Bæredygtighed på kommunernes dagsorden

21. januar 2022
På GKs tredje bæredygtighedssprint blev kommunernes store potentiale for bæredygtighedsdagsordenen afdækket. Der var bred enighed om, at kommunerne skal bringes helt i front i den grønne omstilling.

Kommunerne er en af de helt store indkøbere af både varer og serviceydelser. Handlen udgør ca. 100 milliarder kroner om året, og en kommune som Roskilde har indkøb for omkring 1,8 milliarder kroner om året. Det er både indkøb til kommunens egne anlæg og indkøb til drift, ligesom det er indkøb på vegne af borgerne.

– Kommunernes indkøbspolitik er en meget central del af kommunernes økonomi, og det er her, der ligger et meget stort potentiale for ikke alene effektiviseringer og dermed et større råderum til den borgernære velfærd, men også for en synliggørelse af kommunens prioriteringer som f.eks. klima og bæredygtighed, siger formanden for Erhvervsudvalget i Roskilde, Lars Lindskov.

Interessant i sammenhæng med GKs bæredygtighedssprint var det at få rettet en projektør mod den centrale rolle, som kommunerne og deres folkevalgte politikere spiller på indkøbsområdet. Men som også betyder, at en kommunes indkøbspolitik ofte bliver en ideologisk kampplads, hvor klimaløsninger blot udgør en del af bæredygtighedsagendaen.

– Når vi forhandler indkøbspolitik i en kommune som Roskilde, vil det afspejle byrådets politiske sammensætning, når det kommer til en række spørgsmål omkring eksempelvis anvendelse af lavprisfly, indkøb fra private online-leverandører eller andre, og hvor der ofte bliver det debat om sociale forhold og arbejdstageres vilkår. Men dér hvor jeg generelt oplever en stor enighed, er faktisk i implementeringen af den grønne omstilling og klimavenlighed i vores indkøbspolitik, siger Lars Lindskov.

 

Intelligente bygninger til gavn for økonomi og klima

Også andre aktører i omkredsen af den kommunale verden kom på banen i GK-Bæredygtighedssprinten, heriblandt projektleder Claus Knudsen fra Gate 21, som fortalte om, hvordan Gate 21 understøtter kommunernes bæredygtighedsagenda.

– Hvis vi betragter FNs verdensmål nr. 11, så handler det om bæredygtige byer og lokalsamfund. Flere og flere af os bor i dag i byer, og her hjælper vi hos Gate 21 kommunerne med at implementere den grønne omstilling gennem konkrete projekter i dialog med politikere og forvaltning. Det kunne være løsninger som ”Smart City”, men også hvordan kommunerne bedst løser borgernes behov for bæredygtige og økonomisk attraktive energiløsninger. Her har GK også en række initiativer, som er særdeles interessante for os, siger Claus Jensen. 

Fra GKs egen side forklarede salgschef for GK-Indeklima, Trond Anders Bjerkli om, hvordan automatisering er at finde som en fast del af bæredygtighedsagendaen gennem intelligent bygningsdrift, der både giver økonomiske besparelser og håndfaste gevinster for klimaet.

– Priserne på energi er i øjeblikket i sig selv en driver for innovation, og netop automatisering betyder en helt konkret gevinst på energiregningen i eksempelvis offentlige byggerier, som ofte står tomme på bestemte tidspunkter af døgnet. Hertil kommer, at de sparede udgifter til energi samtidig er en ren gevinst for klimaet og den grønne omstilling, og det er vel at mærke en gevinst, som kan aflæses direkte på udgifterne til varme og el, siger Trond Anders Bjerkli.

Sådan arbejder GK med bæredygtighed og ESG

Som af Nordens førende virksomheder har GK et ansvar for at bidrage til den grønne omstilling. Vi er på mange måder allerede en grøn virksomhed. Energieffektivisering, indeklima og smarte løsninger i bygninger ligger i vores DNA. Men vi kan gøre meget mere. Vi skal selv gøre en indsats for at blive mere bæredygtige, og samtidig ønsker vi at være en inspiration for vores leverandører og kunder, så de også bliver endnu mere bæredygtige.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle