GK skal halvere egen CO2-udledning inden 2030

7. juli 2021
GK har netop afleveret sin bæredygtighedsrapport for 2020. Ambitionen er at halvere egen udledning inden 2030, og at halvdelen af kundeporteføljen skal være klimaneutral inden 2035.

I år afleverer GK sin anden bæredygtighedsrapport og dermed resultaterne af selskabets CO2-reduktion i 2020. 

- Vores branche står globalt for 40 procent af energiforbruget og udledningen af drivhusgasser, men det kan ikke fortsætte. Vi har alle et ansvar for at bidrage til den grønne omstilling. I vores rolle sidder vi med en central del af løsningen på klimaproblemerne, Gennem smarte og energieffektive løsninger bidrager vi i forvejen massivt til reduktionen af kunderne CO2-udledning. Og parallelt med udviklingen af løsninger til markedet skal vi også bruge vores mind-set og ambitioner til også internt at være et klimaforbillede, siger koncernchefen i GK, Kim Robert Lisø.

Corona øger CO2-reduktion

GK er en af Nordens førende totaltekniske entreprenører og servicepartnere med over 3.000 medarbejdere. Selskabet har sat sig ambitiøse klimamål og er allerede godt i gang med at reducere sin egen CO2-udledning, hvor corona-pandemien har givet ekstra medvind i forhold til indsatser og resultater.

- Vi vil være et klimaforbillede for branchen. Planen er at halvere vores egen CO2-udledning inden 2030 og bidrage til, at halvdelen af vores kundeportefølje vil være klimaneutral i 2035. I 2020 har vi reduceret vores egen drivhusgasudledning med 19 procent, hvor overgangen til flere elbiler har haft en god effekt. Samtidig må vi erkende, at 10 procent af CO2-reduktionen i 2020 skyldes nedgang i flyrejser, der er en af de få positive effekter af pandemien, siger Guro Steine, koncerndirektør kommunikation og bæredygtighed.

GK har underskrevet UN Global Compact og arbejder systematisk med miljø og klima, socialt ansvar og forsvarlig virksomhedsledelse. Selskabets strategiske valg skal sikre, at GK bidrager i det store arbejde, der er nødvendigt for at nå Parisaftalen og FN's 17 verdensmål.

Adfærdskodeks og værdier forpligter

GK lægger vægt på at kommunikere åbent om, hvor selskabet står i dag, og hvor det skal hen. Selskabet integrerer derfor bæredygtighedsrapporteringen i årsrapporten, så alle koncernens interessenter kan danne sig et dækkende billede.

GK's værdier, etiske retningslinjer og adfærdskodeks er rygraden i ledelsen af selskabet og en grøn tråd gennem hele rapporten.  Noget man også tydeligt mærker i Danmark.

Jørgen Christensen, administrerende direktør, GK Danmark
Jørgen Christensen, administrerende direktør, GK Danmark

- Det sidste år har GK Gruppen arbejdet på at sikre, at adfærdskodekset er bredt kendt, og at det forpligter alle, der arbejder i GK. På tværs af lande har vi etableret rutiner for at følge op på ansvaret i leverandørkæden. Det kan virke både bureaukratisk og kedeligt, men det er den systematiske opfølgning, der udgør en stor forskel over tid, når det gælder om at afdække risici og se forbedringspotentiale. Lad os ikke undervurdere kraften af over 3.000 personer, der trækker i samme retning, siger adm. direktør Jørgen L. Christensen fra GK Danmark A/S.

- Arbejdet med bæredygtighed styrker vores risikostyring, sænker vores omkostninger og øger tilfredsheden blandt vores medarbejdere. Vi bliver simpelthen en mere attraktiv leverandør, partner og arbejdsplads, slutter Christensen.