Whistleblowing – GK Whistle

GK er en ansvarlig virksomhed med høje etiske standarder og stor respekt for alt, der bliver påvirket af vores virksomhed. Vi sikrer en høj grad af transparens og værdsætter medarbejdere, der siger til, hvis de ser eller oplever noget, der ikke er i tråd med vores værdier eller etiske retningslinjer.

Vi vil opfordre dig til først og fremmest at kontakte en leder i vores organisation. Hvis du ønsker at være anonym, kan du foretage en anmeldelse via GK Whistle.

GK Whistle er en kanal, hvor ansatte, kunder, leverandører eller andre aktører anonymt kan anmelde mistanker om forsømmelse eller overtrædelse af regler.

Whistleblowing kan anvendes til anmeldelse af bekymringer vedrørende forhold, som ikke stemmer overens med GK's værdier og retningslinjer, og som kan påvirke vores virksomhed eller menneskers liv og sundhed. Du behøver ikke at have beviser for din mistanke, men alle anmeldelser skal indgives i god tro.

Vores eksterne whistleblower-ordning bidrager til, at vi informeres i rette tid og kan mindske risici, og det er et værktøj til at fremme god forretningsskik og opretholde medarbejdernes, kundernes og samfundets tillid til os.

Din anmeldelse vil blive behandlet sikkert og fortroligt.

GK Whistle leveres af en ekstern partner, WhistleB, for at sikre tryg behandling af data og anonymitet for anmelderen. Rapporteringskanalen er krypteret og beskyttet med adgangskode, og al dialog med anmelderen foregår via tredjepartsløsningen.

Alle anmeldelser behandles fortroligt, og data slettes, når sagen og undersøgelserne er afsluttet.

Sådan sender du en anonym anmeldelse

Du sender enkelt og sikkert din anmeldelse ved at følge instruktionerne i skemaet. Når du sender anmeldelsen, vises et personligt ID og en adgangskode på skærmen. Disse skal gemmes på en sikker måde. Du er anonym hele vejen gennem dialogen i denne tjeneste.

Du modtager med det samme en bekræftelse af, at din anmeldelse er registreret, og inden for 10 kalenderdage får du et svar eller opfølgende spørgsmål. Husk, at du skal logge ind for at se dette. Eftersom du foretager anmeldelsen anonymt, har vi ikke mulighed for at sende dig en notifikation om svaret.

Vores virksomhedsledelse

GK Gruppen er en ansvarlig virksomhed, der tager både kunder, medarbejdere og samfundet seriøst, og vi vælger derfor at udøve vores virksomhedsledelse i overensstemmelse med internationale principper om god virksomhedsledelse.

Bygg og gatemiljø