Gør det enkelt – og grønt

28. september 2021
Med mottoet "alle kan bidrage" er Ole-Jonny en ægte pådriver. Sammen med VVS-leverandøren Brødrene Dahl har han sørget for et betydeligt mindre klimaaftryk fra rørinstallationerne på den nye Sophie Radich skole i Lillestrøm.

Lillestrøm Kommune i Norge har høje bæredygtighedsambitioner for den nye skole, der er opført i massivt træ – Sophie Radich skole. For blandt andet at opfylde et krav om kun 25 kg affald pr. kvadratmeter under byggeriet mod "de normale" 100 kg affald pr. kvadratmeter, måtte alle involverede i projektet bidrage.

Alle kan gøre lidt

Ole-Jonny Elshaug er projektleder for GK's rørkontrakt i projektet, og han besluttede tidligt, at han sammen med sine leverandører ville være en pådriver for at bidrage til at reducere både affald og drivhusgasudledning fra transport på projektet.

— Det handler om at være fremsynet og tænke grønt, men også at være helt konkret og praktisk for at se, hvad vi kunne gøre i netop dette projekt. Når man så finder leverandører, der tænker præcis det samme, er det egentlig ikke så kompliceret, siger Ole-Jonny.

Ole-Jonnys idéer blev godt modtaget af Tom-Ronny Ruud hos VVS-grossisten Brødrene Dahl (BD), hvor de gerne ville drøfte, hvordan GK og BD sammen kunne gøre leverancerne til Sophie Radich-projektet grønnere.

Resultatet blev en aftale om, at GK kun ville foretage én bestilling om ugen, og at BD ville gøre alt for at pakke ordren under ét for at reducere emballagemængden. Derudover ville BD kun bruge nul- eller lavemissionskøretøjer til transport samt tage affald og paller tilbage til recirkulation og genbrug. På den måde sparer man transport og affald og reducerer udledningen af drivhusgasser. BD har også benyttet sig af natlevering, så alle varer er på plads, når montørerne skal gå i gang.

Vil blive udfordret

— Vi sætter pris på, at vores kunder udfordrer os og stiller krav, og at de ikke mindst inviterer til tidlig dialog om fælles løsninger på fælles udfordringer. Erfaringen fra dette projekt kan vi tage med os til andre leverancer, siger Tom-Ronny Ruud hos Brødrene Dahl, hvor man gerne vil tænke nyt og ud af boksen.

Som underentreprenør og leverandør skal vi ikke bare leve op til bygherrens og entreprenørens krav, men også gå længere, og erfaringen er, at det ikke nødvendigvis betyder øgede omkostninger, siger Ole-Jonny.

Vigtigt samspil

En anden af GK's leverandører er sanitetsproducenten TECE Norge, som også er med til at gøre GK's leverancer mere bæredygtige. GK er en pådriver i Norge inden foranvendelse af støjdæmpede plastrør i entrepriserne i stedet for støbejernsrør, som fortsat anses som "standard". Plastrørene har et betydeligt lavere CO2-aftryk, og Ole-Jonny har sørget for, at denne type rør er anvendt i Sophie Radich-projektet.

Et mangeårigt samarbejde med TECE Norge har også her resulteret i et fælles fokus på at levere bæredygtige løsninger.

Læs også:

Bæredygtighed og ESG i GK
Læs mere

— Vores leverandører spiller en vigtig rolle i GK's arbejde frem mod vores vision om at blive et klimaforbillede. GK arbejder aktivt med at reducere egen drivhusgasudledning, men vi ved også, at vi skal bidrage til at reducere den udledning, der sker i vores leverandørkæde. Vi kan forlange, at vores leverandører arbejder aktivt med deres bæredygtighedsprofil og kun vælger leverandører, der opfylder vores krav. Men vi får de bedste resultater, når vi sammen finder smarte og effektive løsninger, siger Tor Inge Stensaas, der er indkøbschef hos GK i Norge.

Vi har alle en del af ansvaret, og vi skal turde spørge os selv: "Hvad kan jeg bidrage med?" Det er for vigtigt til ikke at gøre noget ved det, afslutter Ole-Jonny

Kunde- og leverandørintervjuer

Det er helheden, der tæller

Vi skal ikke kun se enten det store billede eller de små detaljer, når det gælder bæredygtighed. Det er helheden, der tæller, siger Dennis Knarvik, der er bæredygtighedsansvarlig i Brødrene Dahl. Han arbejder med alt, lige fra de strategiske valg til små adfærdsændringer i hverdagen som for eksempel cykelskure til de ansatte, der vil cykle på arbejde.

Første og tredje generasjon