GK Gruppen forbedrer rentabiliteten

17. august 2020
GK Gruppens driftsindtægter i første halvår var på 3,2 mia. NOK, og resultatet før afskrivning (EBITDA) blev på 88 mio. NOK. Indtjeningen vokser sammenlignet med samme periode i fjor.

GK Gruppen A/S omsatte for 3.195 mio. NOK i 2. kvartal 2020 mod 3.309 mio. NOK i samme periode i fjor. Resultatet før afskrivning (EBITDA) udgjorde 88 mio. NOK, hvilket er en forbedring på 14 mio. NOK sammenlignet med 2. kvartal 2019. Resultatet før skat blev på 46 mio. NOK mod 33 mio. NOK efter samme kvartal i fjor.

- Vi har haft et solidt første halvår og er tilfredse med at kunne levere i en krævende tid for samfundet og for erhvervslivet på vores markeder. Coronasituationen rammer GK på samme måde som mange andre selskaber, og jeg er stolt over, hvordan hele organisationen og alle vores dygtige medarbejdere står sammen og fokuserer på det bedste for kunderne og GK, siger Kim Robert Lisø, koncernchef i GK Gruppen.

Der er dog usikkerhed forbundet med de økonomiske følgevirkninger, som vores tiltag for at forhindre coronasmitten vil have for selskabet fremover inden for både entreprise og service.


Udvalgte højdepunkter fra kvartalet:

 

Bæredygtige fremtidsudsigter

- Selv om vi som samfund selvsagt må håndtere både en anderledes hverdag og øget usikkerhed, er det vigtigt at se fremad og bruge tiden, vi er inde i, på en intelligent måde og skabe et mere energieffektivt og bæredygtigt samfund for fremtiden. Byggebranchen står for en betydelig del af vores udledning af klimagas, og der kan gøres meget i både den eksisterende bygningsmasse og i nye projekter for at reducere udledning og energiforbrug. Det er GK's kernekompetence, og jeg er derfor positiv i forhold til koncernens fremtidsudsigter, siger Lisø.

GK's mission er at skabe bæredygtige samfund til generationer, og for nylig lancerede selskabet sin første bæredygtighedsrapport, der viser status på en række måleparametre knyttet til vores miljøpåvirkning, vores sociale og samfundsmæssige ansvar samt vores virksomhedsledelse. GK har sat sig som mål at blive et klimaforbillede og bidrage til det hårde arbejde, der er nødvendigt for at nå målene i Parisaftalen.