None
Koncernchef Kim Robert Lisø og Guro Steine, direktør for kommunikation og bæredygtighed i GK Gruppen, annoncerer høje ambitioner for bæredygtighed.

GK Gruppen tager bæredygtighed alvorligt og publicerer sin første ESG-rapport

Skrevet 11. august 2020 af Redaktionen
I stedet for "bare" at lave en bæredygtighedsrapport har GK Gruppen valgt at anvende 30 ESG-indikatorer som centrale måleparametre for sin virksomhedsstyring og gøre vejen til en endnu mere bæredygtig virksomhed til sin hovedstrategi
Redaktionen

Bæredygtighed er et helt centralt element i GK's nye koncernstrategi og vision om at være et klimaforbillede. Langsigtethed og miljøfokus har været en del af den familieejede virksomheds DNA siden grundlæggelsen i 1964, men nu tager man bevidste og strategiske valg for at sikre, at virksomheden yder sit bidrag til det arbejde, der er nødvendigt for at nå målene i Parisaftalen og opfylde FN's 17 verdensmål.

– Vi vil vise, at vi tager bæredygtighed alvorligt, og for at sikre, at vores arbejde med bæredygtighedsmålene bliver en integreret del af vores drift og styring, vælger vi at kortlægge og rapportere om en række indikatorer for miljø, samfundsansvar og virksomhedsstyring (ESG). Disse indikatorer skal desuden være KPI'er for vores generelle strategiopfølgning og målinger hos GK, siger Kim Robert Lisø, som er koncernchef for GK Gruppen.

GK Gruppens ESG-rapport for 2019 (eng)

Frivillig rapportering

Der findes ikke noget lovkrav om, at GK Gruppen skal udarbejde en bæredygtighedsrapport eller rapportere i henhold til ESG-rammer, men som medlem af UN Global Compact, FN's netværk for et bæredygtigt erhvervsliv, har virksomheden forpligtet sig til at følge FN's 10 principper for ansvarlig virksomhedsdrift og rapportere om dette hvert år.

GK har valgt at benytte Nasdaqs ESG-guide som ramme for rapporteringen. Den består af totalt 30 indikatorer om alt fra drivhusgasudledning, kønsfordeling og arbejdsmiljøstatistik til styredokumenter og kvalitetssikring. Rapporteringen for mange af disse ESG-indikatorer kræver indsamling af omfattende data og beregning af effekter, og hos GK har mange dele af organisationen været engageret i at kortlægge og fremskaffe de nødvendige data og informationer.

Giver tydelige og kvantitative målsætninger

– Arbejdet med rapporteringen har afdækket, at vi på nogle områder ikke har et tilstrækkeligt datagrundlag, både på grund af systemer og rutiner, og fordi vi driver virksomhed i tre forskellige lande. Denne indsigt udnytter vi helt konkret nu, hvor vi for eksempel skal definere en ny it-arkitektur og vælge nye systemer løsninger, som skal sikre, at vi fremover får et datagrundlag, som er tilstrækkeligt til at vurdere, om vi bevæger os i den rigtige retning for at nå vores mål, siger Lisø.

Årets ESG-rapport har givet GK helt konkrete tal på, hvor virksomheden står i dag, og ikke mindst sat tydelige og kvantificerbare mål for, hvor vi skal nå hen i løbet af strategiperioden.

– Det var vigtigt for os, at bæredygtighedsrapporten ikke bare skulle være en beskrivelse af vores ambitioner og aktiviteter, men et helt konkret og operationelt værktøj i vores bevidstgørelse af, hvordan vi arbejder med bæredygtighed hos GK i dag og ikke mindst fremover, siger Guro Steine, som er direktør for kommunikation og bæredygtighed hos GK.

Handlinger, der tæller

– Vi bliver ikke bæredygtige af at lave en bæredygtighedsrapport. Det er handlingerne, der tæller, og GK vælger at være åbne og transparente i forhold til den aktuelle status og anvende dette som input i den fortsatte udvikling af koncernen. Vi håber, at det kan inspirere andre i vores branche til at gøre det samme, siger Lisø.

 

Om GK Gruppen
GK Gruppen er Skandinaviens førende leverandør af bygningsteknik og har en omsætning på over 6 milliarder NOK. Ved hjælp af vores cirka 3.200 ansatte og 84 kontorer i Norge, Sverige og Danmark leverer vi smarte og bæredygtige løsninger inden for ventilation, køling, bygningsautomation, el, rør og sikkerhed. Vores mission er at bygge bæredygtige samfund til de kommende generationer.Kategori: Nyheder
Custom sub menus