GK Gruppen forbedrer rentabiliteten

17. august 2020
GK Gruppens driftsindtægter i første halvår var på 3,2 mia. NOK, og resultatet før afskrivning (EBITDA) blev på 88 mio. NOK. Indtjeningen vokser sammenlignet med samme periode i fjor.

GK Gruppen A/S omsatte for 3.195 mio. NOK i 2. kvartal 2020 mod 3.309 mio. NOK i samme periode i fjor. Resultatet før afskrivning (EBITDA) udgjorde 88 mio. NOK, hvilket er en forbedring på 14 mio. NOK sammenlignet med 2. kvartal 2019. Resultatet før skat blev på 46 mio. NOK mod 33 mio. NOK efter samme kvartal i fjor.

- Vi har haft et solidt første halvår og er tilfredse med at kunne levere i en krævende tid for samfundet og for erhvervslivet på vores markeder. Coronasituationen rammer GK på samme måde som mange andre selskaber, og jeg er stolt over, hvordan hele organisationen og alle vores dygtige medarbejdere står sammen og fokuserer på det bedste for kunderne og GK, siger Kim Robert Lisø, koncernchef i GK Gruppen.

Der er dog usikkerhed forbundet med de økonomiske følgevirkninger, som vores tiltag for at forhindre coronasmitten vil have for selskabet fremover inden for både entreprise og service.


Udvalgte højdepunkter fra kvartalet:

  • Statsbygg i Norge har valgt GK som leverandør af nyt, centralt bygningsautomations- og energiopfølgningssystem (BAS og EOS) til en ejendomsportefølje, der består af de 200 største bygninger, som Statsbygg ejer. I alt skal 2 millioner kvadratmeter styres via én og samme platform og sørge for en effektiv og fremtidsrettet drift og styring af statslige ejendomme.

  • GK er gået ind på ejersiden i Piscada for at bidrage til yderligere udvikling af effektiv teknologi til styring af ejendomme. Udviklingen af intelligente bygninger og fokus på energieffektivitet gør det stadigt vigtigere at få et samlet overblik over alle tekniske installationer i en ejendom. GK Cloud er en brancheførende løsning til behovsstyret og forudseende vedligeholdelse bygget på Piscadas unikke teknologiplatform. 

  • I Danmark er GK med i stadigt flere samarbejdskontrakter om tekniske totalinstallationer med livstidsperspektiv og har således indgået aftaler for projekterne Kaktustårnene ungdomsboliger i København, laboratoriefaciliteter til vindforskning ved Nationallaboratoriet for bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Risø og boligprojektet Søtorvet i Silkeborg.

  • I Södermanlands län, syd for Stockholm, er et af områdets største byggeprojekter i gang. Her installerer GK ventilation i fire store, nye bygninger og i en række ombygningsprojekter, hvor tre af regionens sygehuse moderniseres.

  • Koncernledelsen i GK Gruppen er styrket gennem ansættelsen af Guro Steine som ny direktør for kommunikation og bæredygtighedToril Marie Ås som ny CFO og Rune Hardersen som ny leder for den norske forretning.

 

Bæredygtige fremtidsudsigter

- Selv om vi som samfund selvsagt må håndtere både en anderledes hverdag og øget usikkerhed, er det vigtigt at se fremad og bruge tiden, vi er inde i, på en intelligent måde og skabe et mere energieffektivt og bæredygtigt samfund for fremtiden. Byggebranchen står for en betydelig del af vores udledning af klimagas, og der kan gøres meget i både den eksisterende bygningsmasse og i nye projekter for at reducere udledning og energiforbrug. Det er GK's kernekompetence, og jeg er derfor positiv i forhold til koncernens fremtidsudsigter, siger Lisø.

GK's mission er at skabe bæredygtige samfund til generationer, og for nylig lancerede selskabet sin første bæredygtighedsrapport, der viser status på en række måleparametre knyttet til vores miljøpåvirkning, vores sociale og samfundsmæssige ansvar samt vores virksomhedsledelse. GK har sat sig som mål at blive et klimaforbillede og bidrage til det hårde arbejde, der er nødvendigt for at nå målene i Parisaftalen.