GK driver virksomhed i en branche med høj risiko for ulykker, og vi lægger derfor stor vægt på at fremme en virksomhedskultur, som skaber et sikkert og sundhedsfremmende arbejdsmiljø for alle vores medarbejdere og samarbejdspartnere.

Vores holdning er, at en professionel tilgang til arbejdsmiljø med fokus på forbedringstiltag skal føre til et trygt og inkluderende arbejdsmiljø og bedre rentabilitet for koncernen.

GK skal gennem et systematisk og målrettet arbejdsmiljøarbejde fungere som drivkraft i branchen, og virksomhedens løfte over for medarbejdere, markedet og samfundet som helhed er at udføre handlinger, der tæller. Vi skal i kraft af vores arbejdsmiljøarbejde skabe tryghed og tillid over for medarbejdere, kunder og leverandører.

Hvordan arbejder vi forebyggende hos GK?

Arbejdsskader og andre uønskede indvirkninger på sundhed, miljø og materiel, herunder fysiske og psykosociale faktorer, skal undersøges og elimineres. GK's interne arbejdsmiljøsystemer skal sikre, at alle medarbejdere rapporterer arbejdsmiljøhændelser, så der kan iværksættes tiltag, og uønskede hændelser og sygefravær kan forebygges.

Hos GK fokuserer vi på oplæring, rutiner, samarbejde og kultur. Derudover er åbenhed og inklusion vigtige faktorer for, at vi skal lykkes sammen.

For at mindske sandsynligheden for fravær og arbejdsskader har GK arbejdsmiljøansvarlige, som følger op på arbejdsmiljørelaterede anliggender både på de enkelte afdelingers kontorer og ude på vores projekter. Hos GK er vi overbeviste om, at tæt opfølgning og en åben dialog er afgørende for, at vi kan opbygge en god kultur og skabe en tryg og inkluderende arbejdsplads.

GK's koncernpolitik for arbejdsmiljø – en fælles platform for alle lande

Hos GK forankres arbejdsmiljø i vores fælles koncernpolitik, som gælder for Danmark, Sverige og Norge. Dokumentet definerer en række overordnede retningslinjer for arbejdsmiljø hos GK, og hvilke handlinger vi fokuserer på for at sikre en god og tryg kultur for alle, der arbejder med eller hos GK.

Arbejdsmiljø som internt kontrolområde er forankret i vores koncernpolitik, som du kan læse mere om her.

GK prioriterer sikkerhed

Hos GK har vi som mål at minimere risikoen for uønskede hændelser, og at konsekvenserne af eventuelle hændelser skal være så små som muligt.

Vi mener, at et godt arbejdsmiljø og tiltag for at værne om vores medarbejderes sundhed og sikkerhed er vigtige for at indfri vores virksomhedsmæssige ambitioner og gøre os til foretrukket samarbejdspartner.

Derfor er en høj grad af sikkerhed i alle vores opgaver nøglen til GK's produktion, så vi kan sørge for, at alle medarbejdere kommer sikkert gennem arbejdsdagen og hjem til deres nære og kære.

GK's prioriteringer:

  • Grundig oplæring af ansatte og arbejdsmiljøansvarlige
  • Registrering og opfølgning på afvigelsesanmeldelser vedrørende fravær, ulykker, nærved-hændelser og risikoanalyser
  • Oplæring og brug af sikkerhedsudstyr
  • Gennemførelse af risikovurderinger i forbindelse med alle risikable arbejdsmomenter
  • Kontrol af projektplaner
  • Kvalitetsplaner
  • Faste sikkerhedsrunderinger med kontrol af egne og underentreprenørers arbejde
  • "Rent Bygg"filosofi
  • Fokus på kommunikation og kultur

Læs også:

Miljøarbejde i GK
Læs mere
Vision, værdier og kultur
Læs mere

Job i GK

Vil du være en del af Team GK?

Hos os skal du arbejde med at få bygninger til at leve og fungere. Vi arbejder ikke altid på samme opgave, men vi er altid ét team. Lær os bedre at kende og se vores ledige stillinger.

EB-Team GK i Sverige