Inklusion og mangfoldighed

Sådan arbejder vi med inklusion og mangfoldighed i GK.

GK har omkring 3.000 ansatte og er Skandinaviens største tekniske entreprenør og servicepartner. Vi skal være den mest attraktive arbejdsgiver i vores branche, og vores mission er at bygge bæredygtige samfund til generationer.

Vi prioriterer inklusion og mangfoldighed for at skabe en god arbejdsplads. Vi inspireres af forskelligheder og opbygger gensidig tillid gennem åbenhed, respekt og samarbejde.

Vores værdier

I GK deler vi et værdigrundlag, der styrer vores handlinger og holdninger. Vores værdier er at være inkluderende, nysgerrig og ansvarlig. De er fundamentet for vores kultur og rettesnor for de valg, vi tager som virksomhed og som individer. Værdierne er ikke bare ord, vi skal huske, men konkrete vejvisere, der hjælper os med at vælge og fravælge. At være inkluderende som en værdi forpligter os til at varetage mangfoldigheden i vores organisation og til at arbejde aktivt med at inkludere mennesker med forskellige baggrunde, egenskaber og erfaringer.

Vores holdninger

Det starter med holdninger. GK skal være en pådriver, som tager ansvar, går forrest og inspirerer. Som engagerer og motiverer til handling. Alle ledere i GK følger vores lederprincipper og skal være rollemodeller, der går foran som gode eksempler for den adfærd og de holdninger, som GK skal være kendt for.

Vi arbejder aktivt med at udvikle ledere, kompetencer, talent og kultur for at opbygge konkurrencedygtighed og styrke vores forretning. Mangfoldighed er en vigtig del af arbejdet.

Vores handlinger

Vi ved, at der stadig er et stykke vej, før vi når de konkrete mål, vi har sat os, og at vi altid må strække os længere og være en pådriver for at fremme den udvikling, vi ønsker for både GK, vores branche og samfundet.

I GK kan du være dig selv og forvente at blive respekteret. Vi arbejder som ét team og som ét GK og efterstræber at være en arbejdsplads, hvor alle kan føle sig inkluderet og respekteret. Mangfoldighed og inklusion handler for os om at anerkende og respektere hinandens virkelighed og finde styrke i det, der gør os forskellige. Vi arbejder ikke altid på samme opgave, men vi er altid ét team.

Læs også:

Heidrun R. Marstein, konserndirketør HR i GK Gruppen
Social bæredygtighed styrker konkurrenceevnen
Læs mere

I GK har vi:

  • Nultolerance over for diskriminering og chikane som defineret i vores adfærdskodeks (code of conduct).
  • Klare mål for kønsmangfoldighed.
  • Årlig rapportering om bæredygtighed i henhold til de ikkefinansielle indikatorer i ESG-retningslinjerne for miljø (environment), socialt ansvar (social) samt etik og virksomhedsstyring (governance). Bæredygtighed er kernen i vores strategi.
  • Etiske retningslinjer og internt adfærdskodeks.
  • Klare varslingsrutiner, der også muliggør anonym indrapportering (GK Whistle).
  • Egne politikker for sikkerhed, arbejdsmiljø, ydre miljø og menneskerettigheder.
  • Adfærdskodeks for leverandører.
  • Koncernpolitik for rekruttering med fokus på at styrke bevidstheden knyttet til mangfoldighed i rekruttering.

Vision, værdier og kultur

GK's vision er at være et klimaforbillede. GK har det, der skal til for at være en drivkraft for en mere bæredygtig byggebranche.

Teknikere_Camilla Bae Sivertsen og Christella Barabula

Job i GK

Vil du være en del af Team GK?

Hos os skal du arbejde med at få bygninger til at leve og fungere. Vi arbejder ikke altid på samme opgave, men vi er altid ét team. Lær os bedre at kende og se vores ledige stillinger.

EB-Team GK i Sverige