Nyt kvartalsoverskud hos GK-koncernen

31. august 2021
Koncernomsætningen i nordiske GK Gruppen landede i første halvår på lige over 2 mia. DKK med et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 38 mio. DKK. Den danske del af koncernen er on track med budgettet, og direktøren forventer et bedre resultat end sidste år.

Teknikentreprenøren GK Gruppen havde i første halvår en omsætning på 2.1 mia. DKK sammenlignet med knap 2.3 mia. DKK første halvår 2020. Resultat før afskrivning udgjorde 38,04 mio. DKK, mod 63 mio. DKK i første halvår 2020, mens resultatet før skat blev 19,3 mio. DKK mod 46 mio. DKK i andet kvartal sidste år.

God pipeline

Ordretilgangen i første halvår var overordnet god, og ordrereserven for koncernen var per første halvår på 3 mia. DKK, hvilket er en stigning på næsten 7 pct. sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Koncernchefen fortæller, at koncernens strategi om at prioritere lønsomhed frem for vækst i store dele af koncernen har givet gode resultater.

Kim R. Lisø konsernsjef GK Gruppen
Kim Robert Lisø, koncernchef GK Gruppen

—  GK Norge havde et godt første halvår med vækst og forbedret lønsomhed, specielt inden for rør. GK i Danmark leverer stabilt og i tråd med forventningerne, mens afskrivninger til strukturelle tiltag i den svenske virksomhed påvirker regnskabet, siger koncernchef Kim Robert Lisø og fortsætter:

—  I Sverige har vi iværksat en række tiltag, og vi er sikre på, at vi også her vil få gode resultater som bidrager til at styrke vores position i Norden. Vi følger vores langsigtede strategi med digitalisering, bæredygtighed og gode kundeløsninger, som skal danne grundlag for lønsom vækst i et marked i udvikling.

Forventer bedre resultat i 2021

Hos GK Danmark A/S, der med en fremgang på 300 pct. i overskuddet sidste år leverede det bedste regnskab i 11 år, er man ifølge adm. direktør Jørgen L. Christensen on track og følger 2021-budgettet, hvor han forventer et bedre resultat end sidste år.

Jørgen Christensen, administrerende direktør, GK Danmark
Jørgen Christensen, administrerende direktør, GK Danmark

—  Sidste år afleverede vi det bedste regnskab i over et årti, hvor både omsætning og indtjening gik betydeligt frem. I år forventer jeg, at resultatet bliver bedre end sidste år. Blandt andet bidrager overtagelsen af Dantherms serviceforretning med flere kunder og mere arbejde end forventet, siger Jørgen L. Christensen og uddyber:

—  Det strategiske samarbejde har givet os helt nye muligheder i Danmark, hvor vi ønsker at øge vores tilstedeværelse i servicemarkedet. Målet er at rykke omsætningsfordelingen, så halvdelen kommer fra vores serviceforretning og halvdelen fra entrepriser, forklarer Jørgen L. Christensen.

Vækst med tværfaglig enhed

For at komme tidligere ind i projekterne og bringe GK i spil på de helt store projekter blev der i 2020 etableret en tværfaglig PMO-entrepriseenhed. Også den giver gode resultater hos den danske teknikentreprenør.

—  Etableringen af vores PMO-enhed var et strategisk vigtigt greb for at få et tættere samarbejde med kunderne og styrke positionen i værdikæden. Vi har fuld fokus på udvikling af enheden, hvor forstadierne til de første store projekter allerede bidrager markant til vores pipeline, siger Jørgen L. Christensen, som derfor er i markedet for flere ressourcer til enheden.

Stigende materialepriser

Stigende materialepriser og lønninger samt risikoen for ikke at kunne få de nødvendige ressourcer til ordrerne er to markante observationspunkter hos direktøren.

—  På trods af vækst i branchen og udfordringer med mandskab og væsentlige materialer er der stadig pres på priserne. Men trods stigninger i de afgørende omkostningsstrukturer, oplever vi ingen eller mindre forandring i markedspriserne. Det presser naturligvis indtjeningen, og det holder ikke i længden, fremhæver Jørgen L. Christensen, som fortsat arbejder målrettet på at geare den danske virksomhed til fremtidens krav og forventninger.

Fokus på bæredygtighed og digitalisering

Udover udbygning af serviceforretningen og den tværgående PMO-enhed har den danske topchef i tråd med koncernstrategien fokus på bæredygtighed samt digitalisering af drifts- og bygningsdata.

—  Bæredygtighed præger og forandrer hele byggebranchen. I 2021 har vi arbejdet med udrulningen af GK Gruppens koncernstrategi, hvor visionen er at være et klimaforbillede. Vi vil være en "pådriver", der bistår kunden med at træffe oplyste, bæredygtige beslutninger til gavn for samfundet og næste generation, slutter Jørgen L. Christensen.

Om GK Gruppen
  • GK Gruppen er Skandinaviens førende leverandør af bygningsteknik og har en omsætning på over 6 mia. NOK.
  • Med 3000 ansatte og 100 kontorer i Norge, Sverige og Danmark leverer GK smarte og bæredygtige løsninger inden for ventilation, køling, bygningsautomation, el og rør. Koncernens mission er at bygge bæredygtige samfund til de kommende generationer.
  • GK er totalleverandør af installationer i hele byggeriets livscyklus med egenproduktion inden for ventilation, VVS, køling og sprinkler. I Danmark beskæftiger koncernen godt 400 medarbejdere, der årligt omsætter for godt 415 mio. DKK. Sidste år havde virksomheden det bedste regnskab i 11 år med en omsætning på 415 mio. DKK.
     

Last ned: GK Gruppen AS - kvartalspresentasjon 2. kvartal 2021 (på norsk)