GK arrangerer skandinaviske arbejdsmiljødage

25. oktober 2023
— Hos GK skal vi arbejde sikkert, eller slet ikke. Vores mål er en arbejdsmiljøkultur, der er tydelig og omsættes til handlinger, så alle kommer sikkert hjem fra arbejdsdagen.

Denne uge afholdes Arbejdsmiljødagene i GK, et fælles initiativ på tværs af Norge, Sverige og Danmark. Hovedtemaet for dagene er risikokultur, sikkerhedsrundering og synlighed, samt hvordan vi bedre kan forebygge ved hjælp af rapportering og kompetence.

Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK Gruppen
Kim Robert Lisø, koncernchef hos GK

– Jeg er stolt over, at vi samles som kolleger i Skandinavien for at sikre en tryg arbejdsdag for alle medarbejdere. Både som virksomhed og i branchen tales der mere åbent om arbejdsmiljø. Som branche er vi kommet langt, men der mangler stadig en vigtig indsats for at få reduceret skade- og ulykkesstatistikken for byggeri og anlæg, siger koncernchef i GK, Kim Robert Lisø.

Byggebranchen er stadig en af de mest udsatte brancher i arbejdslivet, og det norske Arbejdstilsynet påpeger, at de fleste ulykker kunne have været undgået ved at arbejde mere forebyggende

Martine Lovise Drevvatne, HMS-leder i GK Norge
Martine Lovise Drevvatne, HMS-chef

Arbejdsmiljødagene er derfor en vigtig indsats i GK for at øge kompetencen og bevidstheden omkring arbejdsmiljøarbejdet i koncernen og hvordan vi sammen får reduceret antallet af ulykker.

– Årets program for Arbejdsmiljødagene fokuserer på forbedringsområder, som vi har kortlagt gennem samtaler med ledere, sikkerhedsrepræsentanter og undersøgelser efter hændelser, siger Martine L. Drevvatne, HMS-chef i GK.

Hvordan arbejder vi med arbejdsmiljø i det daglige arbejde?

Se arbejdsmiljø-chef hos GK, Martine Drevvatne, besøge forskellige medarbejdere hos GK for at se, hvordan de arbejder med arbejdsmiljø og sikkerhed i deres daglige arbejdsrutine.

Hvordan arbejder vi med arbejdsmiljø i det daglige arbejde?

Se arbejdsmiljø-chef hos GK, Martine Drevvatne, besøge forskellige medarbejdere hos GK for at se, hvordan de arbejder med arbejdsmiljø og sikkerhed i deres daglige arbejdsrutine.

– Hos GK er der højest risiko for skæreskader, fald- og strømulykker. Med baggrund i dette har vi efteråret 2023 nedsat en egen arbejdsgruppe, der ser på bagvedliggende årsager og hvordan vi kan tænke nyt om tiltag som sikkerhedsbarrierer eller uddannelse, siger Martine.

Læs også:

Godt samarbeid på tvers av fag. Fra venstre: Grzegorx Rakoczy, rørlegger i GK og Knut-Olav Bjørgum, servicetekniker i GK
Arbejdsmiljø
Læs mere