Et godt indeklima og produktive arbejdspladser kombineret med effektivt energiforbrug – det er sådan vi ønsker at dine bygninger skal være. Vi gør det både rentabelt og fremtidsorienteret for dig.

Energi er en forudsætning for alt GK leverer, og energieffektivisering har været en del af vores hverdag, lige siden energieffektivisering blev et begreb. Med de klimaudfordringer verden står overfor er der vigtigere end nogensinde før at vi ikke fråser med energien. Den vedvarende energi kan erstatte forurenende energi i andre sektorer som transport og industri. 

I GK er vi interesserede i at finde rentable og energieffektiviserende løsninger. Om du skal justere en bygning til fremtiden eller bygge nyt, vil indsatsen ofte betale sig selv gennem lavere energiforbrug eller værdiøgning.

Effektivt energiforbrug betaler sig i miljøcertificeringer som BREEAM, og dermed højere værdi.

I praksis kan energieffektivisering være alt fra enkle rutiner til større indgreb og installationer. Løsninger for egenproduktion af vedvarende energi er ofte en del af arbejdet. Vi kan bidrage med at afdække små og store tiltag på en række forskellige måder: Gennem service og vedligeholdelse, med vores systemer for energioptimering (EOS) eller gennem energiledelse hvor vi systematisk gennemgår energiforbruget i din bygning. 

For nye bygninger gælder det om at foretage de rigtige valg på det rigtige tidspunkt. I GK har vi den faglige bredde og de kompetencer der er brug for. Uanset om det omhandler nye bygninger eller bygninger der allerede er i brug, om det handler om skoler, kulturelle bygninger eller boliger og kontorer, kan vi hjælpe dig med at finde de mest rentable måder at effektivisere energien. Sammen bliver vi enige om tiltag og sætter mål for hvad du kan spare. Så er det bare op til os at levere. Hvis energioptimering skal være bæredygtig, skal det også være rentabelt. 

Sådan arbejder GK med bæredygtighed

Som en af Nordens førende virksomheder har GK et ansvar for at bidrage til den grønne omstilling. Vi er på mange måder allerede en grøn virksomhed. Energieffektivisering, indeklima og smarte løsninger i bygninger ligger i vores DNA. Men vi kan gøre meget mere. Vi skal selv gøre en indsats for at blive mere bæredygtige, og samtidig ønsker vi at være en inspiration for vores leverandører og kunder, så de også bliver endnu mere bæredygtige.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle