Energieffektivisering- og rådgivning

Energieffektivisering bør være i fokus som en kompetence, der er integreret i hele virksomheden – og ikke kun som en særskilt disciplin. Idet hele 40 procent af det totale energiforbrug i dag går til opførelsen og drift af bygninger.

Ligesom resten af Europa har Danmark forpligtet sig til at reducere energiforbruget og bidrage til et bedre og mere bæredygtigt klima. Hos GK arbejder vi som energirådgivere proaktivt for at rådgive, levere og udvikle teknologi og tjenester, der sikrer en markant reduktion af energiforbruget, ligesom vi altid undersøger alternativer til fossile energikilder. Vores ingeniører finder frem til de mest energieffektive løsninger – både på kort og langt sigt.

Vi betragter ikke energirådgivning som en særskilt disciplin eller et produkt, vi leverer. Det er en kompetence, som er i fokus for alle vores forretningsområder og som er integreret i alle vores ydelser. Vi har mange års erfaring med energi og energieffektivisering. Som rådgivende entreprenør tilrettelægger vi hos GK optimale løsninger for bygningers levetid.

For at lykkes med energieffektivisering skal det skabe værdi for vores kunder 

GK leverer energirådgivning inden for:

 • Teknisk energi- og driftledelse
  • Fjernovervågning eller drift igennem GK’s driftcentral
  • Integreret service samt øvrig forvaltning, drift, udvikling og vedligeholdelse
  • Tværfaglig rådgivning og forbedringsforslag i planlægningsfase, byggefase og driftfase for bygningen
  • Brugerinformation, oplæring i drift og brug samt løsninger til digital informationsdeling
 • Energimærkning
 • Energivurdering af tekniske anlæg
 • Tekniske systemer i bygninger; bygningsautomatik, ventilation, køling, belysning og teknisk udstyr
 • Ladestationer for el-bil og udendørs belysning
 • Varmecentraler, fjernvarme og solenergisystemer
 • Energiopfølgningssystem og SD-anlæg

Energieffektivisering i praksis

Som førende leverandør af tekniske installationer i Norden er vores ambition at skabe effektive løsninger, som fungerer i praksis. Vi har altid fokus på energieffektivisering, godt indeklima og solid driftsikkerhed. På den måde får vores kunder de mest optimale løsninger, som reducerer deres klimapåvirkning og samtidig minimerer omkostninger til drift af bygningen.

Har du brug for at vide mere?

Tag kontakt til os for et tilbud eller mere information om, hvordan vi kan hjælpe dig med tekniske installationer, drift og service.

Siri Eide, Serviceleder i Trondheim