GK Gruppen i 2021: Stabil drift og styrket ordrereserve

18. februar 2022
GK havde 5,8 mia. NOK i driftsindtægter i 2021. Resultat før afskrivninger (EBITDA) blev 94 mio. NOK. Den underliggende drift er stabil, og ordrereserven er styrket.

Akkumuleret for 2021 udgjorde driftsindtægterne i koncernen 5.786 millioner NOK mod 6.051 mio. NOK i 2020. EBITDA er opgjort til 94 mio. NOK for 2021 mod 157 mio. NOK året før. Ændringen i resultat er relateret til engangsomkostninger i forbindelse med omorganisering af den norske virksomhed til et divisionsbaseret selskab, restrukturering af GK i Sverige samt ændrede projektestimater. Resultatet af den underliggende drift er forbedret sammenlignet med året før. Resultat før skat (EBT) er 46 mio. NOK mod 88 mio. NOK i sidste år.

I fjerde kvartal havde GK Gruppen driftsindtægter på 1.581 mio. NOK sammenlignet med 1.360 mio. NOK i samme periode i 2020. Driftsresultat før afskrivning (EBITDA) udgjorde 28 mio. NOK, sammenlignet med 32 mio. NOK i fjerde kvartal 2020. Resultat før skat blev 16 mio. NOK mod 18 mio. NOK sammenlignet med året før.

Ordretilgangen i 2021 var samlet set god, og ordrereserven for koncernen pr. 31.12. var 2.849 mio. NOK eller 12 procent mere end ved udgangen af 2020. Markedsudsigterne fremover er gode og stabile for alle vores markeder.

Ser effekt af investeringer

— Jeg er godt tilfreds med vores samlede præstation i 2021 og utrolig stolt over, hvordan vores medarbejdere har holdt fast gennem endnu et krævende år. Vi har foretaget væsentlige investeringer i både egen kompetenceudvikling og i udvikling af nye digitale og mere bæredygtige tjenester til markedet. Det er en vigtig del af arbejdet med at leve op til vores nye koncernstrategi. Samtidig opretholder vi rentabiliteten og lægger et solidt fundament for videre vækst og udvikling inden for både entreprise, service og automation i nye og eksisterende bygninger, siger koncernchef Kim Robert Lisø.

— Vi begynder virkelig at se resultater af de to sidste års arbejde med den nye, strategiske platform. Vores finansielle position er styrket, ordrereserven er god, og vi ser, at vi har en god position på markedet, særligt hos bygherrer og entreprenører, der deler vores høje ambitioner om bæredygtighed. Vi ser også, at vores stærke drifts- og servicekompetencer bliver en stadig vigtigere bidragyder i forhold til at gøre bygninger energieffektive og til at sikre et sundt og godt indeklima for brugerne af bygningerne. Smarte og energieffektive løsninger med mindst muligt klimaaftryk er kernen i vores vision om at være et klimaforbillede, siger Lisø.

GK i Danmark tager en position inden for bæredygtighed

Danmark leverer stabilt i tråd med forventningerne og styrker sin position på det danske marked. Resultaterne fra driften er gode trods øgede materialepriser og udfordringer knyttet til at skaffe bemanding nok til projekterne.

Jørgen Christensen, administrerende direktør, GK Danmark
Jørgen Christensen, administrerende direktør, GK Danmark

— Danmark har i 2021 fokuseret meget på bæredygtighed. Øget synlighed knyttet til GK's mål og tiltag giver resultater i form af, at vi bliver inviteret ind som samarbejdspartner på flere spændende projekter hos kunder med store bæredygtighedsambitioner, der matcher GK's ambitioner knyttet til klima og miljø, cirkulær økonomi og social bæredygtighed, siger adm. dir. Jørgen Christensen i GK Danmark.

— Vi er også meget tilfredse med, at vi opbygger langsigtede kundeforhold, og at kunderne viser os tillid ved, at stadig flere entrepriseprojekter bliver til drifts- og serviceopgaver for vores servicevirksomhed, når bygningerne står færdige, siger Christensen.

Ny organisering i den norske virksomhed – klar til vækst

GK's norske virksomhed havde i 2021 en stabil omsætning og rentabilitet til trods for engangsposter og omkostninger i forbindelse med reorganisering af fagselskaberne i Norge til en tværfaglig organisation med tre divisioner: Entreprise, Service og Bygningsteknologi og -udvikling.

I fjerde kvartal har GK blandt andet vundet flere store sygehusprojekter som cementerer vores position og ekspertise i forbindelse med tekniktunge bygninger med strenge krav til ventilation og indeklima. Ordrereserven i den norske virksomhed er stabil og god ved indgangen til 2022, og GK deltager i flere større processer om samarbejdskontrakter, der endnu ikke er ordreført.

Omstilling i Sverige

Den svenske virksomhed har i 2021 været igennem en nødvendig omstilling og retter nu blikket fremad. Fokus for 2022 er en yderligere udvikling af virksomheden med fokus på kompetencer, kvalitet og videreførelse af god værdi for kunderne. I fjerde kvartal 2021 så vi en bedring i såvel ordretilgang som den underliggende drift.

Udvalgte højdepunkter 4. kvartal 2021:

  • GK vinder flere sygehusprojekter i Norge: GK skal levere luftbehandlingsanlæg til nyt sygehus i Drammen. Kontrakten har en værdi af 166 mio. NOK plus optioner. GK har også skrevet kontrakt på 130 mio. NOK om projektering og installation af ventilationsanlæg på det nye sygehus Nordmøre og Romsdal (SNR), ligesom GK er rangeret som nummer ét i tildelte rammeaftaler i bygningsautomation på Oslo universitetssygehus (OUS) knyttet til både service, rehabilitering og nye projekter.
  • GK i Danmark har i samarbejde med Raundahl & Moesby A/S vundet VVS-entreprisen knyttet til opførelse af 241 boliger i projektet ”TriumphByen”. I alt skal 202 lejligheder og 39 rækkehuse bygges i 2022 og 2023. Boligerne skal Guld-certificeres i henhold til den førende danske certificeringsordning DGNB.
  • GK i Sverige skal levere ventilation til den nye grundskole i Hököpinge i Vellinge kommune i Skåne, som efter planen skal stå klar i 2023. Projektet har store miljøambitioner, og hovedentreprenør er Otto Magnusson AB. Aftalen har en kontraktsum på 18 mio. SEK.
  • Alexis Låftman Kahlmann (54) blev ansat som adm. dir. for GK i Sverige og har det overordnede for GK's svenske virksomhed. Han tiltrådte 4. januar 2022.
  • Sturla Magnus (50) er valgt ind som nyt medlem af koncernbestyrelsen i GK Gruppen. Magnus er koncerndirektør i Aker Solutions med ansvar for nybyggeri til olie- og gasindustrien globalt samt for værfter og anlæg. Han medbringer betydelig erfaring og kompetencer fra projektbaseret virksomhed.
  • Klimabaserede energikrav til bygninger er et vigtigt tiltag for at reducere bygningers klimaaftryk og frigøre energi til elektrificering af samfundet.  I forbindelse med, at de nye krav i den norske tekniske forskrift (TEK 17) har været til høring, har GK udtalt, at kravene bør gå længere, være mere omfattende og gælde flere typer bygninger for at skabe en reel, grøn omlægning inden for byggebranchen.
  • GK Danmark er med at definere fremtidens løsninger til bæredygtige bygninger gennem deltagelse i Værdibyg, der er et unikt udviklingsprogram under BAT Kartellet, Bygherreforeningen, DI Byggeri, Danske ARK, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og TEKNIQ Arbejdsgiverne. GK Danmark er med til at udarbejde en vejledning om effektive bæredygtighedsplaner til bygninger, der skal styrke bygherres fokus på bæredygtighed i byggeprojekterne, gøre ambitioner og visioner tydelige for alle involverede og synliggøre deres rolle i projektet.