DTU Lyngby

Leverancer fra GK GK har leveret og installeret ventilationsanlæg med affugtning, ventilationsanlæg med væskekoblet varmegenvinding samt udsugningsanlæg til specifikke områder.
Bygherre DTU
Projektstørrelse 6.300 m2
Byggeår 2018-2020
Sted Lyngby
GK sikrer optimalt indeklima og fleksible installationer i DTU Lyngby's laboratorier.

Renoverings- og ombygningsprojektet på DTU Lyngby er et imponerende eksempel på, hvordan arkitekturen kan kombineres med avanceret teknologi for at skabe innovative forskningsfaciliteter.

Prosjektbeskrivelse: Renovering og ombygning af DTU 301-309 og 375 i Lyngby

Projektet har omfattet en omfattende renovering og ombygning af kontorer, mødelokaler, laboratorier og støttefunktioner i bygningerne B301 og B375. Målet med transformationen var at samle og forbedre forskningsfaciliteterne for DTU Energi og skabe et dynamisk miljø, der fremmer tværfagligheden mellem universitetets forskere, erhvervsfolk og studerende.

Projektet er gennemført i henhold til DTU's samarbejdsmodel "Integreret Byggeri", hvor bygherren (DTU), bygherrerådgiveren (Niras), hovedentreprenøren (C.C. Brun), rådgiveren (EKJ) og entreprenøren (GK) arbejder tæt og på lige fod sammen. Denne samarbejdsform sikrer, at alle relevante kompetencer integreres i projektets udvikling fra start til slut.

GKs leveranser: Optimalt indeklima og fleksible installationer

En af udfordringerne ved projektet har været at sikre et godt indeklima uden trækgener i laboratorier med langvarige ophold eller faste arbejdspladser, der kræver høje luftskifter.

Dette er lykkedes, fordi GK har haft et tæt samarbejde med ingeniører og arkitekter gennem hele processen. Desuden har det været et krav, at indretningen og de tekniske installationer skal være fleksible og i stand til at tilpasse sig ændringer i brugsområderne uden at påvirke andre områder.

GK har leveret og installeret ventilationsanlæg med affugtning, ventilationsanlæg med væskekoblet varmegenvinding samt udsugningsanlæg til specifikke områder.

GK har også stået for CTS (Central Technical Services) og styring af alle laboratorier, herunder styring af stinkskabe. Derudover har GK installeret andre installationer som vand, varme, køling og gasarter.

Kølesystemet er opbygget som et fjernkølingssystem, hvor hovedteknikrummet er opdelt til henholdsvis proceskøling og komfortkøling. Kølingen forsyner fancoils og køleflader i ventilationsanlæggene.

Resultat

Tæt samarbejde mellem alle parter i byggeriet sikrer et succesfuldt resultat for DTU, der har fået opført moderne og innovative forskningsfaciliteter med et optimalt indeklima.