GKs års- og bæredygtighedsrapport 2021: Vi baner vej for rentabel og bæredygtig vækst

29. april 2022
GK offentliggør i dag sin integrerede års- og bæredygtighedsrapport for 2021. GK's drivhusgasudledning fortsætter nedad, hvilket er helt i tråd med målet om at halvere vores udledning inden 2030. Samtidig er en endnu større del af vores klimaaftryk inkluderet i dette års rapport. Reduktionen af egen udledning skyldes blandt andet overgang til elbiler.

— I 2021 fortsatte vi med at opbygge fremtidens GK: Vi tog vigtige skridt i forhold til vores strategiske hovedsatsninger. Vi har for alvor sat GK på landkortet i den grønne omstilling i byggebranchen. Vi leverede overskud. Og vores medarbejdere i Norge, Sverige og Danmark er blevet ved med at yde den bedst mulige hjælp til kunderne gennem endnu et coronaår, skriver koncernchef Kim Robert Lisø i sit forord til års- og bæredygtighedsrapporten.

Positive økonomiske resultater

På den økonomiske front leverede GK et overskud for andet år i træk efter flere år med negativ bundlinje. Alligevel er rentabiliteten ikke der, hvor den bør være i alle dele af koncernen – i høj grad på grund af udgifter til omstrukturering. Servicevirksomheden er særdeles solid og fortsætter den gode udvikling. Vi har også arbejdet godt og målrettet for at styrke rentabiliteten inden for entreprise.

Vi har øget ordrereserven i løbet af året. Samtidig har vi arbejdet målrettet med risikostyring i projektporteføljen. Vi skal vokse, men vi vil fortsat sætte rentabilitet højere end kraftig vækst.

Pådriver for den grønne omstilling

Års- og bæredygtighedsrapporten opsummerer GK's finansielle situation pr. 31/12 2021, men den indeholder også en nøje beskrivelse af, hvordan koncernen har arbejdet med bæredygtighed året igennem med fokus på mål, tiltag og resultater.

– Bæredygtighed er kernen i vores strategi, og vores ambition er at være absolut førende i vores branche. Byggebranchen står for enorme udledninger af drivhusgasser, og alt for mange bygninger sløser med energien. Samfundet og kunderne kan godt se, at det ikke er holdbart, og GK er godt positioneret i forhold til at hjælpe med at opnå den forandring, siger Guro Steine, som er koncerndirektør for kommunikation og bæredygtighed.

Det forventes, at GK som en stor og ansvarlig virksomhed tager ansvar for mere end den økonomiske bundlinje. Vi skal også tage ansvar for vores påvirkning af mennesker og miljø. Det er tredje gang, vi rapporterer i henhold til ESG-rammebetingelser, og de hjælper os med at knytte konkrete mål, tiltag og resultater for klima og miljø, social bæredygtighed og ansvarlig drift til vores virksomhedsstyring.

I GK's års- og bæredygtighedsrapport kan du læse mere om, hvordan GK bidrager til FN's verdensmål, og hvordan vi fungerer som pådriver for den grønne omstilling, blandt andet ved at deltage aktivt i en række forsknings- og udviklingsprojekter i Norge, Sverige og Danmark.

Læs også:

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle
Byggebranchen er en del af løsningen
Læs mere

Attraktiv arbejdsgiver med fokus på kompetenceudvikling

I de kommende år skal vi håndtere stadig mere avancerede projekter for kunder, der kræver målbare resultater. Nøglen til mere intelligent og bæredygtig drift af bygninger ligger i digitalisering og systematisk analyse af driftsdata. Det ansporer os og bidrager til vores egen kompetenceudvikling.

– Vi sætter ambitiøse mål for GK og vores bidrag til samfundet, og det er kompetencerne, kreativiteten og kraftanstrengelserne undervejs, der gør, at vi når målet. Vi skal sørge for at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere. Vi skal simpelthen være den mest attraktive arbejdsgiver for dygtige medarbejdere, der vil bruge hele den teknologiske værktøjskasse, fra big data til skruenøgler, til at gøre byggebranchen og samfundet mere bæredygtigt, siger Lisø.

GK orienterer sig i flere retninger for at være en attraktiv arbejdsplads. Grundpillerne er spændende udviklingsmuligheder, et solidt arbejdsmiljø og sikkerhed for medarbejderne. Derudover arbejder vi aktivt med at øge mangfoldigheden. Kønsbalancen i byggebranchen er alt for skæv i hele Skandinavien. Derfor har vi sat os klare mål for at øge kvindeandelen på alle niveauer i koncernen. GK skal være en moderne vidensvirksomhed, der tiltrækker de bedste – uanset køn.