Vores styrende dokumenter

GK Gruppen har et sæt ledelsesdokumenter, der beskriver principper for, hvordan virksomheden skal drives. Disse gælder for alle enheder i GK-gruppen og er godkendt af gruppebestyrelsen eller koncernledelsen.

GK Gruppens koncernpolitikker udtrykker vores intentioner og hensigt med virksomheden og definerer retningslinjer for det, vi definerer som obligatorisk og acceptabel praksis inden for et område, en opgave eller en proces.  

Koncernpolitikker er vigtige overordnede dokumenter, som indgår i GK's rammestruktur for generel virksomhedsledelse, risikostyring og intern kontrol. Det er koncernledelsen, der har ansvaret for at definere GK's retningslinjer for koncernpolitikker og en koncernpolitik gælder for samtlige GK-enheder og GK-ansatte

Udvalgte politikdokumenter

Lær GK at kende

GK er Skandinaviens førende tekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer tekniske installationer og rådgivning, som bidrager til væsentlige energi- og miljøgevinster i kombination med optimal komfort for bygningens brugere i hele bygningens livscyklus.

 Arild Frostad og Inge Flåøyen