Vores vision er, at vi skal være et klimaforbillede, og bæredygtighed med et tydeligt klima- og fremtidsfokus er en central del af GKs strategi. Vi tager bæredygtighed alvorligt og integrerer indsatsen for at nå bæredygtighedsmålene i vores daglige drift og virksomhedsstyring.

Vi skal gå forrest og tage vores del af ansvaret for den grønne omstilling og udvikle bæredygtige løsninger til kommende generationer. Som Skandinaviens førende tekniske totalentreprenør og servicepartner har vi det, der skal til for at fungere som drivkraft for en mere bæredygtig byggebranche. Vi har kompetencen, størrelsen, ambitionerne og evnen til at skabe reelle forandringer i vores egen virksomhed, i branchen og i samfundet i øvrigt.

GK har haft et langsigtet perspektiv og miljøfokus i rygraden siden etableringen i 1964, men træffer nu helt bevidste og strategiske valg for at sikre, at virksomheden bidrager til den store indsats, der skal til for at nå Parisaftalen og FN's 17 Verdensmål.

GK er UN Global Compact signatory

Læs mere om vores medlemskab i UN Global Compact

Rapportering

GK kortlægger og rapporterer årligt en række indikatorer for miljø, samfundsansvar og virksomhedsstyring (ESG). Disse indikatorer fungerer også som KPI'er for vores generelle strategiopfølgning og resultatmåling hos GK.

For os er der en tydelig sammenhæng mellem bæredygtighedsarbejde og langsigtet rentabilitet. Arbejdet med bæredygtighed styrker vores risikostyring, sænker vores omkostninger og øger tilfredsheden blandt vores medarbejdere.

GK og FN's verdensmål

GK ved, at vi spiller en vigtig rolle i arbejdet med at skabe en bæredygtig fremtid, og vi baserer vores aktiviteter på FN's verdensmål

Hvad betyder bæredygtighed for GK?

Koncernchef Kim Robert Lisø fortæller, hvad bæredygtighed betyder for GK.