Vi skal ikke kun se enten det store billede eller de små detaljer, når det gælder bæredygtighed. Det er helheden, der tæller, siger Dennis Knarvik, der er bæredygtighedsansvarlig i Brødrene Dahl. Han arbejder med alt, lige fra de strategiske valg til små adfærdsændringer i hverdagen som for eksempel cykelskure til de ansatte, der vil cykle på arbejde.

— Der er en række udfordringer at tage fat på i branchen og i forhold til vores rolle som teknisk handelsvirksomhed, fortæller Dennis Knarvik i Brødrene Dahl.

Brødrene Dahl tilslutter sig FN's 17 verdensmål og har plukket seks af dem ud, som de ønsker at arbejde ekstra med.

— Vi har sat os ambitiøse mål og har i den sammenhæng identificeret seks hovedområder, som vi følger tæt op på med handleplaner og målinger for at sikre fremdriften.

Bæredygtige produkter

Vigtige hovedområder for Brødrene Dahl er reduktion af drivhusgasudledning, energiforbruget i egne bygninger, affaldshåndtering, brug af emballage, sporbarhed for produkterne samt retfærdige arbejdsvilkår og respekt for menneskerettighederne. Ét område, der skiller sig særligt ud, er muligheden for at hjælpe kunden med at træffe bedre miljøvalg på produktsiden ved hjælp af EPD'er (miljødeklarationer) og bedre miljødokumentation, fortæller han.

Dennis Knarvik, bærekraftsansvarlig i Brødrene Dahl
Dennis Knarvik, bæredygtighedsansvarlig i Brødrene Dahl

Siden Dennis blev ansat som bæredygtighedsansvarlig, har selskabet fået nye bæredygtigheds-KPI'er på plads og har øget ambitionerne inden for bæredygtighedsarbejdet. Brødrene Dahl fører i dag et klimaregnskab, de har en bæredygtighedsrapport og har sat sig nye mål om at blive klimaneutrale i egen drift inden 2030.

— Som producent er vejen til at få kontrol med hele værdikæden kort. Som teknisk handelsvirksomhed skal vi imidlertid forholde os til flere hundrede leverandører rundt om i hele verden. Nogle producerer selv, mens andre køber ind fra underleverandører. Det betyder, at arbejdet med at få kontrol med hele værdikæden bliver langt mere komplekst. Navnlig når man begynder at se på for eksempel CO2-udledning på produktniveau.

BREEAM-certificering

For ejendomsudviklere og entreprenører er det store spørgsmål, hvordan man kan finde det CO2-fodaftryk, der skal tilskrives det færdige byggeri.

— Jeg oplever, at byggebranchen i stadig større grad går i retning af BREEAM-certificering. Så kan vi som branche få endnu større fokus på valg af miljørigtige produkter med et lille CO2-fodaftryk, der tager højde for bæredygtighed i hele værdikæden, siger Dennis.

Det er kunderne, der bestemmer, hvad de vil købe, men hvordan kan man vide, om det er bæredygtige produkter og tjenester? Dennis mener, at standardiseret miljødokumentation og øget tilgang til EPD'er er en god løsning.

— Vi er begyndt at få EPD-dokumentation til alle vores produkter på plads. På længere sigt skal kunden kunne gå ind i webshoppen og sortere på produktets miljøegenskaber, præcis som man i dag kan sortere på priser og andre kriterier, siger Dennis.

— Vi arbejder dagligt med at reducere vores udledning knyttet til transport og er kommet langt, når det gælder om at reducere den. Vi følger op på energiforbruget i vores bygninger, sorterer alt affald, udfordrer vores leverandører på minimering af emballage og arbejder aktivt for også at reducere emballagen i vores egen produktion.

Der bliver navnlig arbejdet med emballageforbruget under varetransport.

— Det er altid en afvejning og en hårfin balance, når vi arbejder med emballage og transport. På den ene side ønsker vi at minimere emballagen, men vi skal også beskytte produkterne mod fugt og skader. Det er ikke bæredygtigt at levere beskadigede produkter.

Brødrene Dahl er begyndt på en lang og spændende rejse, og sammen med vores kunder og leverandører vil vi bidrage til en kultur, der prioriterer sundhed, miljø og sikkerhed over kortsigtet fortjeneste, afslutter Dennis Knarvik.

Sådan arbejder GK med bæredygtighed og ESG

Som af Nordens førende virksomheder har GK et ansvar for at bidrage til den grønne omstilling. Vi er på mange måder allerede en grøn virksomhed. Energieffektivisering, indeklima og smarte løsninger i bygninger ligger i vores DNA. Men vi kan gøre meget mere. Vi skal selv gøre en indsats for at blive mere bæredygtige, og samtidig ønsker vi at være en inspiration for vores leverandører og kunder, så de også bliver endnu mere bæredygtige.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle