Borger- og sundhedshus i Gribskov

Leverancer fra GK GK har leveret de tekniske løsninger som ventilation og VVS.
Bygherre Gribskov Kommune
Projektstørrelse 7.700 m²
Byggeår 2021-2023
Nyt, energioptimeret sundhedshus skal reducere årlige driftsomkostninger med 4 millioner og skabe mere sammenhængende velfærd i Gribskov Kommune. GK er teknisk entreprenør på det alsidige og bæredygtige byggeri.

Projektbeskrivelse

Gribskov Kommune tog i 2021 det første spadestik til et nyt administrations- og sundhedshus på 7.700 m2. Det færdige byggeri forventes at blive certificeret til DGNB Guld med en opfyldelsesgrad på 70%. 

Bygningen skal i 2023 huse administration og kontor til 220 medarbejdere, mens også sundhedspleje, tandpleje og hjemme- og sygepleje skal ligge i bygningen. Derudover skal det også huse kommunens Center for Job og Unge samt et genoptræningscenter.

Ved at samle de forskellige ydelser på en fælles matrikel anslår Gribskov Kommune, at de kan spare omkring 4 millioner kr. om året i driftsomkostninger. Samtidig skal huset sikre borgerne i kommunen et mere helhedsorienteret og sammenhørende sundhedssystem.

Bygningen er designet ud fra et totaløkonomisk perspektiv (LLC) med henblik på alsidighed, bæredygtighed og fleksibilitet, så den kan udnyttes i mange årtier og til mange formål.

Borgertorvet i borger- og sundhedshuset, Gribskov
Borgertorvet i borger- og sundhedshuset, Gribskov

 

Tidlig inddragelse

Hoffmann A/S er totalentreprenør på opgaven, mens GK har leveret de tekniske løsninger som ventilation og VVS. Entreprisesummen for de tekniske løsninger lyder på godt 22 mio. kr.

– Vi har endnu engang samarbejdet med Hoffmann A/S i projekteringsfasen, og selve byggeriet begynder ude på pladsen til sommer, siger projektchef hos GK Danmark Rune Kristensen og fortsætter: Vi kommer til at varetage koordineringen af alt det tekniske arbejde, og så er vi gået sammen med Installatøren A/S, der leverer elløsningerne.

De tekniske løsninger omfatter fem ventilationsaggregater, der skal stå i et særskilt teknikhus på taget, fjernvarme med radiatorer og gulvvarme og brugsvandsinstallationer. Bygningen vil primært blive ventileret med VAV, mens borgertorvet, der skal ligge mellem centrene, vil blive ventileret med hybridventilation.

GKs leverancer

GK skal levere:

  • Ventilation
  • VVS

 

Energieffektive bygninger sparer klima for CO2

Et godt indeklima og produktive arbejdspladser kombineret med effektivt energiforbrug – det er sådan vi ønsker at dine bygninger skal være. Vi gør det både rentabelt og fremtidsorienteret for dig.

Ditt bygg innvendig