Hvorfor er der så få kvinder inden for bygge og anlæg?

8. marts 2023
Bygge og anlæg er en af sektorerne med den laveste kvindeandel. Hvorfor er det sådan?

Revisions- og rådgivningsselskabet BDO's bygge- og anlægsanalyse for 2022 viser, at der er 10,4 procent kvinder i bygge- og anlægssektoren i Norge, hvilket er en stigning fra 9,2 procent i 2020.

Installatörsföretagen i Sverige anslår, at der er mellem 3,5-6,5 procent kvindelige montører og 17-36 procent kvindelige funktionærer i vores branche, afhængigt af fagområde. Heroverfor viser undersøgelser foretaget af netværket Boss Ladies, at der kun er 0,2 procent kvindelige VVS-teknikere i Danmark.

«Som kvinde skal du arbejde dobbelt så hårdt»

GK's seneste medarbejderundersøgelse viser, at de fleste ansatte i GK trives rigtig godt. Ansatte, der har arbejdet længe i virksomheden siger også, at de oplever en bedre kultur, men som i branchen i øvrigt er der også plads til forbedring i GK.

Mens 90 procent af mændene i GK oplever ligestilling, siger kun 80 procent af kvinderne det samme. Denne forskel viser, at vi har et stykke vej at gå, før begge køn oplever, at de har samme muligheder. Når det gælder ligestilling i atmosfære og jargon, opleves der stort set ens for mænd (80 procent) og kvinder (79 procent).

Vi har kortlagt, hvordan kvinder i GK oplever deres hverdag. Citaterne fra kvindelige ansatte i Norge, Sverige og Danmark giver et indtryk af, hvordan det kan opleves at være kvinde i en mandsdomineret branche:

Du skal arbejde dobbelt så hårdt som kvinde.

Du skal tage dig lidt mere plads som kvinde i en mandsdomineret virksomhed for at få anerkendelse og respekt.

Jeg har undladt at deltage i sociale arrangementer, fordi jeg var den eneste kvinde.

En kunde betvivlede min kompetence og bad mig om at tage en mandlig kollega med næste gang.

Hvis jeg ved, at jeg skal hen til den specifikke byggeplads, tager jeg altid en mandlig kollega med mig.

Unisex er ikke det samme som arbejdstøj lavet til kvinder.

Leverandøren har ikke sko i min størrelse.

Citaterne viser, hvilke udfordringer GK har løst og bør løse for at opnå øget ligestilling og peger også på de generelle udfordringer i samfundet, der er knyttet til at anerkende kompetencer uafhængigt af køn eller alder. Det er udfordringer, der kræver en indsats fra hele bygge- og anlægssektoren.

Fire i GK om, hvorfor det tager tid at øge kvindeandelen i vores branche, og hvad de tror, der skal til:

Hvad gør vi?

I GK kan du være dig selv og forvente at blive respekteret. Vi arbejder som ét team og som ét GK og stræber efter at være en arbejdsplads, hvor alle kan føle sig inkluderet og respekteret. Inklusion og mangfoldighed handler for os om at anerkende og respektere hinandens virkelighed og finde styrke i det, der gør os forskellige. Vi arbejder ikke altid på samme opgave, men vi er altid ét team.

  • Vi har med i flere kvinde- eller mangfoldighedsnetværk som Ingeborgnetværket (Norge), Diversitas (Norge), Boss Ladies (Danmark)
  • Vi måler diskriminering og chikane i medarbejderundersøgelsen, har ekstern, anonym whistleblowerordning.
  • Vi udvikler og investerer i arbejdsbeklædning til kvinder ud over unisexmodellerne
  • Vi er bevidste om mangfoldighed i rekruttering, og har en koncernpolitik for rekruttering
  • Vi er bevidste om sprog og jargon, og vores rekrutteringsprofil skal i særlig grad appellere til kvinder
  • Vi har nultolerance over for diskriminering og chikane i vores adfærdskodeks
  • Vi har tydelige mål for kønsdiversitet og har som mål at opnå en kvindeandel på 20 procent inden 2025