Rapporter og redegørelser

GK skal gennem løbende og transparent kommunikation med relevante målgrupper give et korrekt og troværdigt billede af den strategiske og økonomiske udvikling i virksomheden både på overordnet koncernniveau og i hvert af landene.

Åben, god og forudsigelig virksomhedskommunikation spiller en vigtig rolle for omdømmet og tilliden til GK. Vores finansielle og ikke-finansielle rapportering skal vise, hvordan vi håndterer forskellige risikoområder i vores forretning og skabe tryghed for kunder, leverandører og samarbejdspartnere, for ejere og bestyrelse, for banker og finansielle garanter, for medarbejdere og for potentielle medarbejdere.

2024

Kvartalsrapporter:

2023

Kvartalsrapporter: