Vision, værdier og kultur

GK's vision er at være et klimaforbillede.

Klimaudfordringerne kræver en drastisk omstilling af samfundet i en mere bæredygtig retning. Bygge- og anlægsbranchen står for 40 % af energiforbruget og drivhusgasudledningen på verdensplan, og det er derfor nødvendigt at reducere klimabelastningerne i det byggede miljø. Det kan også blive en konkurrencefordel for dem, der formår at skabe de gode løsninger.

GK skal gå forrest og tage vores del af ansvaret for at sikre et bedre klima og udvikle bæredygtige løsninger til kommende generationer.

GK har det, der skal til for at være en drivkraft for en mere bæredygtig byggebranche. Vi har kompetencen og størrelsen, ambitionerne og evnen til at skabe reelle forandringer i vores egen virksomhed, i branchen og i samfundet i øvrigt. Vi skal stræbe efter at tage langsigtede miljøvalg i stedet for at satse på kortsigtet gevinst og gå i front for en bæredygtig fremtid for kommende generationer.

I GK er vi alle INA

Hos GK har vi et fælles værdigrundlag, som styrer vores handlinger og holdninger. De er fundamentet for vores kultur og rettesnor for de valg, vi tager som virksomhed og som individer. Vores værdier fungerer som konkrete vejvisere, der hjælper os med at vælge – og vælge fra.

Nøgleordene for vores værdier er inkluderendenysgerrige og ansvarlige. Som en huskeregel bruger vi forkortelsen INA.

Download GK's interne code of conduct

Inkluderende

Hos GK deler vi vores viden og erfaring med hinanden og anerkender hinandens fag og virkelighed. Vi værdsætter mangfoldighed, som er vigtig for at skabe en god arbejdsplads. Hos GK lader vi os inspirere af forskellighed, og gennem åbenhed, respekt og samarbejde opbygger vi gensidig tillid. Sådan skaber vi et bæredygtigt arbejdsmiljø i generationer fremover.

Nysgerrig

Nysgerrighed er grundlaget for al innovation, og innovation er nødvendig for udvikling. Derfor er vi nysgerrige på egne og andres fag, og hvordan vi kan samarbejde om at skabe mere effektive, rentable og klimavenlige løsninger, der bidrager til bæredygtige samfund i generationer fremover.

Ansvarlig

At være ansvarlig handler om det, som vi er, og det, som vi gør. Vi er til at stole på, og vi gør det, som vi siger, at vi vil gøre. Sådan opbygger vi tillid, og tillid er en forudsætning for at være en langsigtet, værdiskabende og ordentlig virksomhed, der udvikler bæredygtige løsninger til kommende generationer.

Job i GK

Vil du være en del af Team GK?

Hos os skal du arbejde med at få bygninger til at leve og fungere. Vi arbejder ikke altid på samme opgave, men vi er altid ét team. Lær os bedre at kende og se vores ledige stillinger.

EB-Team GK i Sverige