Lindab har været leverandør til GK siden 1980'erne, og de to selskaber samarbejder tæt om store byggeprojekter. Det seneste år er bæredygtighed blevet en rød tråd for samarbejdet mellem Lindab og GK.

— De største udfordringer for vores branche er affald på byggepladserne og det at reducere transport og dermed klimaaftrykket, fortæller administrerende direktør John Georg Storvik i Lindab AS.

Lindab er en international koncern, som leverer ventilation, byggekomponenter og byggesystemer. De har taget fat i både egen virksomhed og i fælles projekter med GK for at forsøge at løse begge disse udfordringer.

— Nu har vi et projekt i Oslo City, hvor vi tester affaldsfrie byggepladser. Byggebranchen udgør 14 procent af alt affald genereret i Norge, og nybyggeriet står for omtrent 5 procent af affaldsmængden i Norge, så et affaldsfrit projekt vil virkelig batte noget, siger Storvik.

John Georg Storvik, adm.dir. Lindab AS
John Georg Storvik, adm.dir. Lindab AS

Når det gælder transport, er Storvik navnlig stolt af det samarbejde, Lindab og GK har haft under byggeriet af den nye veterinærhøjskole på Ås.

— Der anslog vi, at der ville blive cirka 55 km ventilationskanaler, hvilket ville indebære næsten 600 ture med tung transport fra produktionen i Oslo og ud til Ås. Det løste vi ved at leje et lokale lige ved byggepladsen i Ås, hvor vi etablerede et midlertidigt produktionsanlæg. På den måde kunne vi eliminere alle de mange læs og reducere aftrykket fra transporten ganske betragteligt, fortæller han.

Nordisk partnerskab

Lindab har samarbejdet med GK i Norge, siden de blev etableret i 1980. I 2011 blev samarbejdet til et partnerskab, hvor Lindab arbejder tæt med alle landene i GK-koncernen.

— Vi er med på flere projekter, hvor vi har taget en række spændende tiltag inden for bæredygtighed. Til Livsvitenskapsbygningen under UiO arbejder vi aktivt med at reducere klimaaftrykket. Her har vi været med fra den tidlige fase, hvilket betyder, at vi kan gøre en forskel for bygningens samlede livscyklus.

Storvik mener, at arbejdet med bæredygtighed de seneste år er gået fra at være mest snak til at blive mere konkret og have en reel effekt.

— Der er sket meget i samarbejdet med GK. Begge selskaber har sat emnet øverst på agendaen de seneste år. GK har været meget proaktive, når det gælder om at kommunikere udadtil, men vi har også været med på flere møder om bæredygtighedsstrategierne for begge selskaber. Nu er det blevet en rød tråd i alt, hvad vi gør. På kort tid er det gået fra at være et kommunikationstema til at blive noget, man virkelig mener, og det er et krav fra begge parter, at vi skaber reelle ændringer.

— Det har jo altid været vigtigt, men det seneste år har været et paradigmeskift. Vores moderselskab har oprettet en særskilt afdeling på hovedkontoret for at koordinere de 25 lande, der støtter os og sikrer, at der bliver gennemført projekter, som giver effekt. I koncernen har vi sat KPI'er for, hvad vi fokuserer på, og i Norge har vi 10 fokusområder. Alle vores fabrikker er ISO 14001-certificerede, og på MSCI's ESG-rating har vi i dag opnået AA, som er den næstbedste score.

Sådan arbejder GK med bæredygtighed og ESG

Som af Nordens førende virksomheder har GK et ansvar for at bidrage til den grønne omstilling. Vi er på mange måder allerede en grøn virksomhed. Energieffektivisering, indeklima og smarte løsninger i bygninger ligger i vores DNA. Men vi kan gøre meget mere. Vi skal selv gøre en indsats for at blive mere bæredygtige, og samtidig ønsker vi at være en inspiration for vores leverandører og kunder, så de også bliver endnu mere bæredygtige.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle