GK Gruppen 1. kvartal 2024: Øget lønsomhed og stabilt aktivitetsniveau

13. maj 2024
GK fastholder omsætningen i første kvartal sammenlignet med 2023, men forbedrer lønsomheden. En solid ordrebeholdning giver et godt fundament i et marked, som fortsat forventes at være udfordrende.

GK havde samlet set NOK 1.621,6 (1.699,7) millioner i driftsindtægter i første kvartal 2024, næsten på samme niveau som samme periode sidste år. Aktivitetsniveauet holder sig på et stabilt højt niveau, men der er regionale forskelle som følge af et mere usikkert marked og øget konkurrence i visse segmenter og geografiske områder.

Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) for kvartalet var NOK 31,3 millioner, mod NOK 26,3 millioner sidste år. Resultat før skat (EBT) var NOK 12,9 (8,5) millioner, en forbedring på 51 procent sammenlignet med første kvartal 2023.

- Vi er stadig ikke, hvor vi gerne vil være med hensyn til lønsomhed, men vi ser, at vi hele tiden tager skridt i den rigtige retning som følge af en mere stabil og forudsigelig drift, god risikostyring og projektgennemførelse af høj kvalitet, siger koncernchef Kim Robert Lisø.

Ordreindgangen i første kvartal var god, især i GK's norske forretning med store projekter inden for sygehussektoren og nye spændende opgaver inden for bygningsautomation. Ordrebeholdningen i hele koncernen var ved udgangen af kvartalet NOK 3.895 millioner, mod NOK 3.655 millioner efter samme periode sidste år.

- Vi forventer, at markedet fortsat vil være udfordrende i 2024 og præget af et højt renteniveau, men GK er strategisk godt positioneret til at opretholde aktiviteten. Samtidig oplever vi, at vores ekspertise inden for energieffektivisering, bygningsautomation og smart bygningsdrift er efterspurgt, da både bygherrer og ejendomsforvaltere ønsker mere bæredygtige bygninger, siger Lisø.

Færre ulykker – forebyggelse i fokus

GK havde i alt 12 arbejdsulykker med fravær i første kvartal, en lille nedgang fra forrige kvartal og en halvering sammenlignet med første kvartal i 2023. Ulykkerne havde en lavere alvorlighedsgrad, og antallet af fraværsdage faldt i kvartalet.

"Vores systematiske og målrettede arbejde med arbejdsmiljø og sundhed (HMS) fortsætter med særligt fokus på sikkerhedsuddannelse. En stærk sikkerhedskultur er fundamentet for vores virksomhed. Vi skal arbejde sikkert, eller slet ikke. Som en del af en branche med alt for høj skadestatistik er det vigtigt, at alle, der repræsenterer Team GK, er gode rollemodeller både for vores egne kolleger og for andre, vi samarbejder med på projekter og opgaver," siger Lisø.

GK Danmark - øget omsætning

GK’s danske virksomhed øger driftsindtægterne sammenlignet med sidste år og leverer et lidt bedre resultat. Omsætningen i første kvartal var på NOK 165,1 (151,4) millioner, en stigning på 9 procent sammenlignet med samme kvartal sidste år. Driftsresultatet (EBITDA) efter første kvartal var NOK 0,4 millioner, en forbedring sammenlignet med samme periode sidste år. Resultat før skat (EBT) var NOK -0,2 millioner, mod NOK -0,6 millioner i første kvartal 2023.

Konkurrencen om entrepriseprojekter på det danske marked er stærk, især i de større byer, men servicevirksomheden i GK Danmark har haft en god start på året og oplever øget efterspørgsel. Ordreindgangen i første kvartal har på grund af markedssituationen været lavere end i første kvartal 2023, men den danske virksomhed har stadig en tilfredsstillende ordrebeholdning på NOK 265 millioner ved udgangen af første kvartal.

adm. direktør Jørgen Christensen GK Danmark.jpg
Jørgen L. Christensen, adm.dir. i GK Danmark

- Vi har haft en solid omsætning i første kvartal, men indtjeningen ligger desværre lidt bagud. Vores serviceforretning har præsteret godt, mens entrepriseforretningen oplever et mere krævende marked, der er præget af prispres, siger Jørgen L. Christensen, administrerende direktør i GK Danmark, og fortsætter:

- Investeringer i nybyggeri inden for bolig og kontor afventer på grund af høje renter. Til gengæld er renoveringsmarkedet på vej frem - især inden for boligrenovering. Det skyldes regeringens fokus på renovering af almennyttige boliger under coronapandemien, hvor der er afsat fem milliarder kroner til renoveringsplanen.

Han nævner også pharma-markedet, hvor flere aktører nu bygger historisk store fabrikker. Det lægger stort pres på ressourcerne, hvor der fortsat er stor efterspørgsel efter håndværkere.

GK Norge - stabil aktivitet og god ordreindgang

Aktivitetsniveauet gennem kvartalet har været stabilt i GK's norske virksomhed, og selvom driftsindtægterne er let faldende, er lønsomheden mere end fordoblet. Driftsindtægterne i første kvartal i GK Norge var NOK 1.134,7 (1.156,0) millioner. Driftsresultatet (EBITDA) for kvartalet var NOK 24,0 (14,3) millioner, og resultat før skat (EBT) var NOK 21,3 (10,0) millioner.

Ordreindgangen var god i første kvartal og bidrager til en fortsat sund og robust ordrebeholdning på NOK 2.982,8 (2.923,7) millioner pr. 31. marts 2024. Nogle af de største projekter vundet i kvartalet inkluderer klimatisering af fjeldanlægget, der huser det nye vandbehandlingsanlæg til Oslo Kommune, med leverancer af ventilation, rør og køling til en kontraktværdi på NOK 356 millioner. Desuden har GK vundet en tværfaglig teknisk underentreprise for Skanska til en samlet værdi af NOK 266 millioner.

GK Sverige - påvirket af svagt boligmarked

GK Sverige har haft en svag start på året, der er præget af markedsnedgangen på det svenske marked. Der er regionale forskelle, og den svenske virksomhed i Nord fortsætter sin stærke udvikling, blandt andet som følge af muligheder i mindre konjunkturafhængige markedssegmenter.

Den svenske virksomhed havde driftsindtægter på NOK 326,4 (398,1) millioner i første kvartal og et driftsresultat (EBITDA) på NOK -10,3 (-4,8) millioner. Resultat før skat (EBT) endte på NOK -10,4 millioner per 1. kvartal 2024, sammenlignet med NOK -4,7 millioner i samme periode sidste år.

Udvalgte højdepunkter fra 1. kvartal

  • GK Norge har indgået en flerfaglig teknisk underentreprise med Skanska til en samlet værdi af NOK 266 millioner. Kontrakten indebærer levering af el, automations-, rør-, ventilations- og køleanlæg til en ny transformatorstation i Børdalen i Samnanger og en kompensatorstation på Årskog i Fitjar. Anlæggene er ubemandede og vil indeholde kraftforsyningsudstyr. Projektet stiller høje krav til kvalitet og rettidig levering.
  • GK’s norske virksomhed har vundet en omfattende kontrakt med AF Gruppen om et nyt vandbehandlingsanlæg på Huseby. En ny reservevandkilde skal sikre adgang til rent vand til hele Oslos befolkning. GK skal bidrage med rør, ventilation og køling til en værdi af NOK 356 millioner i det nye vandbehandlingsanlæg.
  • GK Norge har vundet en rammeaftale med Oslo Universitetshospital om Norges største energibesparelseskontrakt. Oslo Universitetshospital HF (OUS) har ambitiøse mål om betydelige reduktioner i energiforbruget inden 2030 og indgår nu en energibesparelseskontrakt (EPC-kontrakt) i en fornyet og tilpasset version. OUS har 1 million kvadratmeter hospitalsbyggeri, der skal reducere det årlige energiforbrug med 60 millioner kWh inden 2030.
  • GK Norge har indgået en rammeaftale om elektroarbejder med St. Olavs Hospital i Trondheim og Orkdal til en estimeret værdi på op til NOK 15 millioner om året. GK skal udføre elektrotekniske opgaver både inden for lavspænding og højspænding.
  • I marts afholdt GK for første gang en tværfaglig samling for lærlinge i Norge. 73 ud af i alt 160 lærlinge deltog på tværs af fag i Trondheim, Hamar og Drammen. Formålet med samlingerne var at give lærlinge nyttig viden og stærke bånd. Myndighederne estimerer, at Norge vil mangle 90.000 faglærte inden 2035, så at ansætte og udvikle lærlinge er derfor en af de vigtigste rekrutteringsaktiviteter, vi foretager os.
  • Stine Ramstad Westby (53) blev ansat som administrerende direktør for GK Norge. Hun kommer fra Avinor, hvor hun har været koncernchef for store lufthavne, og startede i GK den 1. maj. Westby indgår i GK's koncernledelse og refererer til koncernchefen.
  • GK fokuserede på mulighederne ved at søge uddannelse inden for fagområdet i forbindelse med ansøgningsfristen for gymnasieuddannelse den 1. marts, herunder med et interview med Erlend Christian Dalian Haugeland, der efter en faglig uddannelse blev lærling hos GK og nu arbejder som automatikmekaniker hos GK.
  • HR-direktør i GK, Caroline Kindle, blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem i mangfoldighedsnetværket Diversitas, som er Norges førende netværk for mangfoldighed og kønsbalance i bygge- og anlægsbranchen. Diversitas arbejder for at øge andelen af kvinder og mangfoldigheden i branchen og sikre kompetencevækst i de kommende år.
  • GK har købt den gamle administrationsbygning fra Bergensmeieriet på Minde Allé 10 i Bergen og vil udvikle ejendommen til en moderne og bæredygtig kontorbygning for GK's virksomhed i Bergen. Den bevaringsværdige bygning vil blive renoveret med fokus på genbrug, høj energieffektivitet og godt indeklima.

Læs også:

Et grønt, rent og friskt fellesareal med godt inneklima
Kvartals- og årsrapporter
Læs mere