I Carlsberg har vi en plan, vi kalder for "Together towards zero". Vi skal blandt andet halvere vores vandforbrug og har en nulvision for CO2 inden 2030, siger forsynings- og energichef Lars Christensen i Carlsberg DK.

Carlsberg DK arbejder systematisk med styring af energi og indeklima som en del af deres satsning på energieffektivitet og bæredygtighed.

— Vi har haft en arbejdsgruppe, som har arbejdet med ventilationsanlægget, hvor GK har stået for det maskinelle og Carlsberg har suppleret med en energikonsulent og et styringsfirma. I alt fire firmaer, der har arbejdet sammen om den bedste mulige løsning, fortæller Christensen.

En vigtig del af samarbejdet har handlet om at tage nye løsninger i brug.

— Vi så på genindvinding af energi og energieffektivitet, og vi indsatte blandt andet en del ekstra ventiler, som GK i Danmark ikke har gjort på den måde før. Og resultatet af samarbejdet er meget stærkt; vi har ombygget 100 ventilationsanlæg på halvandet år.

Effektiv ventilation

GK har hjulpet med renovering af alle Carlsberg DK's ventilationsanlæg. Resultatet er blandt andet, at selskabet har nedbragt det samlede varmebrug med 17 procent.

— GK har været med på rejsen mod mere effektiv ventilation hos os, og min kundekontakt fortæller mig løbende om GK's eget arbejde med bæredygtighed og planerne fremover. Vi er i dialog om, hvordan vi kan være samarbejdspartnere om bæredygtighed i fremtiden. Så vi skal have en klar strategi for, hvad vi vil opnå, siger Christensen.

Selskabet tager også andre tiltag inden for bæredygtighed i sin egen drift.

— Vi har lavet et nyt vandrensningsanlæg hos Carlsberg DK. Før brugte vi 2,4 hektoliter vand til at brygge 1 hektoliter øl. Nu bruger vi kun 1,75 og i 2022 1,40. Vi tror, at vores øl er det mest bæredygtige på vandforbrug i hele verden. Vi kigger også på leverandørernes forbrug og skal have det med i vores klimaregnskab, afslutter forsynings- og energichefen.

Sådan arbejder GK med bæredygtighed og ESG

Som af Nordens førende virksomheder har GK et ansvar for at bidrage til den grønne omstilling. Vi er på mange måder allerede en grøn virksomhed. Energieffektivisering, indeklima og smarte løsninger i bygninger ligger i vores DNA. Men vi kan gøre meget mere. Vi skal selv gøre en indsats for at blive mere bæredygtige, og samtidig ønsker vi at være en inspiration for vores leverandører og kunder, så de også bliver endnu mere bæredygtige.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle