GK Gruppen 2. kvartal 2023: Rekordhøj ordretilgang

31. august 2023
GK kan efter første halvår fremvise øget omsætning og rekordhøj ordretilgang på trods af, at det skandinaviske marked viser tegn på en opbremsning. God balance mellem entreprise- og servicevirksomheden samt en sund ordrereserve giver et robust fundament fremadrettet.

GK havde totalt 1.580,3 millioner NOK i driftsindtægter i 2. kvartal 2023, et plus på 8,2 procent sammenlignet med 1.460,6 millioner NOK i 2. kvartal 2022.

Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) for kvartalet var -6,6 millioner NOK mod 20,3 millioner NOK sidste år. Den underliggende drift er stabil, men øgede materialeomkostninger samt udviklings- og engangsomkostninger påvirker resultatet. Resultat før skat (EBT) var -26,8 millioner NOK mod 4,3 millioner NOK i 2. kvartal sidste år.

– Vi opretholder god aktivitet og omsætningsvækst i et mere usikkert marked. Ordretilgangen har indtil videre har været stærk i 2023, og det viser, at vi nyder høj tillid hos kunderne. Rentabiliteten samlet set er selvsagt ikke, hvor vi ønsker den, men vi arbejder aktivt og målrettet i alle dele af virksomheden med både omkostninger og operationel effektivitet. Vi forventer, at vi gradvist vil se effekter af de omstillingstiltag, der bliver gennemført, siger koncernchef Kim Robert Lisø.

Pr. første halvår 2023 udgjorde driftsindtægterne i koncernen 3.280,0 millioner NOK mod 2.912,8 millioner NOK pr. 30. juni 2022. Det er en stigning på 12,6 procent. EBITDA efter første halvår var på 19,8 millioner NOK mod 25,3 millioner NOK i 2022, mens resultatet før skat var på -18,3 millioner NOK mod -6 millioner NOK i 2022.

Ordrereserven styrket med rekordkontrakt

GK's ordrereserve er betydeligt styrket i dette kvartal, bl.a. som følge af en vundet ventilationskontrakt for Statsbygg på Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo. Ved udgangen af 2. kvartal udgjorde ordrereserven totalt 4.547,9 millioner NOK, hvilket er tæt på en fordobling af ordrereserven efter samme periode sidste år og en stigning på næsten 46 procent siden årsskiftet.

– Selv om markedet viser tendenser til en opbremsning i alle tre land, navnlig inden for bolig- og lejlighedsbyggeri, der rammer både vores service- og entreprisevirksomhed, er vi godt rustet til fremtiden. Entreprise fortsætter med at opbygge en sund ordreserve, mens servicevirksomheden vinder vigtige private og offentlige service- og rammeaftaler med tilbagevendende indtægter. Inden for bygningsautomation ser vi en stærk udvikling, ikke mindst som følge af øget efterspørgsel efter intelligent og energieffektiv styring af bygninger og ejendomsporteføljer, siger Lisø.

Færre ulykker – fortsat fokus på sikkerhedskultur

GK havde i alt 10 ulykker/skader, der medførte fravær i 2. kvartal, og det er en nedgang i forhold til første kvartal. Det var ingen alvorlige ulykker, og antallet af fraværsdage er gået noget ned i kvartalet. Systematiske, målrettede arbejdsmiljøtiltag og fokus på rapportering af uønskede hændelser fortsætter, og i oktober gennemføres en fælles arbejdsmiljøuge for hele koncernen i Norge, Sverige og Danmark. Agendaen for denne uge omfatter bl.a. risikokultur og værktøjer til risikovurdering, systematik for byggepladsbesøg og -rundering samt opfriskning af den grundlæggende viden om sundhed, miljø og sikkerhed.

– En stærk sikkerhedskultur er fundamentet for vores virksomhed. Vi skal arbejde sikkert – ellers skal opgaven slet ikke udføres. Som del af en branche med en alt for høj skadestatistik er det vigtigt, at alle, der repræsenterer Team GK, er gode forbilleder både for egne kolleger og for alle, vi samarbejder med på projekter og opgaver, siger Lisø.

GK Norge

GK's norske virksomhed kan samlet set fremvise en god omsætningsvækst i 2. kvartal, men der er regionale forskelle både inden for entreprisevirksomheden og servicevirksomheden. Forskellene skyldes bl.a. markedsforskelle, hvor regioner som relativt set har større aktivitet inden for bolig og lejlighedsbyggeri end inden for erhvervsbyggeri, mærker en tydeligere opbremsning og en hårdere konkurrence.

Den norske entreprisevirksomhed har opbygget en solid ordrereserve i 2023. Ud over rekordkontrakten på Livsvitenskapsbygget har GK også vundet en totalteknisk entreprise om leverance af ventilation, rør og bygningsautomation til Norsk Havteknologisenter i Trondheim.

Inden for bygningsautomation kan der fremvises en høj produktion og produktivitet samt en sundere projektportefølje.

GK Sverige

Den svenske virksomhed fremviser en positiv toplinjevækst, navnlig inden for entreprisevirksomheden. Den underliggende drift styrkes løbende, og resultatet justeret for engangsomkostninger knyttet til restrukturering og organisationsudvikling er positivt og betydeligt bedre end for samme periode sidste år. Det svenske byggemarked viser flere tegn på en opbremsning, men der er store regionale forskelle. GK's regioner i Øst og Nord samt den svenske rørvirksomhed kan fremvise positive resultater og går væsentligt bedre end i de foregående år.

Ordrereserven pr. 30. juni er reduceret noget, men ordretilgangen i kvartalet har været god med vundne kontrakter for bl.a. boligprojektet Femöringen i Solna for NCC og en rammeaftale for service på Blå Stjärnans Djursjukhus for Flodéns.

GK Danmark

GK Danmark opretholder høj produktion i et noget mere usikkert marked og kan også fremvise en betydelig resultatforbedring efter 2. kvartal sammenlignet med 2022.

Det danske byggemarked er fortsat i tilbagegang, og konkurrencen er hård. Antallet af konkurser i byggebranchen holder sig på et højt niveau. Ordretilgangen for GK i Danmark var alligevel god for kvartalet med bl.a. en vundet flerfaglig entreprise for en ny skole i Kødbyen i København for entreprenøren BAM Danmark, to større ventilationsentrepriser for renoveringsprojekterne Husumgård og Harvings Pakhus samt en sprinklerentreprise for Buddinge Byport.

 

Udvalgte højdepunkter fra kvartalet:

 • GK skal levere 41 ventilationsaggregater, HEPA-filterinstallationer, proceskøling samt udstyr til laboratorier i det, der bliver landets største universitets- og sygehusbyggeri – Livsvitenskapsbygget, ved Universitetet i Oslo. Kontrakten mellem GK og Statsbygg er på ca. 540 millioner NOK og er den største for GK nogensinde.
 • GK vandt udbuddet om en national rammeaftale for leverancer af ventilationsfiltre til Sykehusinnkjøp HF. Aftalen har en anslået årlig værdi på 10 millioner NOK og strækker sig over to år med mulighed for yderligere to års forlængelse.
 • GK Sverige har forlænget en aftale med SISAB, Skolfastigheder i Stockholm AB om vedligeholdelse af deres ejendomme. Aftalen omfatter alle installationstekniske områder som bygninger, hvidevarer, ventilation, varme, styring og regulering samt udemiljø såsom legepladsforbedringer efter tilsyn fra myndighederne.
 • GK Danmark har vundet en flerfaglig entreprise for en ny skole i Kødbyen i København for kunden BAM. Kontraktsummen er på 30,5 millioner DKK. Projektet, der har et stort fokus på et godt læringsmiljø, skal stå færdigt i 2024.
 • Lejlighedskomplekset Husumgård i Brønshøj skal totalrenoveres med stort fokus på energioptimering og brandsikerhed, og GK Danmark har vundet ventilationsentreprisen til en værdi af 10,8 millioner DKK for Hovedstadens Bygningsentreprise.
 • Den nye tjeneste Smart digital driftsstøtte blev igangsat i april på Tillertorget, et indkøbscenter syd for Trondheim, der er ejet af Olav Thon Gruppen. Ved hjælp af indsamlede data fra centrets tekniske systemer kan det overvåges, hvordan systemerne præsterer over tid.
 • GK Sverige har underskrevet en væsentlig aftale med Microsoft Sverige. Aftalen, som omfatter faciliteterne i Gävle, Valbo og Sandviken, markerer starten på et samarbejde, der er en del af at forme fremtidens datacenter med fokus på innovation og bæredygtighed.
 • GK har overtaget Erik Hansen AS, en velrenommeret ventilationsvirksomhed i Bergen med 12 ansatte og stor kompetence inden for sine fagområder. Virksomheden leverer ventilationssystemer til industri, erhvervsbyggeri og boliger, og den omsætter for ca. 19 millioner NOK om året.
 • GK har købt Forenede Montører Notodden AS, en traditionsrig elvirksomhed med 19 medarbejdere. Virksomheden er den største leverandør af eltjenester i området og tilbyder serviceaftaler og projektløsning på både det private og professionelle marked i indre Telemark.
 • GK's års- og bæredygtighedsrapport for 2022 blev offentliggjort den 29. april. Forbedret toplinje, sund ordrereserve og integration af bæredygtighedshensyn i alle dele af virksomheden viser, at GK's strategi har en klar retning og lægger et robust fundament for den videre vækst.
 • Fire nye bestyrelsesmedlemmer er valgt ind i GK's koncernbestyrelse. Jill Akselsen og Finn Ivar Marum er nye, eksterne bestyrelsesmedlemmer, mens Elizabeth Karlsen og Christopher Karlsen repræsenterer næste ejergeneration.
 • Sammen med det lokale erhvervsliv og myndighederne i Longyearbyen har Skift, Erhvervslivets klimaledere, fremsat seks forslag, der kan bidrage til, at Longyearbyen bliver et nuludledningssamfund med høj energisikkerhed inden 2030. Svalbarderklæringen er et resultat af en studietur til verdens nordligste samfund, hvor GK's koncernchef Kim Robert Lisø deltog.