Social bæredygtighed styrker konkurrenceevnen

16. november 2021
– I dag er social bæredygtighed med til at styrke konkurrenceevnen og helt afgørende for at vinde kampen om talenterne i fremtiden. Sammenlignet med tidligere generationer går unge i dag nemlig mere op i, at deres arbejde skal være meningsfuldt og bæredygtigt og ikke bare give et økonomisk afkast.

Det siger Heidrun R. Marstein, som er GK's koncerndirektør for HR.

Hun arbejder aktivt med social bæredygtighed som en del af GK's koncernstrategi, G-Kraft, og har ledet arbejdsgruppen for rapportering om socialt og samfundsmæssigt ansvar i GK's års- og bæredygtighedsrapport for 2020.

— Bæredygtighed handler om mere end bare miljø, og det er mit ansvar at levere og rapportere, når det gælder vores sociale ansvar som arbejdsgiver. GK arbejder i øjeblikket på at lancere en ny HR-strategi, hvori vi har defineret tydelige handlingsområder for at føre koncernstrategien ud i livet. Fremover skal vi arbejde aktivt med udvikling af lederskab, kompetencer, talenter og virksomhedskultur for at øge vores konkurrenceevne og styrke virksomheden, fortæller Heidrun.

Læs også:

Bæredygtighed og ESG i GK
Læs mere

Mål om øget mangfoldighed

Især indsatsen for at øge mangfoldigheden i GK er vigtig for HR-direktøren.

— Vi skal definere tydelige indsatsområder for vores arbejde med mangfoldighed. Vi skal have et solidt greb om forskellige målgrupper og dét, der er vigtigt for dem. Vi skal blandt andet etablere en klar forståelse af, hvordan vi tiltrækker og rekrutterer kvinder til GK, og hvilke tiltag vi skal iværksætte for at værne om og beholde de kvinder, der allerede er hos os, siger Heidrun.

GK har sat tydelige mål for mangfoldighed, når det gælder køn. Kvindeandelen i GK skal øges fra 9,9 til 20 procent inden 2025.

— Nøglen er lederskab. Vi oplever i dag, at flere af vores ledere ønsker at integrere kvinder bedre. Vi skal bruge mere tid på at lytte til kvinder og få deres input. Et andet aspekt er, at branchen som helhed er mandsdomineret, og vi er derfor som branche nødt til at samarbejde om at udarbejde tiltag og sikre kommunikation og et arbejdsmiljø, der appellerer til begge køn.

Hun går også op i, at mangfoldighed på arbejdspladsen skal handle om mere end køn.

— Hos GK accepterer vi ikke, at nogen bliver holdt udenfor. Det står klart og tydeligt i vores code of conduct og er et fælles ansvar for alle, der arbejder hos GK. Vi skal passe på hinanden. Derfor ønsker vi, at vores indberetningskanaler bliver anvendt, og at folk siger til, hvis der sker noget. Vi ser hellere, at der bliver rapporteret en gang for meget end en gang for lidt, understreger Heidrun.

Værdien af bæredygtighedsrapportering

Bæredygtighedsrapporteringen er både et værktøj til at kommunikere åbent med omverdenen om GK's arbejde og et nyttigt værktøj, som vi kan anvende internt til at sikre, at der bliver fulgt op på mål og måling over tid.

— Rapporteringen hjælper os med at blive mere bevidste om social bæredygtighed og gør det tydeligere for os, hvad vi måler og hvorfor, så vi kan knytte den til strategi og god virksomhedsledelse, siger Heidrun og fortsætter:

— Det har været inspirerende at arbejde med bæredygtighedsrapporteringen, der har skabt et stort engagement i organisationen. Vi kan se, at når hele organisationen er involveret i arbejdet, er det nemmere at skabe engagement og nye initiativer, der støtter målene. Derudover er det noget, der bliver taget godt imod, når vi rekrutterer. Folk vil være med på rejsen, fortæller hun.

Når det gælder rapporten for 2020, har en stor del af arbejdet handlet om at strømline, hvordan vi måler og følger op på social bæredygtighed på tværs af organisationen.

— Fremadrettet skal vi fortsætte analysearbejdet og opnå et mere detaljeret indblik, så vi kan arbejde konkret med vores indsatsmål, fastslår Heidrun.

Fra sygefravær til arbejdsnærvær

Ud over mangfoldighed og inklusion er HMS, sikkerhed og arbejdsmiljø også vigtige temaer for GK's arbejde med social bæredygtighed.

— Vi har sat os som mål, at vi skal reducere både turnover og sygefravær. Vores ambition er, at vi skal mindske turnover fra 11,4 til 8 procent i 2025. Derudover vil vi gå fra at tænke i sygefravær til tilstedeværelse på arbejdspladsen. Vi vil altså have sygefraværet ned på 5 procent, men vi vælger at definere det som et mål om en tilstedeværelsesgrad på 95 procent, fortæller Heidrun.

Det er vigtigt for hende, at HR-strategien bidrager til at styrke satsningen på en stærk, fælles kultur på tværs af hele GK-koncernen: Ét GK.

— Vi har iværksat flere initiativer, hvor vi arbejder på tværs af fagområder og landegrænser for at opbygge en fælles kultur i hele virksomheden. Til efteråret lancerer vi for eksempel et grundlæggende kursus i sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen for alle medarbejdere. Kurset er udarbejdet ved hjælp af egne ressourcer på tværs af landene og er et godt eksempel på Ét GK i praksis, slutter Heidrun. 

Læs også:

Inklusion og mangfoldighed
Læs mere