Strategi 2020-2025: G-Kraft

GK skal gå forrest og bære vores del af ansvaret for at sikre et bedre klima – for de næste generationer.

De globale klimaudfordringer kræver en drastisk omstilling af samfundet i en mere bæredygtig retning. At reducere klimabelastningerne i byggeriet er nødvendigt, men det bliver også en konkurrencefordel for dem, der formår at udvikle gode løsninger. GK skal derfor gå forrest og bære vores del af ansvaret for at sikre et bedre klima for kommende generationer.

GK udarbejdet i 2019-2020 en ny strategi for koncernens virksomhed i Norge, Sverige og Danmark for perioden 2020-2025. Koncernstrategien sikrer en tydelig fælles retning for hele koncernen og skal bidrage til øget effektivitet, motivation og interaktion internt samt øget rentabilitet og konkurrenceevne. Internt kalder vi strategien for "G-Kraft" – den kraft, som vi skal have ud af at være ét GK.

I strategien har vi taget fire overordnede strategiske valg:

 • Vi skal være ét GK
 • Vi skal fokusere på rentabilitet før vækst
 • Vi skal have et tydeligt klima- og fremtidsfokus
 • Vi skal være en teknisk totalentreprenør og servicepartner

Vi har defineret GK's mission, vision, værdier, rolle og løfter over for medarbejdere, kunder og samfundet, og vi har opstillet et klart mål for, hvilken vej vi skal gå i strategiperioden:

 • Vi tiltrækker, udvikler og fastholder de mest kompetente og engagerede medarbejdere og ledere i branchen
 • Vi har en præstationskultur, som er kundeorienteret og drevet af vores værdier
 • Vi har Skandinaviens stærkeste varemærke inden for vores branche
 • Vi har branchens mest tilfredse kunder
 • Vi er førstevalg for kunder og partnere, der lægger vægt på innovative og bæredygtige løsninger
 • Vi anerkendes for at være et forbillede og en drivkraft for en mere bæredygtig byggebranche
 • Vi vil halvere vores egen CO2-udledning inden 2030
 • Halvdelen af vores portefølje skal være klimaneutral i 2035

 

Sådan arbejder GK med bæredygtighed og ESG

Som en af Nordens førende virksomheder har GK et ansvar for at bidrage til den grønne omstilling. Energieffektivisering, indeklima og smarte løsninger i bygninger ligger i vores DNA. Men vi kan gøre meget mere. Vi skal selv gøre en indsats for at blive mere bæredygtige, og samtidig ønsker vi at være en inspiration for vores leverandører og kunder, så de også bliver endnu mere bæredygtige.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle