Mjøstårnet i Brumunddal

Leverancer fra GK GK har leveret el, VVS, ventilation, bygningsautomation og køling.
Bygherre AB Invest
Projektstørrelse 15.000 m2
Byggeår 2017-2019
Totalteknisk leverance til verdens højeste træbygning i Norge.

Projektbeskrivelse

Mjøstårnet, Hotel Wood, består af hele 18 etager, og det troner 80 meter over Mjøsas strandkant. Bygningen rummer blandt andet 27 lejligheder, kommunalt badeanlæg, træningscenter over to etager, fem etager med kontorer og fire etager med hotelværelser.

GK's leverance

Vi har leveret el, VVS, ventilation, bygningsautomation og køling til verdens højeste bygning i træ i Brumunddal.

Ventilation

Et godt indeklima giver øget trivsel og effektivitet. Den rigtige temperatur, frisk luft og god cirkulation, der fjerner overskudsvarme, luftforurening og fugt, skaber ikke bare et mere behageligt arbejdsmiljø – det skaber også et optimalt produktionsmiljø. Læs mere

Bygningsautomation

Automation er hjernen i moderne bygninger og sørger for, at de forskellige tekniske områder koordineres og skaber et godt indeklima, optimal energiudnyttelse og lave driftsomkostninger. Med tidlig og god planlægning af bygningsautomation i byggeprojekter lægges fundamentet for en funktionel, energieffektiv og rentabel bygning i hele dens livscyklus.

Køling og varmepumper

Den rette temperatur er alfa og omega, hvad enten vi taler om køling eller opvarmning. Der er store energiudgifter knyttet til køle- og varmepumpeanlæg, og nøglen er effektiv regulering, der udnytter mulighederne for reduceret energiforbrug. Læs mere

VVS

VVS-faget indeholder kompleks teknologi med stort fokus på løsninger, der skaber rationelle og energibesparende bygninger. Energi er centralt i alle tekniske discipliner, og hvad enten det er opvarmning eller køling til velvære eller teknisk drift, skal energien transporteres i rør. Det skal være effektivt, rationelt og behageligt. Læs mere

Det totale bygningsareal bliver 15.000 m2. Energiambitionen for selve bygningen er sat til klasse A med lidt lavere ambitioner for badeanlægget. Byggestart var foråret 2017, og projektet stod færdigt i 2019.

Ventilationsløsningerne i tilfælde af brand var særligt krævende. Særlige krav til rørgennemføringer, brandtætning og afstand til træet påvirkede det overordnede tekniske system og koordineringen mellem de forskellige fag.

Mjøstårnet i Brumunddal

*Filmen er lavet for Woodify AS og produceret af VJUS.