Bæredygtighed

Klimaudfordringerne kræver en drastisk omstilling af samfundet i en mere bæredygtig retning - baseret på ny teknologi og vedvarende energi. På verdensplan står bygge- og anlægsbranchen for 40 % af udledningen af drivhusgasser, ressourceforbrug og energiforbrug. Derfor er det helt afgørende, at vi reducerer bygningers klimabelastning.

Hvad betyder bæredygtighed for GK?

Koncernchef Kim Robert Lisø fortæller, hvad bæredygtighed betyder for GK.

Vores miljømål

  • 50%

    Reduktion af egen CO2-udledning inden 2030

  • 50%

    Klimaneutral kundeportefølje inden 2035

Sådan arbejder GK med bæredygtighed

Som af Nordens førende virksomheder har GK et ansvar for at bidrage til den grønne omstilling. Vi er på mange måder allerede en grøn virksomhed. Energieffektivisering, indeklima og smarte løsninger i bygninger ligger i vores DNA. Men vi kan gøre meget mere. Vi skal selv gøre en indsats for at blive mere bæredygtige, og samtidig ønsker vi at være en inspiration for vores leverandører og kunder, så de også bliver endnu mere bæredygtige.

Energieffektive bygninger sparer klimaet for CO2

Med de klimaudfordringer verden står overfor, er det vigtigere end nogensinde før, at vi arbejder proaktivt for at reducere udledningen af drivhusgasser. Energioptimering af bygninger - enten via renovering af eksisterende bygninger eller nybyggeri - er afgørende indsatsområder for at nå ambitioner og målsætninger om at reducere CO2-forbruget.

Gneiskvartalet - et klimaforbillede

Baseret på vores mangeårige erfaringer og stærke kompetencer har GK Norge fået opgaven om at udvikle en industribygning, hvor der er tænkt bæredygtighed ind i hele livscyklussen. Gneriskvartalet er navnet på bygningen, der er specialtilpasset det norske klima. Bygningen er selvforsørgende og producerer selv den energi, der skal bruges - og som den første bygning i Nordnorge vil Gneiskvartalet blive certificeret for både det lave klimaaftryk og gode indeklima.