Munchmuseet i Oslo Centrum

Leverancer fra GK GK i Norge har leveret tekniske fag bestående af ventilation, rør, el og køling. Munchmuseet er FutureBuilt og passivhusstandard.
MUNCH i Bjørvika er fem gange større end det gamle Munchmuseet på Tøyen og vil huse hele samlingen, som Edvard Munch testamenterede til Oslo Kommune ved hans død. Arven fra Edvard Munch er en af verdens største samlinger af en kunstner - omkring 28.000 originale værker.

Oslo Kommune har opført et nyt museum i Bjørvika til kunstsamlingen efter Edvard Munch. Det nye museum er blevet et signalbyggeri i Oslo, og det skal huse kommunens fantastiske Munch-samling på op imod 28.000 kunstværker. Derudover indeholder det Stenersens, Amaldus Nielsens og Ravensbergs samlinger og vil have kapacitet til at huse større, internationale udstillinger.

Munchmuseets samlinger er et af Norges vigtigste bidrag til verdens kulturarv med de alle de forpligtelser og muligheder, som det repræsenterer. Et moderne og fremtidsrettet museumsbyggeri i Bjørvika vil bidrage til, at samlingerne når ud til et bredt publikum og nye brugergrupper, og det vil styrke Oslos profil som international kulturby.

26.313 m2 – et af verdens største museer viet til én kunster. Munchmuseet indeholder udstillingsrum, bibliotek, malerimagasiner, konserveringsafdeling, festsal, tagetage, amfiteater og restaurant.

Fotokredit: Berit Roald / NTB.
Filmkreditter: Animation: Estudio Herreros/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.
* Animationsvideoen blev udviklet i den tidlige fase, og den færdige bygning / interiør kan afvige noget fra dette.

Projektbeskrivelse

Museet består af en tårnbygning på 13 etager omkranset af et podium på 3 etager. Tårnet fungerer som et kombineret udstillings- og publikumstårn og er delt i to med en statisk og en dynamisk del. Den statiske del er en lukket betonkonstruktion med strenge krav til temperatur, luftfugtighed og kontrol med dagslyset. Det er her, kunsten udstilles, opbevares og konserveres. Den dynamiske del er et åbent og luftigt rum, der strækker sig i hele bygningens højde. Denne del af museet vil være en kombineret cirkulations- og opholdszone. Her kan publikum tage en pause mellem udstillingerne, nyde udsigten og tage rulletrapper eller elevator til næste etage.

I podiet på tre etager vil der være publikumsarealer med lobby, arealer til skiftende udstillinger, læsesale og forskningsbibliotek. I museets øverste etager vil der være tagterrasser mod øst og vest. Her kan publikum nyde udsigten mod fjorden og Oslo by.

GK blev valgt som teknisk partner i en projektmodel, der i høj grad er baseret på gensidig tillid. En samordningsfase endte med en gennemførselsaftale baseret på totalentreprise.

Læs også:

Totalteknisk entreprise
Læs mere

Det pragtfulde, men også omdiskuterede museumsbyggeri, er tegnet af Estudio Herreros, det er skræddersyet til store kunstoplevelser og har været et prestigeprojekt for Oslo kommune.

– Vi i GK er glade og stolte over at have leveret et indeklima til en bygning med de strengeste krav til indeklima, siger projektchef i GK, Øystein Skjærholt.

GK's levering

Vi har leveret tekniske fag bestående af ventilation, vvs, strøm og køling.

Opvarmning og komfortkøling af bygningen bliver distribueret gennem ventilationsanlægget sammen med friskluftstilførslen i alle udstillinger og rum uden glasfacade. Varme- og kølebatterierne i enhederne forsynes af fjernvarme og to egne vand-til-vand-kølemaskiner for at opnå ekstra lave temperaturer til befugtning af luften til rummene med kunst. Der er installeret mindre inrow og dx-maskiner til proceskøling af datarum. De tekniske anlæg er gennem projekteringen optimeret med zoneinddeling af bygningen baseret på IDA ICE-modellering af intern og ekstern varme- og kuldebelastning.

Kraftsystemet består af både normal-, reserve- og UPS-kraft til at varetage kritiske funktioner i et museum som for eksempel klimaanlæggene.

Vi kan ikke gå i detaljer med, hvilke sikkerhedstiltag der er valgt, men vores projektleder for el-leverancen kan forsikre, at der er taget godt hånd om sikkerheden i bygningen.

– Sikkerhed har været i fokus fra dag ét – både med hensyn til publikum, arbejderne på projektet og den dyrebare kunst, fastslår projektleder Stian Krogstad i GK.

Høje miljøkrav

Bygningen opretholder en passivhusstandard og er opført i henhold til FutureBuilt - kriteriet om mindst 50 procent lavere drivhusgasemissioner end lignende bygninger. Reduktionerne i drivhusgasemissioner er blevet implementeret inden for områderne transport, energi og materialeanvendelse.

Vi har leveret tekniske komponenter, der skal betjene Munch-museet i henhold til de krav, der stilles til temperatur, fugtighed, energiforsyning, sikkerhed og ikke mindst æstetik.

Film øverst i referenceprojektet krediteres: Munchmuseet