DTU Risø Campus

Leverancer fra GK GK har stået for hele den tekniske del af byggeriet, hvor flere af opgaverne har været udover det sædvanlige.
Nybyg og renovering af eksisterende bygninger på DTU Risø Campus skal bidrage til at sikre de bedste rammer for vindforskning.

Projektbeskrivelse

På DTU Risø Campus forskes der i vedvarende energityper, og i 2021 har de udvidet deres forskning i grøn vindenergi i nye moderne bygninger med den nyeste teknologi. Ved byggeriet blev der derfor stillet store krav til den tekniske entreprise.

Der er i alt tale om fem bygninger, hvor to af bygningerne er eksisterende bygninger, der er bygget om til kontorarealer. To nye bygninger og en mellemgang er samtidig opført, og de består af nye laboratorier og værksteder. Laboratorierne skal blandt andet bruges til forskning i vindmøller, hvorfor det er nødvendigt med store arealer, når forsøg med at trække vindmøller fra hinanden udføres. Kontraktsummen lød på ca. kr. 42 mio.

Bygningsstyrelsen ejer bygningerne og er bygherre på projektet, og DTU Risø lejer lokalerne.

BAM Danmark er totalentreprenør på opgaven, men da opgaven krævede specialkompetencer inden for tekniske installationer, har GK været en tæt samarbejdspartner fra tilbudsgivning og forhandlingerne.

– Ved at være med fra starten af projektet har vi kunne bidrage med vores faglige viden og rådgivning i forhold til tekniske installationer, som har givet en mere effektiv proces og smarte bygninger med den nyeste teknologi, siger Henrik Eriksen, der er Regionsdirektør hos GK Danmark.

Det faste samarbejde om opgaven har været positivt for begge parter.

– Jeg har tidligere oplevet, at denne type partnerskaber går galt. Men når begge virksomheder – som GK og BAM - har en høj grad af faglighed og samtidig fokus på mennesker, så fungerer tingene. Vi har lært, at GK kan en masse og i øvrigt udviser meget stor fleksibilitet. Kombineret med den fantastiske samarbejdsvillighed vi har mødt på det personlige plan, så er samarbejdet gået helt uproblematisk, siger projektchef fra BAM Danmark, Nick Brix Andersen. 

GKs leverancer

GK har været ansvarlig for al teknikken i byggeriet og har stået for:

  • Ventilation
  • VVS
  • Køl
  • Luftarter
  • EL/CTS/sikring

Resultat 

Opførelsen af to nye bygninger samt renovering af de eksisterende for at optimere brugernes arbejdsforhold til udvikling af nye energiformer har krævet tekniske løsninger udover det sædvanlige. En af specielinstallationerne er opførelsen af et mindre slibeværksted med plads til et kæmpe ventilationsanlæg, samtidig skulle særlige krav til eksplosionssikkerhed overholdes. Vores afdeling i Kolding har særlig ekspertise inden for området og var med i forbindelse med rådgivning, design og udvikling af det speciellavede ventilationsanlæg.

En anden specielinstallation i bygningen er en højtryksstøvsuger, der er udviklet specifikt til bygningen. For at passe på miljøet er dele af det nye anlæg udviklet med afsæt i et nyere aggregat, bygherre havde stående.

Den engelske fysisker og kemiker Michael Faraday er kendt for sine opdagelser inden for elektromagnetisme. En af Faradays helt store opdageleser er et faradaybur fra 1836 – et rum, der har en elektrisk ledende overflade. Faradaybure kan derfor bruges til at blokere for elektromagnetisme. Hos DTU Risø havde de brug for sådan et rum til mega mikroskoper, som skal kunne stå helt uberørt af vibrationer og elektromagnetisk interferens. Hos GK har vi derfor været med til at designe og udføre EMC-sikre installationer i det store faradaysbur, der kan sikre den optimale brug af DTUs ultra højfølesomme ION-stråle mikroskoper.

Som aktiv pådriver for klimaet er vi stolte over at være med til at sætte skub i udviklingen af vedvarende energi og deltage i et projekt, hvor GK kan være med til at bidrage til et bedre klima.

Energieffektive bygninger sparer klima for CO2

Et godt indeklima og produktive arbejdspladser kombineret med effektivt energiforbrug – det er sådan vi ønsker at dine bygninger skal være. Vi gør det både rentabelt og fremtidsorienteret for dig.

Ditt bygg innvendig