GK bliver en del af "Energy Efficiency Movement"

29. september 2022
Energieffektivitet står højt på dagsordenen og er en vigtig del af løsningen på klimakrisen. Verden har brug for mere og mere energi. Skal vi imødekomme dette energibehov, må vi stoppe spild af energi i bygninger. GK vil bidrage til indsatsen for energieffektivisering.

Energy Efficiency Movement er et globalt initiativ, der skal øge bevidstheden om, hvor vigtig energieffektivitet er i kampen mod klimaændringer. Den bedste måde at blive uafhængig af fossil energi på er ved at bruge mindre energi.

Symbol Energy Efficiency Movement

— Vejen ud af klimakrisen mod et samfund med lille udledning og en mere bæredygtig fremtid kræver en storstilet omstilling af vores energisystem, og energieffektivitet er et afgørende værktøj. Hvis det skal lykkes, skal vi stå sammen. Vi tror på denne type tiltag, som handler om at innovere og sammen påvirke udviklingen i en mere energieffektiv retning, siger Guro Steine, koncerndirektør kommunikation og bæredygtighed i GK.

ABB står bag initiativet, der har en bred vifte af virksomheder som deltagere – fra store, multinationale virksomheder som Microsoft til mindre nicheaktører. Fælles for alle deltagerne er, at de ønsker at være drivkræfter for at reducere energiforbruget i verden.

— Det er en fornøjelse at byde GK velkommen som partner i Energy Efficiency Movement. Bygninger står for 40 procent af det globale energiforbrug, og der er et stort uudnyttet potentiale for effektivisering, siger Per Erik Holsten, administrerende direktør for ABB i Norge.

— GK arbejder aktivt med energieffektivitet i bygninger og har en ambitiøs bæredygtighedsstrategi. De er dermed en naturlig samarbejdspartner og bliver en vigtig bidragyder til Energy Efficiency Movement, siger Holsten.

GK har tilsluttet sig netværket Energy Efficiency Movement for at udbrede viden om energieffektivitet i bygninger. Der er et stort potentiale for et reduceret energiforbrug i bygninger, og frigørelse af el fra bygningsmassen til brug i andre sektorer vil være vigtig for den grønne omstilling.

— Den type tiltag bidrager også til at holde fokus på energiforbruget i vores egen virksomhed. Hos GK har vi sat os som mål at mindst halvere vores egen udledning i 2030, og energieffektivisering i vores knap 100 lokalkontorer hører til de tiltag, der skal bidrage til denne reduktion af udledninger. Intelligent, samlet styring af tekniske installationer med løsninger som GK Cloud gør det nemt at træffe bedre beslutninger, der giver store energi- og klimagevinster i hele bygningens levetid og et optimalt indeklima for dem, der bruger bygningen, slutter Steine.

Læs også:

Inngangsparti i et næringsbygg
Energioptimering
Læs mere
Energieffektive bygninger sparer klimaet for CO2
Læs mere