade al service og drift til en professionel partner. Vi tilbyder naturligvis også serviceaftaler for enkeltstående fag til faste intervaller og priser.

Vores servicetjenester: 

Ventilationsservice

Ventilationssystemet er én af de mest energikrævende installationer i bygninger. Regelmæssig service er nødvendig for at sikre et godt indeklima uden energispild.

Ventilationsservice omfatter bl.a. rengøring af aggregat, justeringer, udskiftning af filtre, måling af effektivitet, kontrol af sikkerhedsfunktioner, forskellige opgraderinger af maskindele, tilpasning af software m.m.

VVS og sprinklerservice

Forebyggende vedligeholdelse og service af VVS- og sprinklerinstallationerne er én af de bedste investeringer, man som virksomhed kan gøre sig. Lækager kan forårsage store omkostninger på byggeri og produktion. Vores VVS’ere ved hvor de typiske fejl opstår og hvilke dele, der skal udskiftes.

Service af de vandbærende energisystemer omfatter udluftningssystemer, isolering, Legionella kontrol, frostbeskyttelse m.m.

Service af køleanlæg og varmepumper

Køleanlæg i virksomheder har ofte en kritisk funktion. De sikrer, at teknologien ikke bliver overophedet eller at f.eks. madvarer og lægemidler ikke bliver ødelagt. Selv korte driftstop kan få store konsekvenser, og derfor er forebyggende vedligeholdelse særligt vigtigt.

Regelmæssig vedligeholdelse omfatter kontrol og genopfyldning af kølemidler, lækagekontrol, kontrol af motorer og vifter, temperaturmålinger, kondenstjek m.m. Kølemidlet ”kølervæske”, som også findes i varmepumper, er miljøskadeligt og underlagt særskilte krav til certificering af servicepersonale.

Service af bygningsautomatik

Bygningsautomatik sørger for, at alt teknik i bygningen arbejder sammen og skaber et godt indeklima og god energiudnyttelse. Servicen omfatter en opgradering af software i SD-anlægget, IT-sikkerhed, funktionskontrol af nødsystemer m.m. De fleste instrumenter er efterhånden tilkoblet internettet, og ofte kan meget af servicen klares via fjernstyringssystemer fra en driftcentral uden for bygningen.

Energiovervågning og -ledelse

Systematisk og kontinuerlig kontrol af energiforbruget i bygningen er altid et af de vigtigste tiltag for energibesparelse. Det er også en forudsætning for at kunne dokumentere effekten af nye tiltag og finde forbedringspunkter. Det kræver en god systemforståelse af teknikken og bygningen som helhed for at kunne blotlægge, hvilke tiltag der er mulige og lønsomme.

Vedligeholdelsesprogram

Ved nybyggeri foretages en FDV-instruktion som angiver leverandørens anbefalinger til vedligeholdelse af de tekniske installationer. Hos GK lægger vi planer for vedligeholdelse og koordinerer de tekniske emner for at imødekomme leverandørernes krav og undgå dobbeltarbejde.

Læs også:

Øystein Skjærholt er prosjektsjef i GK og har blant annet vært prosjektleder for arbeidet på Munchmuseet i Bjørvika
Teknisk drift
Læs mere
Møte - Torgeir Spets og Hege Myrdal Engebretsen
Energirådgivning- og ledelse
Læs mere

Har du brug for service til dit tekniske anlæg?

Vi har dygtige servicemedarbejdere over hele landet.