GK Gruppen 4. kvartal 2023: Rekordhøj aktivitet og en god afslutning på året

19. februar 2024
GK havde en god afslutning på året med rekordhøj aktivitet og god ordreindgang i fjerde kvartal. Det krævende marked fortsætter i hele Skandinavien, men en solid ordrereserve giver stabilitet ind i 2024.

GK's driftsindtægter i fjerde kvartal af 2023 var 1.832,5 MNOK sammenlignet med 1.761,2 MNOK i 2022. Den årlige omsætning for 2023 blev på 6.536,2 (6.028,8) MNOK, en stigning på 8,4 procent i forhold til 2022. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) for 2023 var 100,7 MNOK sammenlignet med 40,5 MNOK i 2022. Resultatet før skat (EBT) var på 20,1 (-21,1) MNOK, en resultatforbedring på mere end 40 MNOK sammenlignet med 2022.

– På et krævende marked leverer vi rekordhøj omsætning i 2023 og en god afslutning på året. En sund ordrereserve giver sikkerhed for 2024, selvom vi forventer mere urolige markedsforhold, siger koncernchef Kim Robert Lisø.

Fjerde kvartal isoleret viste en EBITDA på 57,0 MNOK, og det er cirka samme niveau som fjerde kvartal 2022, mens EBT for kvartalet blev på 34,5 MNOK sammenlignet med 42,1 MNOK i samme periode sidste år.

Ordreindgangen i fjerde kvartal var på 1.779,5 MNOK, og ordrereserven ved årets udgang var på 3.508,3 MNOK.

Godt positioneret til at bidrage til den grønne omstilling

– Jeg er meget tilfreds med afslutningen på året. Omsætningen stiger i alle tre lande, og ordreindgangen har været god. Gradvist øger vi også rentabiliteten, og vi ser, at vores strategiske fokus på udvikling og styrkelse af kernevirksomheden inden for service, entreprise og bygningsautomation giver resultater. Jeg er utrolig stolt af hele Team GK, der hver dag leverer ydelser af høj kvalitet og dermed bidrager til intelligente og bæredygtige bygninger med et godt indeklima, siger koncernchefen.

Byggebranchen står over for store forandringer i de kommende år. Efterspørgslen på løsninger til energioptimering af eksisterende bygninger stiger, og med smarte koncepter inden for service, driftsstøtte og styring af bygninger er GK strategisk godt positioneret til at bidrage til den grønne omstilling.

– Kunderne efterspørger grønnere løsninger, både fordi de selv ønsker at være en del af den grønne omstilling, men også fordi det har en kommerciel værdi. Hvor vi som teknisk entreprenør kommer tidligt ind i processerne eller deltager i samarbejdsentrepriser, ser vi, at vi kan bidrage til intelligente, fremadrettede og bæredygtige løsninger, siger Lisø.

Sikkerhed og arbejdsmiljø: Forebyggende holdningsarbejde

I fjerde kvartal var der i alt 15 arbejdsulykker, der resulterede i fravær. H1-værdien pr. 31.12.2023 blev på 10,5.

– Desværre har vi haft alt for mange ulykker i det sidste kvartal. Vi ser, at antallet af ulykker går ned i de perioder, hvor vi sætter ekstra stort fokus på både forebyggende arbejde, indberetning af uønskede hændelser og ikke mindst erfaringsudveksling og læring internt. Vi vil derfor styrke det løbende holdningsarbejde i forhold til sikkert arbejde i 2024 med fortsat fokus på indberetning, deling og læring, så vores sikkerheds- og arbejdsmiljøkultur bliver endnu stærkere. Én ulykke er én for meget, siger Lisø.

GK Danmark: Stærk afslutning på året

GK's danske forretning fik en stærk afslutning på året med driftsindtægter på 181,4 MNOK (118,3 MDKK), sammenlignet med 139 MNOK i samme periode sidste år. Årets omsætning blev på i alt 624,6 MNOK (407,5 MDKK), en stigning på mere end 100 MNOK eller 19,2 procent i forhold til 2022.

Årets driftsresultat (EBITDA) endte på samme niveau som i 2022 med 9,0 MNOK, mens resultat før skat (EBT) blev på 6,1 MNOK (4,0 MDKK) mod 7,1 MNOK i 2022.

Portræt af Jørgen L. Christensen, administrerende direktør, GK Danmark
Jørgen L. Christensen, administrerende direktør, GK Danmark

Ifølge adm. direktør Jørgen L. Christensen i GK Danmark har fremgangen styrket GKs position i markedet og givet virksomheden en solid platform for fremtidig vækst.

— Vi havde en stærk start i første kvartal efterfulgt af en midlertidig nedgang i Q2, hvorefter det igen tog fart med kulmination i Q4. Det er derfor været et yderst tilfredsstillende kvartal med højere aktivitet end forventet og en betydelig ordreindgang. Det har styrket vores position markant, så vi nu ser fremad mod 2024 med et mere robust og fortrøstningsfuldt perspektiv, fortæller Christensen.

Blandt opgaverne har GK Danmark vundet en fireårig serviceaftale på 40 MDKK med Odense Kommune på service, energirenovering og mindre ombygninger inden for ventilation og VVS. Inden for entrepriseforretningen har virksomheden bl.a. vundet rørentreprisen på Ny Bispebjerg Psykiatri til en kontraktsum på 36,5 MDKK.

Ifølge direktøren er serviceforretningen i positiv fremgang, mens entrepriseforretningen stadig er lidt ramt af et vigende marked.

— Serviceforretning buldrer derudaf. Hvis vi havde haft flere ressourcer til rådighed, ville vi have haft endnu flere opgaver. Samtidig har entrepriseforretningen haft mere at se til end forventet. Det skyldes en kombination af nye opgaver men også igangsatte PMO-projekter, der tidligere var gået i stå. For eksempel er der høj aktivitet på PMO-projektet Vibenhus, fremhæver Christensen.

GK Norge: Historisk høj aktivitet i fjerde kvartal

GK's norske forretning øger indtjeningen, og driftsresultatet stiger 17 procent sammenlignet med fjerde kvartal 2022. Entrepriseforretningen er påvirket af nogle krævende projekter, men divisionerne for bygningsautomation og service leverer stærke resultater, der lover godt for 2024.

Omsætningen i fjerde kvartal i GK Norge var på 1.248,0 (1.236,8) MNOK, mens årets omsætning blev på 4.412,6 (4.144,1) MNOK. Driftsresultatet for kvartalet var på 38,1 (32,5) MNOK, og resultatet før skat (EBT) var på 30,9 (30,8) MNOK. For året som helhed blev driftsresultatet på 64,7 (25,7) MNOK, mens EBT blev på 45,3 (3,3) MNOK.

GK Sverige: Vækst og fortsat omstrukturering

GK's svenske forretning kan fremvise en vækst på 9,7 procent i 2023 med en årlig omsætning på 1.526,5 MNOK. I fjerde kvartal var omsætningen på 410,9 MNOK sammenlignet med 398,0 MNOK i 2022.

Fjerde kvartal isoleret fremviser et positivt driftsresultat (EBITDA) på 8,5 MNOK og et resultat før skat (EBT) på 8,6 MNOK. Akkumuleret resultat før skat for 2023 var -14,3 MNOK sammenlignet med 1,4 MNOK i 2022.

Ordreindgangen i den svenske forretning i 2023 er påvirket af den svagere økonomi i Sverige, og ordrereserven pr. 31. december 2023 var på 268,8 MNOK.

Udvalgte højdepunkter fra 4. kvartal

  • GK Norge har underskrevet en kontrakt på 80 MNOK med Veidekke om byggefase 2 på den nye Trondheim Sentralstasjon og skal levere ventilation, køling, rør og bygningsautomatik. Den nye Trondheim S er et grønt byudviklingsprojekt, hvor Bane NOR Eiendom udvikler en ny, central bydel. Projektet har store miljøambitioner og skal certificeres i henhold til BREEAM Excellent.
  • GK Sverige har vundet rørentreprisen på et boligprojekt med 420 lejligheder fordelt på to blokke i Haga Norra, Solna. Bygherre er NCC for Birger Bostad (Fabege). Arbejdet begynder i første kvartal af 2024, og projektet skal afsluttes i sommeren 2026.
  • GK Sverige har underskrevet en kontrakt på ventilationsarbejde til opførelsen af Arvid Nordqvists nye lager-, produktions- og kontorbygning i Järfälla kommune. Den nye fabrik bliver bygget i træ og certificeret efter Miljöbyggnad Silver-standarden.
  • GK Danmark har vundet VVS-entreprisen for Ny Psykiatri Bispebjerg i København. Bygningen skal bidrage til at skabe gode og trygge rammer for patientbehandlingen på Psykiatrisk Center København. Byggeriet udføres i to etaper i perioden 2019-2025. Den første færdige bygning blev taget i brug i november 2022 og indeholder bl.a. akutmodtagelse, ECT-klinik og 74 sengepladser. I næste fase rives den eksisterende bygning ned for at give plads til yderligere 126 sengepladser fordelt på otte sengeafsnit.
  • GK Danmark har vundet en 4-årig rammeaftale for ventilation, VVS- og blikkenslagerarbejde for Odense kommune. På ventilationsområdet skal GK varetage service, energirenovering og mindre ombygninger i skoler, børnehaver, plejehjem og andre offentlige bygninger i hele kommunen. Derudover har GK fået kontrakten på service og vedligeholdelse af VVS- og blikkenslagerarbejde i offentlige bygninger i to delområder, der dækker halvdelen af ​​kommunen.
  • GK Norge har indgået en omfattende rammeaftale med Universitetet i Tromsø (UiT). Aftalen har en værdi af 38 MNOK og strækker sig i første omgang over to år med mulighed for forlængelse på op til fire år. GK's leverancer omfatter servicering af laboratorieskabe, udskiftning af filtre i ventilationsaggregater samt udskiftning af utidssvarende ventilationsanlæg.
  • GK Norge skal levere bygningsautomation med tilhørende elektrotekniske systemer til det nye regeringskvarter, et af de største norske byggeprojekter nogensinde. Samarbejdet med Statsbygg blev påbegyndt i 2021, og GK har efter indkøringsfasen tegnet kontrakter på i alt ca. 400 MNOK. Det nye regeringskvarter består af i alt fem nye bygninger, en kælder samt renovering af to bygninger og byrum, der tilsammen bliver trygge og moderne arbejdspladser for ansatte i ministerierne. Bygningerne bliver miljøcertificerede på BREEAM Excellent-niveau.
  • Fosslia plejecenter i Stjørdal blev kåret som årets VVS-projekt på Trønder VVS-dage. GK har været totalteknisk entreprenør på byggeriet, der er præget af meget fremsynede og energirigtige løsninger. Prisen blev uddelt den 10. november på Scandic Nidelven i Trondheim. I begrundelsen fra juryen fremhæves den imponerende implementering af samarbejdsentrepriser, de intelligente ventilationsløsninger med samtidighedsberegninger og ikke-overdimensionerede anlæg, opvarmning via ventilationen samt 16 energiboringer.

Læs også:

Et grønt, rent og friskt fellesareal med godt inneklima
Rapporter og redegørelser
Læs mere