Solide resultater i 3. kvartal for GK Gruppen

26. oktober 2020
GK Gruppen hadde en omsetning på 4,7 milliarder kroner etter årets tre første kvartal. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble på 125 millioner kroner. Stabil underliggende drift og økt lønnsomhet gir positive resultater.

GK Gruppen AS omsatte for 4 690 millioner kroner per 3. kvartal 2020, mot 4 859 millioner kroner etter samme periode i fjor. Resultat før avskriving (EBITDA) utgjorde 125 millioner kroner, som er en økning på 4 millioner kroner sammenliknet med 3. kvartal 2019. Resultat før skatt ble 70 millioner kroner, som er en forbedring på 11 millioner kroner, sammenliknet med samme periode året før.

- Vi fortsetter å levere solide resultater i 2020, til tross for krevende tider for samfunnet og for norsk næringsliv, og jeg er imponert over våre medarbeidere som hver eneste dag står på og leverer verdi for alle kundene våre over hele Skandinavia, sier Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK Gruppen.

Aktivitetsnivå og kapasitet i selskapets virksomhet i både Norge, Sverige og Danmark tilpasses løpende, noe som gjenspeiles i lavere omsetning i 2020, sammenliknet med 2019. Fokus på kostnader og effektivitet i prosjektene bidrar imidlertid til at lønnsomheten totalt sett styrkes.

I førersetet med digitale løsninger

Med utgangspunkt i ny konsernstrategi, står både digitalisering og bærekraft høyt på GKs agenda. Energieffektivitet ligger i kjernen av GKs leveranser og ny teknologi og smarte løsninger er viktige komponenter for å lykkes med det grønne skiftet.

- Bygninger har i dag betydelige klimaavtrykk og effektive skybaserte digitale tjenester er en viktig del av løsningen for å redusere dette fotavtrykket og arbeide mot et klimanøytralt samfunn, sier Lisø.

GK ligger helt i front når det gjelder å kombinere lang erfaring og dyp kompetanse om teknikk i bygg med IoT («tingenes internett»), sensordata og maskinlæring presentert på en intuitiv måte. Økt etterspørsel etter bærekraftige, smarte løsninger gjør at GK i stadig større grad også rekrutterer teknologer som sammen med GKs fageksperter definerer og utvikler fremtidens løsninger.

- Med GK Cloud har vi utviklet markedets ledende løsning for byggautomasjon og skybasert eiendomsdrift. Vi går fra havaribasert vedlikehold til sensorbasert prediktivt vedlikehold. Med data fra sensorer på alt fra pumper, ventilasjonsanlegg, lysanlegg og til adgangskontrollsystemer, bidrar GK Cloud til forutsigbar, stabil og energiriktig drift av de tekniske anleggene hos våre kunder. Vi er derfor svært stolte av at Statsbygg nylig valgte vår løsning for overvåkning og energioppfølging av 200 av deres eiendommer, sier Lisø.