GK er medlem af UN Global Compact, som er FN's globale netværk for et bæredygtigt erhvervsliv. Derigennem forpligter GK sig til at implementere FN's principper om et ansvarligt erhvervsliv i alle led af virksomheden – strategisk, operativt og kulturelt.

UN Global Compact har 10 principper, der er retningslinjer for, hvordan en virksomhed skal sikre en ansvarlig drift, hvad angår menneskerettigheder, arbejdsliv, miljø og antikorruption. Når man har tilsluttet sig UN Global Compact, indebærer det, at man gør sit bedste for at drive virksomhed i tråd med de 10 principper og udarbejder en årlig rapport, en såkaldt "Communication on progress”. 

Ansvarlig drift omfatter egen virksomhed, hvor vi skal undersøge, om der er udfordringer knyttet til jobstandarder, miljø, korruption eller menneskerettigheder, men det gælder i lige så høj grad vores underleverandører. Selv om GK arbejder inden for et godt regelværk i Skandinavien, kan underleverandører have udfordringer i andre lande. GK skal derfor være bevidste om, hvilke forhold produkterne, som vi bruger, er fremstillet under. Det er en vigtig del af vores arbejde med bæredygtighed. 

Som en del af UN Global Compact kan GK deltage i globale initiativer til bæredygtig udvikling, samtidig med at vi gør en forskel lokalt. 

UN Global Compacts 10 principper dækker følgende områder: 

Menneskerettigheder 

  • Princip 1: Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder og 
  • Princip 2: sikre, at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. 

Arbejdsliv 

  • Princip 3: Virksomheder bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger i praksis og 
  • Princip 4: støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde, 
  • Princip 5: støtte afskaffelse af børnearbejde, og 
  • Princip 6: eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. 

Miljø 

  • Princip 7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljøudfordringer, 
  • Princip 8: tage initiativer til at fremme større miljøansvar, og 
  • Princip 9: tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier. 

Antikorruption 

  • Princip 10: Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse 

Sådan arbejder GK med bæredygtighed og ESG

Som en af Nordens førende virksomheder har GK et ansvar for at bidrage til den grønne omstilling. Vi er på mange måder allerede en grøn virksomhed. Energieffektivisering, indeklima og smarte løsninger i bygninger ligger i vores DNA. Men vi kan gøre meget mere. Vi skal selv gøre en indsats for at blive mere bæredygtige, og samtidig ønsker vi at være en inspiration for vores leverandører og kunder, så de også bliver endnu mere bæredygtige.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle