Leverandører og underentreprenører

GK har et separat adfærdskodeks for leverandører, som beskriver de principper, som GK's leverandører og underentreprenører skal efterleve.

GK's virksomhed skal præges af høje etiske og moralske standarder. I kraft af vores interne adfærdskodeks (code of conduct) stiller vi høje krav til vores egne virksomheder og ansatte, hvad angår miljømæssige, sociale og forretningsmæssige forhold.

GK stiller de samme høje krav til leverandører og deres underleverandører. Vores samarbejdspartnere skal drives sikkert og miljøvenligt og opfylde alle krav, der stilles i gældende aftaler og regelværk.

Alle vores leverandører skal bekræfte, at de forpligter sig til at følge vores adfærdskodeks for leverandører.

Download GK's adfærdkodeks for leverandører

GK er en ansvarlig aktør og ønsker udelukkende at benytte sig af seriøse og stabile leverandører af produkter og tjenester. Vi tager afstand fra enhver form for kriminalitet i erhvervslivet og arbejder aktivt for at forhindre sort arbejde og skatteunddragelse i byggebranchen.

Vi stiller derfor strenge krav til dokumentation fra vores samarbejdspartnere, som skal være med til at øge seriøsiteten og sikkerheden i branchen. Kravene fremgår i deres helhed i vores kontraktbetingelser.

Vi opfordrer alle vores leverandører og underentreprenører til at registrere sig hos StartBANK.

For English users

Suppliers and subcontractors

GK has a Supplier Code of Conduct that describes the principles that GK’s suppliers and, if used, sub-suppliers must comply with. 

GK sets high standards for its own operations and its own employees with respect to environmental, social and commercial matters. High ethical and moral standards will always characterise the way GK does business. GK sets the same standards for its suppliers and their sub-suppliers. Our business partners must operate in a safe and environment-friendly manner and must meet all the requirements set out in prevailing contracts and regulations. 

All our suppliers must confirm that they undertake to follow our Supplier Code of Conduct.

Download GK's code of conduct for suppliers

Menneskerettigheder

GK ønsker at bidrage aktivt til et ansvarligt erhvervsliv, og vi stiller krav til vores leverandører i form af et adfærdskodeks, som alle leverandører skal skrive under på. Agtsomhedsvurderinger og opfølgning af leverandørleddet er vigtigt for at sikre menneskerettighederne i hele vores værdikæde.

Barn som løper gjennom spreder på en sommerdag