GK Gruppen 1. halvår 2022: Stabil toplinje og styrket satsning på energieffektive løsninger

31. august 2022
GK havde 2,9 mia. NOK i samlede driftsindtægter i første halvår af 2022 med en EBITDA på 25 mio. NOK. Den underliggende drift er stabil, og ordrereserven er sund. Behovet for energiomstilling giver mange muligheder for koncernen fremover.

Pr. første halvår af 2022 udgjorde driftsindtægterne i koncernen GK 2.913 mio. NOK mod 2.906 mio. NOK i første halvår af 2021. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) for årets seks første måneder var 25 mio. NOK mod 53 mio. NOK sidste år.

Halvårsresultatet er påvirket af højt sygefravær knyttet til Covid 19-pandemien, navnlig i første kvartal. Derudover er der øgede materialeomkostninger og udviklingsomkostninger i perioden. Resultat før skat (EBT) er -6 mio. NOK mod 27 mio. NOK sidste år. Markedet anses som godt i første halvår med et relativt højt aktivitetsniveau, selv om der er regionale forskelle.

Ordretilgangen har indtil videre været god i 2022, og koncernen har en sund ordrereserve pr. 2. kvartal på 2.922 mio. NOK eller omtrent samme niveau som sidste år.

— Vi oplever god efterspørgsel og stort behov for vores tjenester trods tiltagende usikkerhed i markedet, stigende materiale- og energipriser, høj konkurrence om arbejdskraft og signaler om, at vi går ind i en lavkonjunktur, navnlig i Sverige og Danmark. Vi følger nøje med de tegn på opbremsning, som vi ser på vores markeder, og har fuld fokus i alle lande på at opfylde vores strategi om at være Skandinaviens førende totaltekniske entreprenør og servicepartner samt at lægge et solidt fundament for videre vækst og udvikling inden for både entreprise, service og automation i nye og eksisterende bygninger, siger Kim Robert Lisø, der er koncernchef i GK.

"ENØK-kraft" er en vigtig del af energibalancen

En af GK's strategiske hovedprioriteter er at være et klimaforbillede og førstevalg for kunder og partnere, der lægger vægt på innovative og bæredygtige løsninger.

— Det fokus, vi nu oplever på energibesparelser, og behovet for at frigøre energi fra bygninger til samfundets stadigt stigende energibehov, giver gode muligheder for GK. Strømkrisen har for alvor vist, at "ENØK-kraft" er afgørende og måske den hurtigste løsning til at undgå et stort energiunderskud. Energieffektivisering er vores kernekompetence, og med næsten 60 års erfaring på området ser vi det som vores rolle at være en drivkraft for, at bygherrer og driftsselskaber får indsigt i og kompetencer inden for de mange muligheder, der ligger i tekniske installationer – i nye så vel som eksisterende bygninger. Med de elpriser, vi ser i dag, er der ofte en meget kort tilbagebetalingstid på investeringer i tiltag, der kan give energieffektiviseringsgevinster, ud over at de kan give et sundere indeklima og en varig klimaeffekt med reducerede udledninger, siger Lisø.

GK Norge

GK Norge opretholder sine driftsindtægter på samme niveau som i første halvår 2021. Med over 2.000 projekter og 31.000 serviceordrer i drift samt en god ordretilgang indtil videre i 2022 er den norske virksomhed godt positioneret i markedet, navnlig inden for større projekter med høj teknisk kompleksitet. GK oplever derudover øget efterspørgsel efter løsninger til smart-styring af bygninger og har opbygget et af Skandinaviens største miljøer til bygningsautomation.

GK Danmark

GK Danmark leverer stabilt og i overensstemmelse med forventningerne. Resultaterne fra driften er gode trods øgede materialepriser og udfordringer knyttet til at skaffe bemanding nok til projekterne. GK styrker stadig sin position på det danske marked og vinder stadigt flere offentlige udbud.

Jørgen L. Christensen, adm. direktør GK Danmark.jpg
Jørgen L. Christensen, adm. direktør GK Danmark

— Trods et vigende marked gør vores store fokus på risikostyring, at vi ikke har store tabsgivende projekter. Samtidig er vi bedre til at eksekvere projekter og styre risici, så vi med målrettet styring når indtjeningsbudgettet for Q2, fortæller Jørgen L. Christensen, adm. direktør i GK Danmark og fortsætter:  — Vi har også fået godt tag i det offentlige marked, hvor vi har vundet flere kommuneudbud, bl.a. med København Kommune, og vi servicerer nu 15 pct. af Danmarks befolkning på fasteserviceaftaler.

Virksomhedens investering i en tværfaglig entrepriseafdeling er ligeledes begyndt at kaste omsætning af sig, hvor flere ordre er på vej. Herudover giver købet af Dantherm og OK Energitekniks serviceforretninger et godt afkast, ligesom den danske virksomhed har etableret egen serviceafdeling inden for VVS.

GK Sverige

Den svenske virksomhed fortsætter udviklingen af virksomheden med fokus på kompetence, kvalitet og videreførelse af god værdi for kunderne. I første halvår ser vi både en bedring i ordretilgangen og i den underliggende drift, og rentabiliteten udvikler sig i positiv retning både inden for ventilations- og VVS-segmentet. GK Sverige har vundet flere nye opgaver og udvidede kontrakter med eksisterende kunder de seneste måneder.

Udvalgte højdepunkter for GK-koncernen i første halvår:

 • GK og Smedvig Ejendom har indgået et samarbejde om udvikling af en helt ny type leveranceaftale, hvor indeklima leveres som en tjeneste.
 • GK blev kåret til årets lærlingevirksomhed i Trøndelag. En målrettet satsning på at tage flere lærlinge ind og give dem en tæt opfølgning har ført til, at vi får flere og mere kvalificerede rørlæggere ud i arbejde.
 • GK vandt sin anden store kontrakt med Nye Stavanger Universitetssykehus, der skal sørge for et godt indeklima for patienter og medarbejdere i den resterende halvdel af bygning B ved det nye universitetshospital.​
 • GK Sverige har underskrevet en aftale med LKAB-gruppen om entreprenørarbejde samt reparations- og vedligeholdelsesarbejde inden for rør og ventilation i Luleå og Malmberget. Aftalen omfatter også rådgivning inden for energi.
 • Ejendomsselskabet Vasakronan fortsætter sit samarbejde med GK Sverige og har underskrevet en aftale om ventilationsservice på størstedelen af Vasakronans ejendomme i Gøteborg.
 • GK Sverige, region Vest, skal levere ventilationsløsninger til nye byggeprojekter til Volvo Truck Center og Södra Änggårdsskolan.
 • GK's danske virksomhed har underskrevet kontrakt med Ravnsdahl & Moesby om ventilations- og vvs-arbejde, samt styring af de tekniske fag for ATP Ejendommes' nybyggeri i København, Vibenhus Runddel.
 • GK Danmark har vundet en kontrakt med VVS og ventilation fagentrepriser til NCC's boligprojekt Hørkær i Herlev, der omfatter 445 nye lejeboliger.
 • GK er en del af Byggfloken 2.0, som i marts præsenterede resultaterne fra en tværfaglig projektgruppe til udvikling af nye cirkulære forretnings- og samarbejdsmodeller i byggebranchen med målet om at skabe en mere bæredygtig branche og samfund. 
 • GK har øget sin ejerandel i Piscada, og ejendomsselskabet Stronghold Invest er ny strategisk ejer i softwarevirksomheden. Kapitalen, der tilføres selskabet, skal dels bruges til at udvikle Piscadas proptech-platform og dermed bidrage til en mere effektiv og bæredygtig ejendomsdrift gennem digitalisering og dataanalyse og dels til at intensivere den internationale ekspansion.
 • Hildegunn Naas-Bibow (50) er valgt som nyt medlem af koncernbestyrelsen i GK Gruppen. Hun tilfører en meget omfattende fagkompetence knyttet til strategi, organisation, forandring og kultur.
 • GK offentliggjorde sin samlede års- og bæredygtighedsrapport for 2021. GK's drivhusgasudledning fortsætter nedad i tråd med målet om at halvere vores udledninger inden 2030. Samtidig er en endnu større del af vores klimaaftryk inkluderet i rapporten.  Reduktionen i egne udledninger skyldes blandt andet overgang til elbiler.