Vores vision er at være et klimaforbillede, som tager højde for kommende generationer i alt, hvad vi gør. Vi skal stræbe efter langsigtede miljøvalg i stedet for kortsigtet gevinst og gå i front for en mere bæredygtig fremtid.

GK er Nordens førende tekniske totalentreprenør og servicepartner og leverer smarte og bæredygtige løsninger inden for ventilation, køling, bygningsautomation, el og rør.

Vores mission er at bygge bæredygtige samfund til kommende generationer.

GK skal i strategiperioden 2020-2025 arbejde for at nå vores langsigtede miljømål om at halvere vores egen udledning inden 2030 og bidrage til, at halvdelen af porteføljen med kundeopgaver er klimaneutral i 2035.

For at nå dette bestræber GK sig på at udføre alle aspekter af driften på en miljømæssigt bæredygtig måde og overgå, eller som minimum opfylde, de gældende miljø- og lovkrav fra myndigheder og opdragsgivere. Det indebærer, at vi skal reducere udledningen til luft, jord og vand, minimere affald og reststoffer samt optimere vores tjenester og processer, så de udnytter energi og naturressourcer så effektivt som muligt. GK skal undgå materialer og metoder, som involverer risici for miljø og klima, hvis der er andre tilgængelige og funktionelle alternativer.

Derudover skal GK sikre, at alle GK's leverandører og samarbejdspartnere forpligter sig til løbende at reducere miljøbelastningen i deres leverancer. Alle GK's leverandører forpligter sig til at følge GK's adfærdskodeks for leverandører og evalueres ud fra krav til miljø på lige linje med krav til kvalitet, sundhed og sikkerhed.

Læs også:

Godt samarbeid på tvers av fag. Fra venstre: Grzegorx Rakoczy, rørlegger i GK og Knut-Olav Bjørgum, servicetekniker i GK
Arbejdsmiljø
Læs mere

Sådan arbejder GK med bæredygtighed

Som af Nordens førende virksomheder har GK et ansvar for at bidrage til den grønne omstilling. Vi er på mange måder allerede en grøn virksomhed. Energieffektivisering, indeklima og smarte løsninger i bygninger ligger i vores DNA. Men vi kan gøre meget mere. Vi skal selv gøre en indsats for at blive mere bæredygtige, og samtidig ønsker vi at være en inspiration for vores leverandører og kunder, så de også bliver endnu mere bæredygtige.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle